Samen Cultuurmaken - Spoor 1

Try Out

Try out, het woord zegt het al: 'uitproberen'. Kenmerkt zich door een lage instap in de omvang van het subsidiebudget (vanaf € 2.500,-) met daarbij een relatief grote bijdrage van het Fonds (maximaal 80% van het totale budget). Try out biedt ruimte aan kleinere en kortlopende initiatieven die eruit springen met een nieuwe of bijzondere aanpak waarbij je veelbelovende ideeën kunt uitproberen, je (wellicht) fouten maakt, ervan leert en weer doorgaat.

Feiten en cijfers- Spoor 1

Het subsidieplafond bedraagt € 500.000, - per indieningstermijn.  Hiervan is jaarlijks € 75.000, - bestemd voor laagdrempelig aanvragen en beoordelen . Te denken valt aan pitchbijeenkomsten in het land, vouchers etc. Deze worden nog ontwikkeld en ruimschoots vooraf gecommuniceerd (onder meer) via de eigen website, nieuwsbrief en digitale kanalen.

Je kunt aanvragen indienen vanaf € 2.500,- tot € 25.000,-

Maximaal 80% van de totale begroting komt in aanmerking voor subsidie.

Indieningstermijnen

a.     15 september 2020 tot en met 14 september 2021

b.     van 1 januari 2022 tot en met 14 september 2022

c.     van 1 januari 2023 tot en met 14 september 2023

d.     van 1 januari 2024 tot en met 17 september 2024

Praktische voorwaarden- Spoor 1

  • de aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
  • een interne adviescommissie beoordeelt de aanvragen
  • behandelingstermijn is 13 weken
  • je project duurt maximaal 1 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
  • je project start niet voor subsidietoekenning
  • je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;