nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samen Cultuurmaken - Spoor 1

Try Out

Try out, het woord zegt het al: 'uitproberen'. Kenmerkt zich door een lage instap in de omvang van het subsidiebudget (vanaf € 2.500,-) met daarbij een relatief grote bijdrage van het Fonds (maximaal 80% van het totale budget). Try out biedt ruimte aan kleinere en kortlopende initiatieven die eruit springen met een nieuwe of bijzondere aanpak waarbij je veelbelovende ideeën kunt uitproberen, je (wellicht) fouten maakt, ervan leert en weer doorgaat.

Let op: de informatie over bedragen en aanvraagperiodes golden voor 2021. Vanaf de nieuwe aanvraagronde, maart 2022, worden er dingen gewijzigd. Hou de website, onze nieuwsbrief en/of andere communicatiekanalen in de gaten.

Feiten en cijfers- Spoor 1

Het subsidieplafond bedraagt € 500.000, - per indieningstermijn.  Hiervan is jaarlijks € 75.000, - bestemd voor laagdrempelig aanvragen en beoordelen . Te denken valt aan pitchbijeenkomsten in het land, vouchers etc. Deze worden nog ontwikkeld en ruimschoots vooraf gecommuniceerd (onder meer) via de eigen website, nieuwsbrief en digitale kanalen.

Je kunt aanvragen indienen vanaf € 2.500,- tot € 25.000,-

Maximaal 80% van de totale begroting komt in aanmerking voor subsidie.

Praktische voorwaarden- Spoor 1

  • De aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
  • Een interne adviescommissie beoordeelt de aanvragen
  • Behandelingstermijn is 13 weken, dat betekent dat je project op z'n vroegst mag starten 13 weken nadat wij je volledige aanvraag hebben ontvangen
  • Je project duurt maximaal 1 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
  • Je project start niet voor subsidietoekenning
  • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;