Subsidie aanvragen

Hier vind je al onze subsidieregelingen. Sommige regelingen zijn open – dat betekent dat je nu subsidie kan aanvragen. Andere gaan binnenkort open. We hebben subsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Educatie of participatie?
Welke subsidie is er voor jouw project?
Stap terug

Welkom!

Er zijn wat algemene zaken waar een aanvrager aan moet voldoen om bij ons aan te vragen. Ze staan hieronder in een rijtje. Kijk dus even goed of je aan alle onderstaande punten voldoet en vink het vakje onderin aan als dat zo is.

  • Je bent 18  jaar of ouder
  • Je bent als aanvrager gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
  • Je ontvangt nog geen subsidie van ons, of van een ander Rijkscultuurfonds voor de activiteiten waarvoor je nu een aanvraag wil doen
  • Je vraagt niet aan voor een commercieel product of project
  • Je bent geen omroep op uitgeverij
  • Je vraagt aan voor iets nieuws, niet voor iets dat al loopt of dat je vast uitvoert
  • Je project start over minimaal 12 weken (bij één specifieke regeling mag je binnen 8 weken beginnen)
Volgende

Onder welke hoofdcategorie valt je project?

Als Fonds gebruiken wij de termen educatie en participatie. Onder educatie verstaan we projecten die voor leerlingen zijn bedoeld, onder schooltijd. Onder participatie verstaan we projecten die plaatsvinden in de vrije tijd en gericht zijn op kunst, (e-)cultuur en erfgoed. Kies één van de twee categorieën. Valt je project onder beide? Selecteer dan de categorie die het best aansluit.
Educatie Participatie

Hoeveel wil je aanvragen?

Weet je al hoeveel je aan wil vragen? Vul dat hieronder in. Dat hoeft niet op de euro nauwkeurig. Weet je het nog niet? Geen probleem, kies dan voor ‘Ik weet het niet’.

Selecteer een onderwerp

Kan je iets specifieker aangeven waar je project of idee over gaat? Bij educatie willen we graag weten voor welke doelgroep het is en bij participatie kan je kiezen welk onderwerp het beste bij je idee aansluit.
Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Selecteer een onderwerp

Kan je iets specifieker aangeven waar je project of idee over gaat? Bij educatie willen we graag weten voor welke doelgroep het is en bij participatie kan je kiezen welk onderwerp het beste bij je idee aansluit.
Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed Talentontwikkeling

Vraag je aan als culturele instelling?

Een rechtspersoon met een culturele doelstelling
Ja Nee

Vraag je aan als School?

Ja Nee

Valt je project onder het primair onderwijs?

Dit kan ook gaan over speciaal onderwijs, ook voortgezet speciaal onderwijs.
Ja Nee

Gaat het om kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd?

Gaan de deelnemers zelf actief met kunst en cultuur aan de slag als cultuurmaker? Hiermee bedoelen we dus niet een talentontwikkelprogramma of erfgoed
Ja Nee

Valt je project onder talentontwikkeling?

Werk je met talenten en hun ontwikkeling?
Ja Nee

Bied jij mensen de mogelijkheid in hun vrije tijd actief met archeologie bezig te zijn?

Zij kunnen zelf meezoeken of -helpen, ze kunnen op evenementen beleven wat archeologie betekent door er actief mee bezig te zijn, of ze kunnen kunst of cultuur maken met archeologische vondsten als bronmateriaal.
Ja Nee

Draagt je project bij aan het van deze tijd houden of maken van immaterieel erfgoed?

Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of nieuwe beoefenaars te betrekken. Zo kan het immaterieel erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe toepassingsvormen.
Ja Nee

Komt je projectidee voort vanuit wensen en behoeftes van cultuurmakers?

Cultuurmakers zijn mensen die in hun vrije tijd actief cultuur maken.
Ja Nee

Ligt het eigenaarschap van je project bij cultuurmakers?

Hiermee wordt bedoeld dat de cultuurmakers niet alleen iets uitvoeren, maar ook een belangrijke eigenaar zijn van het creatieve proces
Ja Nee

Betreft je project een gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en cultuurmakers?

Beide partijen hebben gedeeld eigenaarschap in het project. De cultuurmakers zijn dus niet alleen uitvoerders.
Ja Nee

Betreft je project een samenwerking met een partner in het buitenland?

Ja Nee

Betreft mediakunst- of erfgoededucatie

Zet je mediakunst en/of erfgoed in voor cultuuronderwijs?
ja nee

samenwerking tussen scholen en culturele instellingen

Is je project een samenwerking is tussen meerdere culturele instellingen en één of meer scholen?
ja nee

Ben jij een talentvolle urban maker?

Ja Nee

Wil je geld aanvragen voor een persoonlijk ontwikkeltraject?

Je vraagt dus geen geld aan voor een project, maar voor een persoonlijk traject. Je investeert hiermee in je eigen ontwikkeling
Ja Nee

Ga je samenwerken met een Duitse partner?

Ja Nee

Heeft je organisatie maximaal 2fte of ben je een groep vrijwilligers zonder stichting of vereniging?

Grotere organisaties kunnen terecht bij de vergelijkbare subsidieregeling van het Mondriaan Fonds
ja nee

Heeft je investering effect op de lange termijn?

ja nee

Richt de investering zich op deskundigheidsbevordering of organisatieversteviging?

ja nee

Wil je samenwerken met het kunstvakonderwijs?

Je wil met je project een brug slaan tussen een (informeel) talentontwikkeltraject en het kunstvakonderwijs
Ja Nee

Werk jij volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro?

Heb je een initiatief waarin een erfgoedgemeenschap zélf aan de slag gaat, en meedenkt en meebeslist over het betreffende erfgoed? Of zet je erfgoedparticipatie in voor een maatschappelijk doel? Óf wil je onderzoeken hoe je (nog meer) zo kunt gaan werken?
ja op 1 of meer van deze opties nee, allemaal niet

Val je in 1 van onderstaande categorieën?

- Culturele of erfgoedorganisaties die zich inzetten voor erfgoedparticipatie, of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen; - Instellingen uit het hoger onderwijs die samen met bovengenoemde partijen een verkenning willen uitvoeren; - Subsidieaanvragers van buiten de erfgoedsector, zoals maatschappelijke organisaties die zich met initiatieven waarin erfgoed een rol speelt bijvoorbeeld richten op het bevorderen van de sociale cohesie.
ja nee

Ben je bereid actief mee te doen aan kennisdeling?

Subsidieontvangers nemen deel aan het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en doen ook mee aan kennisdeling in dat kader met de RCE en het Fonds.
ja nee

Is het project een samenwerking tussen de culturele sector en het sociaal domein?

Deze regeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Hiervoor wordt in de projecten samengewerkt tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector.
Ja Nee

Ben je op zoek naar een persoonlijk ontwikkeltraject als coach/begeleider in de urban scene?

Draag je al minimaal 10 jaar je kennis over op jong talent?

Je bent de fase van aankomend kunstenaar voorbij en bent vooral bezig met het coachen en opleiden van een nieuwe generatie
Ja Nee

Laat jij mensen aan de slag gaan op basis van digitaal erfgoed?

Het gaat er dus niet om dat je zélf iets maakt op basis van digitaal erfgoed, maar dat je anderen dat laat doen
ja nee
Helaas geen resultaten

De door jou gekozen antwoorden sluiten helaas niet aan bij een van onze regelingen. Maar waar het digitale ophoudt, staan onze collega’s voor je klaar. Misschien sluit deze subsidiewijzer niet aan bij je plannen, maar denk je dat je plannen wel goed aansluiten bij het Fonds? Of heb je nog specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Er zijn subsidies die mogelijk aansluiten bij je project
Start opnieuw
Resultaten
Highlights
Alle subsidies (16)
Maakruimte voor cultuur
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Maakruimte voor cultuur

Voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers, gericht op kunst-, cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd.

17 sep 2019 ⁠t/m 30 okt 2020
Cultuurmakers van nu
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Cultuurmakers van nu

Laagdrempelige regeling voor kleinschalige projecten op het gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd

07 jan 2019 ⁠t/m 30 okt 2020
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Educatie Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Cultuureducatie in het hele land

25 mei 2020 ⁠t/m 02 nov 2020
Mediakunst- en erfgoededucatie
Educatie Primair onderwijs

Mediakunst- en erfgoededucatie

Hoe breng je mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in praktijk?

13 jan 2020 ⁠t/m 11 dec 2020
Brug voor Talent
Participatie Talentontwikkeling

Brug voor Talent

Verbinding culturele instellingen en kunstvakopleidingen voor talentontwikkeling

17 feb 2020 ⁠t/m 18 dec 2020
Internationale samenwerking
Educatie Participatie Middelbaar onderwijs Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed

Internationale samenwerking

Voor verkenning of uitvoer van een internationale samenwerking en uitwisseling

04 mrt 2019 ⁠t/m 18 dec 2020
Urban Arts Talent
Participatie Talentontwikkeling

Urban Arts Talent

Ontwikkeltrajecten voor individuele urban talenten of groepen

13 jul 2020 ⁠t/m 18 dec 2020
Each One Teach One
Participatie Talentontwikkeling

Each One Teach One

Regeling voor coachende makers en makende coaches binnen urban arts

13 jul 2020 ⁠t/m 18 dec 2020
Nederland-Duitsland jonge kunst
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed

Nederland-Duitsland jonge kunst

Voor culturele projecten waarin Nederlandse en Duitse culturele instellingen samenwerken

Opent 01 mrt 2021
Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
Participatie Erfgoed

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Erfgoedbeoefening volgens het Verdrag van Faro: doe het zelf, onderzoek hoe dat gaat, of faciliteer anderen

Opent 01 feb 2021
Immaterieel erfgoed  in stedelijke context
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Immaterieel erfgoed in stedelijke context

Verbindingen aangaan in stad, wijk of buurt door immaterieel erfgoed te delen

13 jul 2020 ⁠t/m 30 jul 2021
Erfgoedvrijwilligers
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Erfgoedvrijwilligers

Versteviging van erfgoedvrijwilligers en kleine erfgoedorganisaties

16 dec 2019 ⁠t/m 31 jul 2021
Immaterieel erfgoed
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Immaterieel erfgoed

Eigentijdse beoefening van immaterieel erfgoed

01 apr 2019 ⁠t/m 31 jul 2021
Creatief gebruik digitaal erfgoed
Participatie Educatie Erfgoed Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Creatief gebruik digitaal erfgoed

Meer mensen creatief op basis van collecties, archieven en ander digitaal materiaal

03 jun 2019 ⁠t/m 01 okt 2021
Archeologieparticipatie
Participatie Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Archeologieparticipatie

Meer mensen actief bezig met archeologie in hun vrije tijd

08 jul 2019 ⁠t/m 26 nov 2021
Samen cultuurmaken
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed

Samen cultuurmaken

Samen werken aan cultuur voor iedereen

15 sep 2020 ⁠t/m 17 sep 2024

Soms ondersteunen we ook organisaties of projecten die niet aan een regeling verbonden zijn. Benieuwd wat voor projecten dat zijn?

Ook dit maken wij mogelijk:

Gesloten regelingen

Via deze regelingen kan je geen subsidie meer aanvragen. Je kan hier wel de gehonoreerde projecten bekijken. En je vindt hier informatie over de subsidie, zoals wat er in de verantwoording moet staan.

MeeMaakPodia
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd

MeeMaakPodia

Bibliotheken, theaters, musea en presentatie-instellingen betrekken hun omgeving bij hun programmering

Gesloten
Versterking Cultuureducatie vmbo
Educatie Middelbaar onderwijs

Versterking Cultuureducatie vmbo

Ondersteuning voor de volgende stap in cultuureducatie op jouw school in het vmbo, vso of pro

Gesloten
Talent in de regio
Participatie Talentontwikkeling

Talent in de regio

Ontwikkelmogelijkheden voor jong talent buiten de vier grote steden

Gesloten
Talent & Festivals 2017-2020
Participatie Talentontwikkeling Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Talent & Festivals 2017-2020

Meerjarige regeling voor talentontwikkeling, amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties

Gesloten
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Educatie Primair onderwijs

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Meerjarige regeling voor cultuureducatie in heel Nederland

Gesloten
Talent & Festivals 2021-2024
Participatie Talentontwikkeling Erfgoed Kunst en cultuur in de vrije tijd

Talent & Festivals 2021-2024

Meerjarige instellingssubsidie voor talentontwikkeling, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties

Gesloten
Impuls muziekonderwijs
Educatie Primair onderwijs

Impuls muziekonderwijs

Investeren in meer en beter muziekonderwijs

Gesloten
Samen cultuurmaken verbreden (aanloopregeling)
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed

Samen cultuurmaken verbreden (aanloopregeling)

Een subsidieregeling die het culturele en sociale domein stimuleert om (nog beter) samen te werken en zo cultuurmaken toegankelijker te maken

Gesloten
Age Friendly Cultural Cities
Participatie Kunst en cultuur in de vrije tijd

Age Friendly Cultural Cities

Cultuurparticipatie door ouderen in samenwerking met gemeenten

Gesloten
Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
Educatie Primair onderwijs

Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

pabostudenten bekwaam maken in muziekonderwijs

Gesloten
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl