nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Spoor 3) Erfgoedhuizen

Met deze regeling kan je geld aanvragen om de erfgoedvrijwilligers waar je mee werkt te ondersteunen.

Deze regeling is gesloten. Er kunnen dus geen aanvragen meer gedaan worden. 

--

Wil je als erfgoedhuis(zen) proberen erfgoedvrijwilligers voor de toekomst na corona te binden aan organisaties die met erfgoedvrijwilligers werken? Dan biedt het Fonds voor Cultuurparticipatie je nu de kans om geld aan te vragen voor het realiseren van aanbod hiervoor.

We zien dat in tijden van corona de infrastructuur voor erfgoedparticipatie is verzwakt, doordat erfgoedvrijwilligers hun werk niet meer kunnen of durven doen. Met deze regeling willen we zorgen dat erfgoedvrijwilligers hun vrijwilligerswerk kunnen blijven doen of opstarten, of elkaar op alternatieve wijze kunnen (blijven) ontmoeten om zich later weer actief in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan contact- en inpsiratiedagen, het inzetten van social media om de mensen betrokken te houden of het organiseren van activiteiten of trainingen waarmee de kennis van vrijwilligers van materieel en immaterieel erfgoed vergroot wordt.

Wie kan aanvragen?

Alleen een erfgoedhuis of een samenwerkingsverband van erfgoedhuizen kunnen aanvragen.

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt geld aanvragen voor het realiseren van aanbod voor erfgoedvrijwilligers en organisaties die met erfgoedvrijwilligers werken om de inzet van vrijwilligers voor cultureel erfgoed te behouden (nu en na corona).

Misschien wil je wel een training doen om je werkpraktijk beter digitaal  aan te bieden of je wil met nieuwe doelgroepen leren werken. Misschien wil je wel je cursus of training doen om je deskundigheid of vakmanschap te vergroten, wil je je didactische of presentatievaardigheden  verbeteren of je wil met nieuwe doelgroepen leren werken.

Praktische voorwaarden

 • Je aanbod, project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • Je aanbod, project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
 • Je aanbod, project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken.
 • De hoogte van het bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de activiteiten waar geld voor wordt aangevraagd
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 5% van de totale kosten zijn en de coördinatielasten niet meer dan 7%
 • Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiele investeringen 
 • Het Fonds kijkt naar het te verwachten bereik aan erfgoedvrijwilligers, de organisatorische kwaliteit van het plan en of de plannen aansluiten bij het doel van de regeling.


Het totale budget van dit spoor is € 200.000,-.

FAQ's
We hebben als erfghoedhuis nog nooit een subsidie aangevraagd, hoe werkt het precies, wat moet ik doen?

Neem vooral het stappenplan goed door. Een goede voorbereiding is het halve werk. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je je vraag stellen via de mail impulsregeling@cultuurparticipatie.nl . Bij de regeling zie je de betrokken adviseurs en hun contactgegevens ook staan.

Er mag maar 10% gaan naar materiele investeringen, wat wordt daarmee bedoeld?

Onder materiele inversteringen verstaan we aanschaf van apparatuur of instrumenten. Maar we maken onderscheid tussen materiele investeringen en materiaalkosten. Investeringen hebben betrekking op zaken die langere tijd meegaan dan de projectperiode zoals een laptop, camera of videoprojector. Materiaalkosten zijn zaken die je nodig hebt om tot je eindproduct te komen zoals kantoorartikelen, promotiemateriaal etc.

Rekenvoorbeeld: bij een aanvraag van 20.000 euro mag maximaal 2.000 euro worden geinvesteerd in apparatuur.

Stappen

1. Lees dit spoor en de regelingpagina goed door

Zoals je gezien hebt, zijn er in deze regeling verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragers. We noemen dit sporen. Je bent nu op de pagina van spoor 3: Ergoedhuizen. Zorg dat je naast deze pagina ook de algemene subsidiepagina leest. Dan ben je van alles goed op de hoogte. Dit zijn overigens de andere twee sporen:

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van de subsidieregeling. Snap je iets niet of heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten, maar je kan hem ook direct hieronder downloaden:

Subsidieregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

2. Neem contact op bij vragen

Heb je de regeling en deze pagina gelezen, maar heb je nog vragen? We gaan graag het gesprek met je aan. Neem dan contact op met het Fonds en vraag naar Leon, of Arie.

Naar de medewerkers van het Fonds
3. Bekijk de documenten

Op alle subsidiepagina's staat een lijstje met documenten, rechts in het grijze kader. Hier vind je dus de juridische regeling, maar ook andere relevante documenten. Dit kunnen bijvoorbeeld modelbegrotingen zijn, maar ook een voorbeeldaanvraagformulier. Dat laatste is handig, omdat je dan precies kan zien wat we van je vragen bij een aanvraag. Let op. Deze regeling heeft verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende doelgroepen. Daarom vind je voorbeeldformulieren alleen op de pagina's van de specifieke sporen. Hier vind je dus het voorbeeldformulier voor erfgoedhuizen:

Voorbeeldformulier erfgoedhuizen

4. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit nu al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen. Zo zorg je dat je alle stappen kan doorlopen als je klaar bent om aan te vragen. Het Fonds kent 3 soorten accounts. Voor deze regeling kies je altijd het formulier 'Account voor culturele instelling/zzp'er/instelling sociaal domein.' 

Naar het accountaanvraagformulier
5. Log in en vraag aan

Je hebt de regeling doorgenomen, het juiste spoor gekozen en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 1. Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 2. Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 3. Selecteer altijd dat je als organisatie aanvraagt en dus niet als persoon. Kies daarna de juiste regeling uit het drop-downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 4. Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 5. Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar Mijn Fonds