nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samen Cultuurmaken

Programma Cultuurparticipatie


Gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het doel van het vierjarig Programma Cultuurparticipatie dat in juni 2020 van start is gegaan.


Lang niet iedereen kan deelnemen aan het culturele leven op de manier zoals hij of zij dat zou willen. De ambitie van het Programma Cultuurparticipatie is om samen met culturele en sociale organisaties, de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuurparticipatie in de samenleving te vergroten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds werken binnen het programma samen om cultuur, zorg en welzijn te verbinden, landelijke en lokale initiatieven mogelijk en zichtbaar te maken en zo drempels voor cultuurdeelname te verlagen.

 

 

 

 

Uitgangspunten Programma Cultuurparticipatie:

  • Deskundigheidsbevordering (in het cultureel en sociaal domein)

  • Ontwikkeling van nieuwe vormen van cultuurparticipatie. Het aanbod is samen met de betrokken doelgroep ontwikkeld.

  • Meer zichtbaarheid en erkenning van cultuurparticipatie voor iedereen.

  • Stimuleren dat mensen met een beperking of chronische aandoening gelijkwaardig kunnen meedoen.

Drie programmalijnen

Het Fonds voert het programma uit met subsidieregelingen. LKCA ondersteunt het programma met expertise en kennisdeling. Zij werkt hiervoor samen met provinciale en grootstedelijke organisaties.

  1. De aanloopregeling Samen Cultuurmaken Verbreden 2020 en de regeling Samen Cultuurmaken '20-'21 met vernieuwd vervolg Samen Cultuurmaken 2022-2024.

  2. Kennisdeling: het monitoren en evalueren van het programma en het uitwisselen en vastleggen van kennis daarover.

  3. Communicatie: het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan.

Subsidieregeling Samen Cultuurmaken '20-'21

We gingen van start met een pilot: aanloopregeling Samen Cultuurmaken verbreden. Daarna kwam het vervolg de regeling: Samen Cultuurmaken '20-'21. Binnen deze regeling kon je aanvragen voor 3 sporen: spoor 1 (try-out), spoor 2 (leren en verbeteren) en spoor 3 (meerjarentraject).

Wil je meer weten over hoe we projecten binnen deze regeling beoordeelden en hoeveel aanvragen we ontvingen en konden toewijzen? Lees meer hier.

Subsidieregeling Samen Cultuurmaken '22-'24

Vanuit de opgedane ervaringen uit de eerdere regelingen hebben we enkele wijzigingen aangebracht in de nieuwe regeling Samen Cultuurmaken '22-'24. We wilden de mogelijkheden en kansen voor een aanvraag verbeteren en verspreiden door het jaar heen. Er zijn weer drie sporen waarbinnen je kunt aanvragen.

Daarnaast zullen er Open Oproepen zijn. De subsidies zijn voor ontwikkeling en uitvoering van projecten rond specifieke thema's, doelgroepen, disciplines of regio's. 

Kennisdossiers en monitoring LKCA

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat we ondersteunen in deze regeling? In de de projectmonitor verzamelt onze partner, LKCA, de ervaringen van alle gehonoreerde projecten.

De eerste, tussentijdse resultaten van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Programma Cultuurparticipatie zijn positief. Dat blijkt uit het onderzoek naar de gegevens die de gehonoreerde projecten invoeren in de projectenmonitor van de regeling. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant Ape.