nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samen Cultuurmaken - Spoor 2

Project: refill your cup with authenticity
Project: refill your cup with authenticity

Voor ontwikkeltrajecten waarin leren en verbeteren centraal staat

Samenwerking tussen cultuur en sociaal domein vraagt op sommige plekken de mogelijkheid om in alle rust te verkennen, te leren en te verbeteren met elkaar. In dit spoor ondersteunen we projecten die (een deel van) deze verschillende fasen doorlopen: verkenning, onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, bijstelling en vervolg uitvoering. Het betreft vanwege de verschillende fases vaak wat langere trajecten. De subsdiebedragen zijn vanaf 25.000 en de subsidie mag maximaal 60% van het totale budget zijn.

Let op: de informatie over bedragen en aanvraagperiodes golden voor 2021. Vanaf de nieuwe aanvraagronde, maart 2022, worden er dingen gewijzigd. Hou de website, onze nieuwsbrief en/of andere communicatiekanalen in de gaten.

Feiten en cijfers- Spoor 2

Het subsidieplafond bedraagt per deadline € 1.250.000,-

Je kunt aanvragen indienen vanaf € 25.000,- tot € 200.000,-

Maximaal 60% van de totale begroting komt in aanmerking voor subsidie.

Praktische voorwaarden - Spoor 2

  • Je project start op z'n vroegst 13 weken na de deadline van indienen
  • Behandelingstermijn is 13 weken
  • Een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen in een tenderconstructie: alle volledige aanvragen worden op punten beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Ze worden van boven naar beneden gehonoreerd, tot het budget bereikt is.
  • Je project duurt maximaal 2 jaar en start uiterlijk binnen negen maanden na indiening van de subsidieaanvraag
  • Je kunt maximaal 2 aanvragen in spoor 2 gehonoreerd krijgen (niet tegelijkertijd)
  • Je ontwikkeltrajectaanvraag doorloopt ten minste twee van de volgende fasen: ontwerp, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging.
  • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject