nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Subsidiewijzer

Weet je nog niet helemaal welke subsidieregeling bij je past? Vul dan de subsidiewijzer in.

Stap terug

Welkom bij de subsidiewijzer

Er zijn wat algemene zaken waar een aanvrager aan moet voldoen om bij ons aan te vragen. Ze staan hieronder in een rijtje. Kijk dus even goed of je aan alle onderstaande punten voldoet en vink het vakje onderin aan als dat zo is.

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je bent als aanvrager gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden
  • Je ontvangt nog geen subsidie van ons, of van een ander Rijkscultuurfonds voor de activiteiten waarvoor je nu een aanvraag wil doen
  • Je vraagt niet aan voor een commercieel product of project
  • Je bent geen omroep op uitgeverij
  • Je vraagt aan voor iets nieuws, niet voor iets dat al loopt of dat je vast uitvoert
  • Je project start over minimaal 13 weken (bij één specifieke regeling mag je binnen 8 weken beginnen)
Volgende

Onder welke hoofdcategorie valt je project?

Als Fonds gebruiken wij de termen educatie en participatie. Onder educatie verstaan we projecten die voor leerlingen zijn bedoeld, onder schooltijd. Onder participatie verstaan we projecten die plaatsvinden in de vrije tijd en gericht zijn op kunst, (e-)cultuur en erfgoed. Kies één van de twee categorieën. Valt je project onder beide? Selecteer dan de categorie die het best aansluit.
Educatie Participatie

Hoeveel wil je aanvragen?

Weet je al hoeveel je aan wil vragen? Vul dat hieronder in. Dat hoeft niet op de euro nauwkeurig. Weet je het nog niet? Geen probleem, kies dan voor ‘Ik weet het niet’.

Selecteer een onderwerp

Kan je iets specifieker aangeven waar je project of idee over gaat? Bij educatie willen we graag weten voor welke doelgroep het is en bij participatie kan je kiezen welk onderwerp het beste bij je idee aansluit.
Middelbaar onderwijs Primair onderwijs

Selecteer een onderwerp

Kan je iets specifieker aangeven waar je project of idee over gaat? Bij educatie willen we graag weten voor welke doelgroep het is en bij participatie kan je kiezen welk onderwerp het beste bij je idee aansluit.
Kunst en cultuur in de vrije tijd Erfgoed Talentontwikkeling

Valt je project onder het primair onderwijs?

Dit kan ook gaan over speciaal onderwijs, ook voortgezet speciaal onderwijs.
Ja Nee

Gaat het om kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd?

Gaan de deelnemers zelf actief met kunst en cultuur aan de slag als cultuurmaker? Hiermee bedoelen we dus niet een talentontwikkelprogramma of erfgoed
Ja Nee

Valt je project onder talentontwikkeling?

Werk je met talenten en hun ontwikkeling?
Ja Nee

Wil je werken aan cultuureducatie in het vmbo, vso of pro?

Ja Nee

Wil je werken met het mbo, of ben je een mbo-instelling?

Wil je werken aan cultuureducatie in het mbo?
Ja Nee

Ga je samenwerken met een partner uit het buitenland?

We verstaan onder buitenlandse samenwerking in dit geval ook samenwerkingen tussen of vanuit verschillende delen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Ja Nee

Is je project een vernieuwende ontwikkelstap of een nieuwe samenwerking?

Ja Nee

Ben je een culturele instelling met het hele jaar door een podium of presentatiemogelijkheid en wil je structueel (een deel van) je programmering of activiteiten laten bedenken en uitvoeren door je omgeving?

Ja Nee

Is het project een samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein?

Deze regeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Hiervoor wordt in de projecten samengewerkt tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector.
Ja Nee

Gaat je project over immaterieel erfgoed, erfgoededucatie of erfgoedvrijwilligers?

Het gaat om activiteiten waarin mensen gezamenlijk immaterieel erfgoed beoefenen, of zich samen vrijwillig inzetten voor beheer, behoud, ontwikkeling en doorgeven van erfgoed. Of dat mensen met elkaar leren over en door sporen uit het verleden (erfgoededucatie). Je project kan ook een verkenning zijn waarin je op zoek gaat naar het bereiken van bepaalde effecten.
Ja Nee

Is je project gericht op talentontwikkeling in informele netwerken?

Ja Nee

Heb jij een project dat een bijdrage levert aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij?

De focus bij deze subsidieregeling ligt op activiteiten waarbij de deelnemers actief betrokken zijn. Het is bedoeld voor initiatieven waarin onderdelen van de geschiedenis en slavernij naar voren komen, educatief materiaal gecreëerd wordt, helingsprocessen gestimuleerd worden of (internationale) samenwerking tussen instellingen opgezet wordt.
Ja Nee
Helaas geen resultaten

De door jou gekozen antwoorden sluiten helaas niet aan bij een van onze regelingen. Maar waar het digitale ophoudt, staan onze collega’s voor je klaar. Misschien sluit deze subsidiewijzer niet aan bij je plannen, maar denk je dat je plannen wel goed aansluiten bij het Fonds? Of heb je nog specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Er zijn subsidies die mogelijk aansluiten bij je project
Start opnieuw
Resultaten