nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Subsidie aanvragen

Hier vind je al onze subsidieregelingen. Sommige regelingen zijn open – dat betekent dat je nu subsidie kan aanvragen. Andere gaan binnenkort open. We hebben subsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Educatie of participatie?
Welke subsidie is er voor jouw project?
Stap terug

Welkom bij de subsidiewijzer

Er zijn wat algemene zaken waar een aanvrager aan moet voldoen om bij ons aan te vragen. Ze staan hieronder in een rijtje. Kijk dus even goed of je aan alle onderstaande punten voldoet en vink het vakje onderin aan als dat zo is.

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je bent als aanvrager gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
  • Je ontvangt nog geen subsidie van ons, of van een ander Rijkscultuurfonds voor de activiteiten waarvoor je nu een aanvraag wil doen
  • Je vraagt niet aan voor een commercieel product of project
  • Je bent geen omroep op uitgeverij
  • Je vraagt aan voor iets nieuws, niet voor iets dat al loopt of dat je vast uitvoert
  • Je project start over minimaal 13 weken (bij één specifieke regeling mag je binnen 8 weken beginnen)
Volgende

Onder welke hoofdcategorie valt je project?

Als Fonds gebruiken wij de termen educatie en participatie. Onder educatie verstaan we projecten die voor leerlingen zijn bedoeld, onder schooltijd. Onder participatie verstaan we projecten die plaatsvinden in de vrije tijd en gericht zijn op kunst, (e-)cultuur en erfgoed. Kies één van de twee categorieën. Valt je project onder beide? Selecteer dan de categorie die het best aansluit.
Educatie Participatie

Hoeveel wil je aanvragen?

Weet je al hoeveel je aan wil vragen? Vul dat hieronder in. Dat hoeft niet op de euro nauwkeurig. Weet je het nog niet? Geen probleem, kies dan voor ‘Ik weet het niet’.

Selecteer een onderwerp

Kan je iets specifieker aangeven waar je project of idee over gaat? Bij educatie willen we graag weten voor welke doelgroep het is en bij participatie kan je kiezen welk onderwerp het beste bij je idee aansluit.
Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Selecteer een onderwerp

Kan je iets specifieker aangeven waar je project of idee over gaat? Bij educatie willen we graag weten voor welke doelgroep het is en bij participatie kan je kiezen welk onderwerp het beste bij je idee aansluit.
Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed Talentontwikkeling

Valt je project onder het primair onderwijs?

Dit kan ook gaan over speciaal onderwijs, ook voortgezet speciaal onderwijs.
Ja Nee

Gaat het om kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd?

Gaan de deelnemers zelf actief met kunst en cultuur aan de slag als cultuurmaker? Hiermee bedoelen we dus niet een talentontwikkelprogramma of erfgoed
Ja Nee

Valt je project onder talentontwikkeling?

Werk je met talenten en hun ontwikkeling?
Ja Nee

Ga je samenwerken met een Duitse partner?

Ja Nee

Is het project een samenwerking tussen de culturele sector en het sociaal domein?

Deze regeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Hiervoor wordt in de projecten samengewerkt tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector.
Ja Nee

Wil je werken aan cultuureducatie in het vmbo, vso of pro?

Ja Nee

Wil je werken met het mbo, of ben je een mbo-instelling?

Wil je werken aan cultuureducatie in het mbo?
Ja Nee
Helaas geen resultaten

De door jou gekozen antwoorden sluiten helaas niet aan bij een van onze regelingen. Maar waar het digitale ophoudt, staan onze collega’s voor je klaar. Misschien sluit deze subsidiewijzer niet aan bij je plannen, maar denk je dat je plannen wel goed aansluiten bij het Fonds? Of heb je nog specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Er zijn subsidies die mogelijk aansluiten bij je project
Start opnieuw
Resultaten
Highlights

Soms ondersteunen we ook organisaties of projecten die niet aan een regeling verbonden zijn. Benieuwd wat voor projecten dat zijn?

Ook dit maken wij mogelijk:

Gesloten regelingen

Via deze regelingen kan je geen subsidie meer aanvragen. Je kan hier wel de gehonoreerde projecten bekijken. En je vindt hier informatie over de subsidie, zoals wat er in de verantwoording moet staan.

Archeologieparticipatie
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Archeologieparticipatie

Meer mensen actief bezig met archeologie in hun vrije tijd

Gesloten
Immaterieel erfgoed
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Immaterieel erfgoed

Eigentijdse beoefening van immaterieel erfgoed

Gesloten
MeeMaakPodia
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd

MeeMaakPodia

Bibliotheken, theaters, musea en presentatie-instellingen betrekken hun omgeving bij hun programmering

Gesloten
Cultuurmakers van nu
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Cultuurmakers van nu

Laagdrempelige regeling voor kleinschalige projecten op het gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd

Gesloten
Maakruimte voor cultuur
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Maakruimte voor cultuur

Voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers, gericht op kunst-, cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd.

Gesloten
Internationale samenwerking
Educatie Participatie Middelbaar onderwijs Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed

Internationale samenwerking

Voor verkenning of uitvoer van een internationale samenwerking en uitwisseling

Gesloten
Versterking Cultuureducatie vmbo
Educatie Middelbaar onderwijs

Versterking Cultuureducatie vmbo

Ondersteuning voor de volgende stap in cultuureducatie op jouw school in het vmbo, vso of pro

Gesloten
Mediakunst- en erfgoededucatie
Educatie Primair onderwijs

Mediakunst- en erfgoededucatie

Hoe breng je erfgoededucatie in het primair onderwijs in praktijk?

Gesloten
Talent in de regio
Participatie Talentontwikkeling

Talent in de regio

Ontwikkelmogelijkheden voor jong talent buiten de vier grote steden

Gesloten
Urban Arts Talent
Participatie Talentontwikkeling

Urban Arts Talent

Ontwikkeltrajecten voor individuele urban talenten of groepen

Gesloten
Talent & Festivals 2017-2020
Participatie Talentontwikkeling Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Talent & Festivals 2017-2020

Meerjarige regeling voor talentontwikkeling, amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties

Gesloten
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Educatie Primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Meerjarige regeling voor cultuureducatie in heel Nederland

Gesloten
Talent & Festivals 2021-2024
Participatie Talentontwikkeling Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Talent & Festivals 2021-2024

Meerjarige instellingssubsidie voor talentontwikkeling, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties

Gesloten
Erfgoedvrijwilligers
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Erfgoedvrijwilligers

Versteviging van erfgoedvrijwilligers en kleine erfgoedorganisaties

Gesloten
Impuls muziekonderwijs
Educatie Primair onderwijs

Impuls muziekonderwijs

Investeren in meer en beter muziekonderwijs

Gesloten
Samen cultuurmaken verbreden (aanloopregeling)
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed

Samen cultuurmaken verbreden (aanloopregeling)

Een subsidieregeling die het culturele en sociale domein stimuleert om (nog beter) samen te werken en zo cultuurmaken toegankelijker te maken

Gesloten
Age Friendly Cultural Cities
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd

Age Friendly Cultural Cities

Cultuurparticipatie door ouderen in samenwerking met gemeenten

Gesloten
Brug voor Talent
Participatie Talentontwikkeling

Brug voor Talent

Verbinding culturele instellingen en kunstvakopleidingen voor talentontwikkeling

Gesloten
Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
Educatie Primair onderwijs

Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

pabostudenten bekwaam maken in muziekonderwijs

Gesloten
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Educatie Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Cultuureducatie in het hele land

Gesloten
Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
Participatie Erfgoed

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Erfgoedbeoefening volgens het Verdrag van Faro: doe het zelf, onderzoek hoe dat gaat, of faciliteer anderen

Gesloten
Each One Teach One
Participatie Talentontwikkeling

Each One Teach One

Regeling voor coachende makers en makende coaches binnen urban arts

Gesloten
Immaterieel erfgoed  in stedelijke context
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Immaterieel erfgoed in stedelijke context

Verbindingen aangaan in stad, wijk of buurt door immaterieel erfgoed te delen

Gesloten
Creatief gebruik digitaal erfgoed
Participatie Educatie Erfgoed Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Creatief gebruik digitaal erfgoed

Meer mensen creatief op basis van collecties, archieven en ander digitaal materiaal

Gesloten
Caribisch Nederland: Cultuureducatie met Kwaliteit
Educatie Primair onderwijs

Caribisch Nederland: Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie in het hele koninkrijk

Gesloten
Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers
Participatie Educatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd Primair onderwijs

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Regeling voor artistieke en inhoudelijke ontwikkeling zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Gesloten
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl