nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

DJ aan het werk met de knoppen DJ aan het werk met de knoppen
Participatie

Talent & Festivals 2021-2024

Meerjarige instellingssubsidie voor talentontwikkeling, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties

Uitslag bekend

De uitslag van de regeling is bekend. Grote dank aan alle instellingen voor al het werk en alle inspanning die de aanvragen hebben gekost. 

DOX | Credit: KAMERICH & BUDWILOWITZ-EYES2
DOX | Credit: KAMERICH & BUDWILOWITZ-EYES2
Nationale Archeologiedagen
Nationale Archeologiedagen

OVERZICHT ADVIEZEN

Talentontwikkeling

Organisatie Gevraagd Huidige subsidie Toegekend
Benjamin Britten Orkesten € 200.000 € 0 € 200.000
Cooperatie Emoves U.A. € 400.000 € 0 € 0
De Coöperatie € 200.000 € 0 € 200.000
De Gasten € 700.000 € 400.000 € 500.000
De Grote Prijs van Nederland € 360.000 € 0 € 0
De Noorderlingen € 510.000 € 0 € 400.000
DOX € 1.620.000 € 1.217.500 € 1.400.000
Factorium Podiumkunsten € 225.800 € 0 € 209.515
Garage TDI € 270.000 € 260.000 € 270.000
House of Urban Arts € 496.000 € 0 € 0
Huis der Kunsten Podium Bloos € 260.000 € 0 € 260.000
Kunstbende € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000
Nationale Jeugdorkesten Nederland € 2.000.000 € 2.100.000 € 1.500.000
Nederlandse Fluit Academie € 260.000 € 0 € 0
Nederlandse Vioolconcoursen € 320.000 € 200.000 € 320.000
NOWHERE € 800.000 € 500.000 € 580.000
PopSport € 780.000 € 560.000 € 347.514
Popwaarts € 560.000 € 340.000 € 0*
Possibilize € 500.000 € 0 € 310.636
Prinses Christina Concours € 1.020.000 € 870.000 € 1.020.000
Ricciotti Ensemble € 850.000 € 680.000 € 850.000
SilverLine € 480.000 € 0 € 0
Solid Ground € 1.433.619 € 400.000 € 347.514
SpraakuhlooS € 260.000 € 0 € 0
Swingin' Groningen € 200.000 € 0 € 0
Theater Na de Dam € 300.000 € 0 € 0
Theaterschip € 440.000 € 0 € 288.509
Theaterwerkplaats Tiuri € 200.000 € 0 € 200.000
Noordstaat (voorheen Urban House Groningen) € 800.000 € 0 € 273.757
Vocaal Talent Nederland € 760.000 € 400.000 € 560.000
Wedowe € 200.000 € 0 € 0
TOTAAL € 19.405.419 - € 12.037.445

*Popwaarts heeft een positief advies ontvangen voor subsidie binnen de culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Daarom krijgt de aanvrager geen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Kunstfestivals

Organisatie Gevraagd Huidige subsidie Toegekend
Bosch Parade € 300.000 € 0 € 0
Capture22 € 448.000 € 0 € 0
CityProms € 600.000 € 0 € 600.000
Epitome Entertainment € 840.000 € 500.000 € 0
FASHIONCLASH € 287.342 € 0 € 142.555
FutureBites € 230.000 € 0 € 0
Holland Dance Festival € 540.000 € 540.000 € 0
New European Cultural Collaborations € 340.000 € 340.000 € 0
P-Art € 200.000 € 0 € 0
Podcastnetwerk € 480.000 € 0 € 0
Rotterdams Wijktheater € 500.000 € 400.000 € 500.000
Sample Culture € 660.476 € 0 € 0
STRP € 380.000 € 0 € 380.000
The Notorious IBE € 440.000 € 220.000 € 440.000
WMC Kerkrade € 1.000.000 € 800.000 € 800.000
ZID Theater € 340.000 € 0 € 340.000
TOTAAL € 7.585.818 - € 3.202.555

Erfgoedmanifestaties

Organisatie Gevraagd Huidige subsidie Toegekend
Nationale Archeologiedagen € 320.000 € 240.000 € 320.000
Nederland Monumentenland € 500.000 € 300.000 € 500.000
Nederlands Openluchtmuseum € 340.000 € 400.000 € 340.000
Dag van het Kasteel (voorheen Nederlandse Kastelenstichting)* € 500.000 € 102.512 € 300.000
Romeinenfestival € 160.000 € 160.000 € 0
Untold € 200.000 € 0 € 200.000
Windy Miller € 180.000 € 180.000 € 0
TOTAAL € 2.200.000 - € 1.660.000

* Sinds 2021 wordt de erfgoedmanifestatie georganiseert door Stichting Dag van het Kasteel en niet meer door de Nederlandse Kastelenstichting. 

Met deze vierjarige subsidie krijg jij als culturele instelling de kans om niet alleen te investeren in je activiteiten, maar ook in de je organisatie zelf. Dit is dan ook de enige subsidieregeling van het Fonds die gericht is op reguliere activiteiten binnen cultuurparticipatie. Om voor meerjarige subsidie in aanmerking te komen, ben je een wat meer gevestigde instelling op het gebied van talentontwikkeling of een kunstfestival of erfgoedmanifestatie met enige staat van dienst.

Deze subsidieregeling bestaat uit drie onderdelen:

 • Talentontwikkeling: voor een eigentijds talentontwikkelingsprogramma binnen actieve cultuurparticipatie
 • Kunstfestivals: voor een in Nederland georganiseerd (inter)nationaal kunstfestival, gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd
 • Erfgoedmanifestaties: voor een in Nederland georganiseerde landelijke erfgoedmanifestatie

Je kon als aanvrager maar bij één van deze onderdelen aanvragen.

Update 30 oktober 2020:
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op aanbevelen van de adviescommissie een correctie toegepast in de categorisering van de aanvragen binnen het deelonderwerp Kunstfestivals. Door deze aanpassing zijn de aanvragen van Bosch Parade, Epitome Entertainment, Holland Dance Festival en Sample Culture, die elk zes punten hebben gescoord, in categorie B geplaatst in plaats van C en krijgen zij het advies ‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’. Deze herziening heeft geen invloed op de verdeling van het beschikbare budget, maar doet, in lijn met de aanbeveling van de adviescommissie, meer recht aan de kwaliteit van de aanvragen en de beoordeling door de adviescommissie. Ook wordt hiermee consequent de relatie tussen de zaaglijn en de bepaling of een instelling in de B- of C-categorie valt, bewaakt.

Wie kon aanvragen?

Je kon bij deze regeling alleen aanvragen als culturele instelling met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk. Daarbij zijn er bepaalde eisen per onderdeel.

Talentontwikkelaars
Om binnen talentontwikkeling aan te kunnen vragen, is het organiseren van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling in de actieve cultuurparticipatie een kernactiviteit van je organisatie. Daarnaast ben je minimaal drie jaar als zodanig actief. Ook moet je aan kunnen tonen dat je activiteiten in de jaren 2017, 2018 en 2019 in elk jaar deelnemers heeft getrokken uit ten minste drie provincies.

Kunstfestivals
Om binnen kunstfestivals aan te kunnen vragen, is het organiseren van het kunstfestival een kernactiviteit van je organisatie. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je minimaal drie eerdere edities van het betreffende kunstfestival hebt georganiseerd.

Erfgoedmanifestaties
Om binnen erfgoedmanifestaties aan te vragen, is het organiseren van activiteiten binnen het erfgoeddomein waarop de erfgoedmanifestatie gericht is, een kernactiviteit van je organisatie en ben je minimaal drie jaar als zodanig actief. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je minimaal drie eerdere edities van de betreffende erfgoedmanifestatie hebt georganiseerd.

Waar lette het Fonds op?

Aangezien deze regeling een meerjarige instellingssubsidie betreft, verwachtten we als Fonds een zekere mate van schaal, professionaliteit en organisatiekracht. Bij alle drie de onderdelen keken we naar:

 • De artistiek-inhoudelijke kwaliteit
 • Bedrijfsvoering en ondernemerschap
 • Pluriformiteit

In de toelichting van de juridische regeling werden deze criteria verder uitgelegd. Per onderdeel letten we hiernaast nog op verschillende dingen.

Talentontwikkeling
Je kon aanvragen voor een eigentijds talentontwikkelingsprogramma binnen de actieve cultuurparticipatie dat, vanwege de hoge kwaliteit en het landelijke belang ervan, divers jong talent aantrekt (8 t/m 24 jaar). Denk hierbij aan activiteiten zoals coaching, trainingstrajecten, begeleiding in labs, werkplaatsen of productiegroepen, en concoursen of wedstrijden. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van dit jonge talent en begeleidt ze richting het kunstvakonderwijs, het werkveld of een alternatieve vervolgroute. We letten bij talentontwikkelingsprogramma’s ook op geografische spreiding van de deelnemers.

Kunstfestivals
Je kon aanvragen voor het organiseren van minimaal één en maximaal vier edities van een in Nederland georganiseerde (inter)nationaal kunstfestival, gericht op de kunstbeoefening in de vrije tijd. Het gaat hierbij niet om publieksfestivals, maar om festivals waarin uitwisseling en kennisdeling centraal staan. Het zijn dus festivals waarop cultuurmakers, kunstprofessionals en bezoekers samenkomen voor activiteiten als masterclasses, lezingen, seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten. Dit soort festivals dragen zo bij aan de ontwikkeling, vernieuwing en deskundigheid in de sector. We letten bij kunstfestivals ook op het bereik en het belang van het festival.

Erfgoedmanifestaties
Je kon aanvragen voor het organiseren van minimaal één en maximaal vier edities van een in Nederland georganiseerde erfgoedmanifestatie. De manifestatie brengt het belang van het erfgoeddomein op landelijke schaal onder de aandacht. Denk hierbij aan activiteiten gericht op presentatie, publieksparticipatie, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering, gericht op een breed publiek, bestaande uit leken en liefhebbers. Ook bij erfgoedmanifestaties letten we op het bereik en het belang van de manifestatie.

Praktische voorwaarden

 • De aanvragen worden in een tenderconstructie behandeld: alle volledige aanvragen worden beoordeeld door een commissie en vervolgens gerangschikt, waarna de aanvragen van boven naar beneden worden gehonoreerd, tot het budget bereikt is.
 • Uiterste indienmoment was maandag 2 maart 2020 om 13:00 uur. Alleen volledige aanvragen die dan binnen waren, werden in behandeling genomen.
 • Alle aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke externe adviescommissie. Er is per onderdeel een eigen commissie.
 • De subsidie loopt 4 jaar, van januari 2021 - december 2024.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale ingediende begroting dekken.
 • Je mag tegelijk een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW, om in de Basis Infrastructuur (BIS) te komen. Je mag alleen niet voor dezelfde activiteiten subsidie krijgen in de BIS, of van een van de andere Rijkscultuurfondsen.