nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Meerjarige regeling voor cultuureducatie in heel Nederland.

In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee werken we in Nederland straks 12 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs en is het onderwijs voorbereid op de aankomende curriculumvernieuwing.

Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan, nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, dit mede in het kader van kansengelijkheid. Dit levert een tweesporenbeleid op waarbij bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden en nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Landelijk programma

Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs. De huidige regeling bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020. De subsidieregeling is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat samen met het Ministerie van OCW en het LKCA wordt uitgevoerd. Naast subsidies, maken ook onderzoek, kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken onderdeel uit van dit programma. 

Samen met lokale en regionale overheden

Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling. Elke provincie en grotere gemeente kon een penvoerder voordragen; een culturele instelling die in hun regio aanspreekpunt voor en uitvoerder van het lokale programma Cultuureducatie met Kwaliteit is. Alleen deze aangewezen instelling mag subsidie aanvragen. Het bedrag dat zij ontvangen is gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente of provincie. De lokale overheid draagt hetzelfde bedrag bij aan het lokale programma.

Doel van de regeling

 • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie
 • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, & nieuwe scholen bereiken
 • Vergroten kansengelijkheid leerlingen
 • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen
 • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders
 • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod

Po, vo, mbo, speciaal onderwijs

Projecten mogen gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen penvoerders hun plannen zo passend mogelijk laten aansluiten bij de lokale situatie. Het primair onderwijs blijft wel de kerndoelgroep van de regeling.

Met kinderen naar het museum
Met kinderen naar het museum
Het voortgezet onderwijs heeft een stevigere positie in CmK deze periode
Het voortgezet onderwijs heeft een stevigere positie in CmK deze periode

Praktische zaken

 • Alleen aanvragers die aangewezen zijn door de gemeente of provincie kunnen een aanvraag doen
 • Het aanvraagbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners in jouw regio
 • Totale budget is € 13.500.000 per kalenderjaar

Op zoek naar inspiratie?

Bekijk hier een lijst inspiratiedocumenten en websites die aansluiten bij de thema's van CmK

Lees meer
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Cindy Beck Philo Offermans  of  Marjolijn Peeters

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl