nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Samen Cultuurmaken: Open Oproep Cultuur in de Buurt

Voor lokale projecten die cultuurdeelname toegankelijk maken voor iedereen in een kwetsbare sociaaleconomische positie

De samenleving verandert en dat kan het welzijn van ons allemaal beïnvloeden. In reactie op deze veranderingen heeft de overheid het project 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' gelanceerd, onder leiding van demissionair staatssecretaris Van Ooijen. Daarom opent Fonds voor Cultuurparticipatie de Open Oproep Cultuur in de Buurt onder de regeling Samen Cultuurmaken om cultuurparticipatie toegankelijk te maken voor iedereen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. De Open Oproep is onderdeel van de regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 en richt op het hele Koninkrijk der Nederlanden.
 
Het doel van deze Open Oproep is om cultuurparticipatie in jouw gemeenschap (zoals buurten, wijken of regio’s) toegankelijker te maken samen met en voor mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Cultuur is een krachtige factor die veerkracht kan bevorderen, gemeenschappen verbindt en persoonlijke groei stimuleert. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door zzp'ers, stichtingen en verenigingen van 4 juni 2024 tot en met 30 september 2024 om 17:00 uur.

 

Over de regeling Samen Cultuurmaken

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich met de regeling Samen Cultuurmaken in om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in het Koninkrijk. Instanties en initiatieven uit het cultureel en sociaal domein met goede en creatieve ideeën kunnen zo samen, met financiële steun, doelgroepen bereiken voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren. Binnen de regeling is er een mogelijkheid om de verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten te steunen rondom specifieke en actuele thema’s. De Open Oproep Cultuur in de Buurt is daar een voorbeeld van.

Er zijn twee type projecten waar je voor kunt aanvragen: 

1. Verkenning voor een projectaanvraag


Voor de verkenning voor de wijk of buurt kan worden aangevraagd als de aanvraag ten minste is gericht op al de volgende onderwerpen:

 • Het aangaan en verdiepen van het contact tussen bewoners uit de buurt of wijk en de ondersteunende partij (samenwerkingspartner), en  
 • Het gezamenlijk onderzoeken van de wijze waarop het project, de begeleiding en/of de samenwerking kan worden vormgegeven. 

De verkenning:

 • Start niet eerder dan 8 weken na het indienen van de aanvraag;     
 • Heeft een maximale looptijd van één jaar;  
 • Start uiterlijk binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag.   

De subsidie voor een verkenning bedraagt maximaal € 10.000, - per traject.  

2. Projectsubsidie culturele activiteiten

Bij de projectsubsidie culturele activiteiten kun je ook terecht met een bestaand initiatief, om zo de langdurigheid te bevorderen.

Je kunt subsidie aanvragen voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten mét en vóór mensen voor wie deelnemen aan culturele activiteiten op dit moment niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat er thuis een financiële drempel is om deel te nemen. Uitgangspunt is dat professionals en vrijwilligers in het cultureel en sociaal domein tijdens het project met elkaar samenwerken. De activiteiten vinden plaats op buurt- en/of wijkniveau. Het project vergroot voor mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie de toegang tot actieve cultuurparticipatie, helpt hun mentale welzijn te bevorderen, draagt bij aan het versterken van hun veerkracht en verbondenheid met andere deelnemers en/of bevordert hun persoonlijke ontwikkeling.   

Het project:

 • start niet eerder dan 13 weken na het indienen van de aanvraag;    
 • heeft een maximale looptijd van een jaar;   
 • start uiterlijk binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag.       

De subsidie voor een projectsubsidie bedraagt maximaal € 25.000, - per traject.    

Wie kan aanvragen?  

Deze Open Oproep is onderdeel van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken 2022-2024. Daaruit volgt dat de volgende partijen kunnen aanvragen:

 • Instelling in het cultureel domein (zonder commercieel winstoogmerk) 
 • Instelling in het sociaal domein (zonder commercieel winstoogmerk) 
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Een kernvoorwaarde is dat je in de ontwikkeling en uitvoering van de aanvraag samenwerkt met minimaal één zelfstandig proffessional of instelling (zonder winstoogmerk) in het voor jouw andere domein. Bijvoorbeeld: een dansschool in samenweking met een buurtcentrum. Of een zelfstandig theatermaker in samenwerking met een zelfstandig jongerencoach en/of een welzijnsorganisatie in het sociaal domein. 

Als samenwerkingspartner worden ook erkend:

 • Zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein, zoals buurtcomités, jongerencollectieven, en erfgoedgemeenschappen. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen zelf geen aanvraag indienen.
 • Onderwijsinstellingen die samenwerken met een culturele instelling, een instelling in het sociaal domein, of een professional in het cultureel of sociaal domein. Dit geldt voornamelijk voor naschoolse activiteiten, tenzij het Fonds een uitzondering toestaat voor onderwijsinstellingen waar zowel binnen- als naschoolse activiteiten plaatsvinden.
 • Instellingen met een provinciale, door de overheid gefinancierde opdracht om het culturele veld te ondersteunen, kunnen geen subsidie aanvragen. Ze kunnen echter wel als samenwerkingspartner optreden, op voorwaarde dat hun werkzaamheden niet worden gefinancierd vanuit de subsidieaanvraag.

Je kunt je vragen en/of een samenvatting van je aanvraag indienen via e-mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.

Waar let het Fonds op?

Om je op weg te helpen bij je aanvraag hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Beiden vul je in en zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds

In het kort de criteria waarop wij jouw aanvraag beoordelen:

 • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten | Wat is het doel, welke aanpak wordt gebruikt en is de doelgroep/deelnemers betrokken bij de opzet en uitvoering?
 • Organisatorische kwaliteit | Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders en is er sprake van een realistische planning en begroting?
 • Kwaliteit van samenwerking | Is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking, wordt de kennis van iedere partij voldoende ingezet en hoe ziet de rolverdeling eruit?

Wil je aanvragen? Lees dan de uitwerking van de Open Oproep Cultuur in de Buurt en de algemene bepalingen van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 goed door. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.

Aanvraag indienen

Op 4 juni 2024 om 13.00 uur start de aanvraagperiode. Het totale budget van deze Open Oproep is € 1.000.000. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten.

Aandachtspunten:

 • Heb je nog geen account in Mijn Fonds? Maak bijtijds een account aan; dit duurt namelijk een paar werkdagen.
 • Zorg dat je voor de opening van de aanvraagperiode alle documenten compleet hebt om een aanvraag te kunnen doen. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd? Het filmpje 'Hoe vraag je subsidie aan' helpt je op weg.