nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Foto: Hòfi Kultural - Gerjanne Voortman Foto: Hòfi Kultural - Gerjanne Voortman

Caribisch Nederland: Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie in het hele koninkrijk

Met deze regeling willen we zorgen dat de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Caribisch Nederland groter wordt. Daarom krijgt op elk eiland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, één instelling subsidie om hun bestaande samenwerkingen en voorzieningen op cultureel gebied te gebruiken en deze te verbinden met de scholen op het eiland. Wie staat daarbij centraal? Het kind natuurlijk! De subsidie is bedoeld voor activiteiten waarmee kinderen op school kunnen leren over kunst en cultuur en er ook zelf mee aan de slag gaan. Deze regeling is onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd als culturele instelling of schoolbestuur, aangewezen door de openbare lichamen van de eilanden. Deze instellingen noemen wij penvoerders. Zij ontwikkelen in nauwe samenwerking met scholen en culturele partners activiteiten die zorgen voor betere cultuureducatie binnen het primair onderwijs, eventueel in verbinding met het voortgezet onderwijs. Wie bereiken ze daarmee? In ieder geval de leerlingen, de leerkrachten, (vak)docenten, scholen en culturele partners.

Waar het let Fonds op?

Naast gewoon goede cultuureducatie, vinden we het belangrijk dat scholen zich voorbereiden op de vernieuwing van het lesaanbod en de plek van kunst en cultuur daarin. Ook zien we de waarde van het opbouwen en onderhouden van een netwerk tussen scholen, penvoerders en de rest van het culturele veld om blijvend met elkaar samen te werken aan goede cultuureducatie. Een ander belangrijk onderwerp is kansengelijkheid. De bevordering van kansengelijkheid stelt alle kinderen in staat om hun talenten te ontwikkelen, met de motivatie en ondersteuning waar nodig. Met deze regeling stimuleren we het zoeken naar de mogelijkheden voor een rijk cultureel aanbod in de directe omgeving van het kind.

Praktische voorwaarden

 • Alleen door het openbaar lichaam aangewezen penvoerders kunnen aanvragen
 • Er mag max 15% van de totale begroting gebruikt worden voor coördinerende werkzaamheden
 • Alle penvoerders zijn verantwoordelijk voor de kennisdeling binnen hun regio, zowel voor culturele instellingen als voor scholen.

Tweede aanvraagperiode open

De tweede aanvraagperiode staat open:

 • 1 augustus 2022 - 30 september 2022 | €215.000,-
  • Je vraagt hierin aan voor de periode 1 januari 2023 - 31 dec 2024

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'