Samen Cultuurmaken - Spoor 2

Project: refill your cup with authenticity
Project: refill your cup with authenticity

Voor ontwikkeltrajecten waarin leren en verbeteren centraal staat

Samenwerking tussen cultuur en sociaal domein vraagt op sommige plekken de mogelijkheid om in alle rust te verkennen, te leren en te verbeteren met elkaar. In dit spoor ondersteunen we projecten die (een deel van) deze verschillende fasen doorlopen: verkenning, onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, bijstelling en vervolg uitvoering. Het betreft vanwege de verschillende fases vaak wat langere trajecten. De subsdiebedragen zijn vanaf 25.000 en de subsidie mag maximaal 60% van het totale budget zijn. 

Feiten en cijfers- Spoor 2

Het subsidieplafond bedraagt per deadline € 1.250.000,-

Je kunt aanvragen indienen vanaf € 25.000,- tot € 200.000,-

Maximaal 60% van de totale begroting komt in aanmerking voor subsidie.

Deadlines:

a.     voor activiteiten die starten in 2021: 19 januari 2021

b.     voor activiteiten die starten in 2022: 18 januari 2022

c.     voor activiteiten die starten in 2023: 17 januari 2023

d.     voor activiteiten die starten in 2024: 16 januari 2024

Praktische voorwaarden - Spoor 2

  • een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen in een tenderconstructie: alle volledige aanvragen worden beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Ze worden van boven naar beneden gehonoreerd, tot het budget bereikt is.
  • behandelingstermijn is 13 weken
  • je ontwikkeltrajectaanvraag doorloopt ten minste twee van de volgende fasen: ontwerp, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging.
  • Je project duurt maximaal 2 jaar en start uiterlijk binnen negen maanden na indiening van de subsidieaanvraag.
  • je project start niet voor subsidietoekenning
  • je kunt maximaal 2 aanvragen in spoor 2 gehonoreerd krijgen (niet tegelijkertijd)
  • je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject