nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Caribisch Nederland: Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie in het hele koninkrijk

Met deze regeling willen we zorgen dat de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Caribisch Nederland groter wordt. Daarom krijgt op elk eiland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, één instelling subsidie om hun bestaande samenwerkingen en voorzieningen op cultureel gebied te gebruiken en deze te verbinden met de scholen op het eiland. Wie staat daarbij centraal? Het kind natuurlijk! De subsidie is bedoeld voor activiteiten waarmee kinderen op school kunnen leren over kunst en cultuur en er ook zelf mee aan de slag gaan. Deze regeling is onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd als culturele instelling of schoolbestuur, aangewezen door de openbare lichamen van de eilanden. Deze instellingen noemen wij penvoerders. Zij ontwikkelen in nauwe samenwerking met scholen en culturele partners activiteiten die zorgen voor betere cultuureducatie binnen het primair onderwijs, eventueel in verbinding met het voortgezet onderwijs. Wie bereiken ze daarmee? In ieder geval de leerlingen, de leerkrachten, (vak)docenten, scholen en culturele partners.

Waar het let Fonds op?

Naast gewoon goede cultuureducatie, vinden we het belangrijk dat scholen zich voorbereiden op de vernieuwing van het lesaanbod en de plek van kunst en cultuur daarin. Ook zien we de waarde van het opbouwen en onderhouden van een netwerk tussen scholen, penvoerders en de rest van het culturele veld om blijvend met elkaar samen te werken aan goede cultuureducatie. Een ander belangrijk onderwerp is kansengelijkheid. De bevordering van kansengelijkheid stelt alle kinderen in staat om hun talenten te ontwikkelen, met de motivatie en ondersteuning waar nodig. Met deze regeling stimuleren we het zoeken naar de mogelijkheden voor een rijk cultureel aanbod in de directe omgeving van het kind.

Praktische voorwaarden

  • Alleen door het openbaar lichaam aangewezen penvoerders kunnen aanvragen
  • Er mag max 15% van de totale begroting gebruikt worden voor coördinerende werkzaamheden
  • Alle penvoerders zijn verantwoordelijk voor de kennisdeling binnen hun regio, zowel voor culturele instellingen als voor scholen.

Tweede aanvraagperiode open

De tweede aanvraagperiode staat open:

  • 1 augustus 2022 - 30 september 2022 | €215.000,-
    • Je vraagt hierin aan voor de periode 1 januari 2023 - 31 dec 2024