nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Open Oproepen

De Open Oproep is bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s. Het sociaal en cultureel domein werken hier samen.

Actueel: Open Oproep Jongeren maken cultuur

Deze oproep is de uitvoering van de Impuls jongerencultuur. Het is voor initiatieven die cultuurdeelname bij jongeren stimuleren en hun culturele ontwikkeling versterken.
Open van 23 januari 2023 tot en met 30 november 2024 17.00 uur (verlengd)

Actueel: Open Oproep Mentale gezondheid jongeren

Deze oproep sluit aan bij de landelijke aanpak: Mentale gezondheid van ons allemaal. De oproep wordt mogelijk gemaakt vanuit een samenwerking tussen de ministeries van OCW en VWS en is er voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten. De deelname aan deze activiteiten werkt positief op de mentale gezondheid.
Open van 30 december 2023 tot en met 29 maart 2024 17.00 uur (heropend): 

Algemeen

De Open Oproep is bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s waarmee cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt.

Met de Open Oproep spelen we in op actuele thema’s. Het biedt de mogelijkheid om speciale aandachtsgebieden, doelgroepen of cultuurparticipatie in specifieke regio’s een impuls te geven. Denk aan thema's als:

  • urgente en maatschappelijke noodzaak
  • behoeften bij een doelgroep
  • discipline of erfgoeddomein die aandacht nodig hebben

Centraal staat ook hier samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein centraal. Je ontwikkelt activiteiten voor en met mensen die een drempel ervaren als het gaat om deelname aan cultuur.

Het onderwerp, criteria, de hoogte van de subsidie en het beschikbare budget worden bij publicatie van de Open Oproep bekend gemaakt.