nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie Educatie

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

REGELING GESLOTEN. spoor 1 is als laatste gesloten hier kon worden aangevraagd tot en met 31 mei 2021, uiterlijk tot 13:00 Midden Europese Tijd. (artikel 1.4 van de regeling indieningstermijn) In deze regeling zijn verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragers. Kies hieronder het juiste spoor voor jezelf. Algemene informatie over de regeling vind je op deze pagina.

Spoor 1) Individuele zzp'ers en ambachtsbeoefenaars

Spoor 1) Individuele zzp'ers en ambachtsbeoefenaars

Dit spoor is bedoeld voor individuele zzp'ers werkzaam in cultuurparticipatie of -educatie en ambachtslieden. Je kan geld aanvragen om te investeren in je eigen artistieke of inhoudelijke ontwikkeling.

Je kon geld aanvragen  van € 2.500,- tot  € 5.000,-.

Spoor 3) Erfgoedhuizen

Spoor 3) Erfgoedhuizen

Dit spoor is bedoeld voor Erfgoedhuizen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een groep efgoedvrijwilligers om hun inzet voor cultureel erfgoed te behouden.

Erfgoedhuizen konden aanvragen tot  € 20.000,-

Deze regeling is gesloten. Er kunnen dus geen aanvragen meer gedaan worden. 

--

Kies hierboven het juiste spoor, of lees hieronder alle algemene info over de regeling. Elk spoor heeft een eigen pagina. Je komt daar door te klikken op 'Ontdek dit spoor'.

Wat houdt de Impulsregeling in?

Ben jij als zzp’er werkzaam in cultuurparticipatie en/of –educatie, beoefen je een ambacht of werk je met erfgoedvrijwilligers? Dan is deze regeling misschien wel iets voor jou. Je kan ook als instelling aanvragen als je veel met bovengenoemde zzp’ers of vrijwilligers werkt, om hen te ondersteunen.

Door de gevolgen van Corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen. Deze regeling komt daar deels in tegemoet. Je kan binnen deze regeling subsidie aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. Zodat je nu, maar ook na corona volledig uitgerust bent voor de uitdagingen van deze tijd. Zo kan je investeren in het behoud en de voortzetting van je werkpraktijk.

Wil je jezelf bijvoorbeeld bijscholen, professionaliseren, ontwikkelen, of je wil nieuwe vaardigheden opdoen? Jezelf artistiek en inhoudelijk ontwikkelen? Misschien wil je wel een training doen om je werkpraktijk digitaal beter te kunnen aanbieden, of met nieuwe doelgroepen leren werken. Daar is deze regeling voor.

Deze regeling is een uitvoering van het tweede steunpakket vanuit de overheid voor de culturele en creatieve sector, voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.

Wie kan aanvragen?

Er zijn binnen deze regeling drie soorten aanvragers mogelijk. Voor ieder zijn de bedragen, indieningsdata en criteria net wat anders. Het is dus belangrijk dat je de pagina die voor jou relevant is nog goed leest. Je kan bovenaan deze pagina kiezen voor jouw subspoor: Individuele zzp’ers en ambachtsbeoefenaars | Instellingen en Penvoerders CmK | Erfgoedhuizen

Aanvrager Aanvraagbedrag Aanvraagperiode Bijzonderheden
Individuele zzp'ers / ambachtsbeoefenaars - Spoor 1 € 2.500 - € 5.000,- t/m 31 mei 2021 als individu (zzp'er wel onder naam zaak)
Culturele instellingen - Spoor 2 € 25.000 - € 50.000,- t/m 31 mei 2021 voor groep zzp'ers
Penvoerders CmK - Spoor 2 € 25.000 - € 35.000,- t/m 30 april 2021 voor groep zzp'ers
Erfgoedhuizen - Spoor 3 Max € 20.000,- t/m 30 april 2021 voor erfgoedvrijwilligers

Waar kijkt het Fonds naar?                 

De aangevraagde subsidie mag 100% van de kosten dekken. We vragen dus geen eigen bijdrage. Aangevraagde subsidie is niet bedoeld als inkomenssteun of vervanging. Je vraagt geld aan om jezelf artistiek en inhoudelijk verder te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een cursus, training of bijscholing. Je kan maar één keer aanvragen binnen deze regeling.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar

030 233 60 30
impulsregeling@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Lees de regeling goed door en bekijk bij welk spoor je aan moet vragen

In deze regeling zijn verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragers. We noemen dit sporen. Het is daarom belangrijk dat je niet alleen de algemene subsidiepagina (waar je nu op zit) leest, maar ook de pagina van het voor jou relevante spoor. Dit zijn de verschillende sporen:

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van de subsidieregeling. Snap je iets niet of heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten, maar je kan hem ook direct hieronder downloaden:

Subsidieregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

2. Bekijk de documenten

Op alle subsidiepagina's staat een lijstje met documenten, rechts in het grijze kader. Hier vind je dus de juridische regeling, maar ook andere relevante documenten. Dit kunnen bijvoorbeeld modelbegrotingen zijn, maar ook een voorbeeldaanvraagformulier. Dat laatste is handig, omdat je dan precies kan zien wat we van je vragen bij een aanvraag. Let op. Deze regeling heeft verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende doelgroepen. Daarom vind je voorbeeldformulieren alleen op de pagina's van de specifieke sporen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit nu al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen. Zo zorg je dat je alle stappen kan doorlopen als je klaar bent om aan te vragen. Het Fonds kent 3 soorten accounts. Voor deze regeling kies je altijd het formulier 'Account voor culturele instelling/zzp'er/instelling sociaal domein.' 

Naar het accountaanvraagformulier
4. Log in en vraag aan

Je hebt de regeling doorgenomen, het juiste spoor gekozen en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  1. Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  2. Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  3. Selecteer altijd dat je als organisatie aanvraagt en dus niet als persoon. Kies daarna de juiste regeling uit het drop-downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  4. Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  5. Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar Mijn Fonds

FAQ

Waar vind ik alles wat nodig is om verder te kunnen?
Begin bij het spoor dat op jouw van toepassing is. Daar vind je de belangrijkste informatie, verwijzing naar belangrijke documenten, specifiek FAQ's en de te nemen stappen.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl