nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Samen Cultuurmaken 2022-2024

Een subsidieregeling waar het sociaal en het cultureel domein samenwerken aan cultuur voor iedereen. Deze regeling bestaat uit 3 verschillende sporen. Kies hieronder het spoor wat bij jou past. Of kies voor de Open Oproep.

Welke subsidie past bij jou?

Spoor 1 | Try-out

Ben je actief in het sociaal of cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Spoor 1 richt zich op kleinere en kortlopende initiatieven. De nadruk ligt op kennismaken en uitproberen.
€ 2.500 - 25.000 Opent 02 okt 2023 Ga naar spoor 1 | Try-out

Spoor 2 | Ontwikkeltraject

Ben je actief in het sociaal of cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Spoor 2 richt zich op grotere en langlopende initiatieven. De nadruk ligt op leren en verbeteren.
€ 25.000 - 125.000 Opent 02 okt 2023 Ga naar spoor 2 | Ontwikkeltraject

Open Oproepen

De Open Oproepen zijn bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s, doelgroepen, disciplines of regio's.| Actueel: Open Oproep Jongeren maken cultuur - 23 januari t/m 30 november 2023
€ 10.000 - 100.000 23 jan 2023 ⁠t/m 30 nov 2023 Lees meer

Spoor 3 | Meerjarentraject

Ben je actief in het sociaal of cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Spoor 3 richt zich op meerjarenprojecten waarin bewezen resultaten geboekt zijn. De nadrukt ligt op professionaliseren en verduurzamen.
€ 125.000 - 500.000 Opent 06 nov 2023 Ga naar spoor 3 | Meerjarentraject

Algemene informatie

Ben je actief in het sociaal of het cultureel domein en werk je er samen aan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Voor en met mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren? Dan is de regeling Samen Cultuurmaken iets voor jou.

Met deze subsidieregeling moedigen we samenwerking en ontmoeting tussen instellingen, zelfstandig professionals in het sociaal en het cultureel domein en cultuurmakers aan. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud.

Binnen deze regeling kan je geld aanvragen via:

  • Spoor 1: kennismaken en uitproberen - kleinere en kortlopende initiatieven
  • Spoor 2: leren en verbeteren - grotere en langlopende initiatieven
  • Spoor 3: meerjarentrajecten - initiatieven met bewezen kwaliteit

De sporen hebben ieder hun eigen inhoud, criteria, een aan te vragen bedragen. Kies hierboven het spoor dat bij jouw initiatief past. Je vindt daar alles wat je moet weten om subsidie te kunnen aanvragen.

  • Open Oproepen: voor ontwikkeling en uitvoering van projecten rond specifieke thema's, doelgroepen, disciplines of regio's.

Zodra er een Open Oproep is, kondigen we deze uiterlijk twee weken voor aanvang  hierboven aan. Daar vind je dan de inhoud, criteria, aanvraagperiode en aan te vragen bedrag.

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd? Het filmpje 'Hoe vraag je subsidie aan' helpt je op weg.

 

Waar kijkt het Fonds naar?

Je hebt een project gericht op kunst-, cultuur- of erfgoedbeoefening door mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van gelijkwaardige samenwerking en kennisoverdracht tussen instellingen en professionals uit het cultureel en sociaal domein.

Belangrijk is dat je aanvraagt voor projecten die nog niet worden uitgevoerd. Het gaat om activiteiten die tot nieuwe inzichten leiden. Denk aan samenwerking met een nieuwe partij, werken met een nieuwe methode of doelgroep of het versterken van een bestaande activiteit. Hoe vernieuwend iets is wegen we in de lokale context.

Wat bedoelen we hiermee?
Gelijkwaardige samenwerking

Gelijkwaardigheid zit niet per definitie in evenveel tijd of geld erin steken, maar je wel allebei serieus aan het project verbinden. Formuleer daarom een helder gezamenlijk doel vanuit het sociaal en culturele domein. En vergeet daarbij niet de link te leggen naar het doel van de regeling: het wegnemen van drempels tot cultuurparticipatie. Wat draag jij bij vanuit de expertise uit jouw domein? Wees in de samenwerking nieuwsgierig, praktijkgericht en laat ons zien hoe de inhoud van het project jullie verbindt.

Sociaal domein

Bij Samen Cultuurmaken zien we het sociaal domein heel breed: van zorg tot welzijn, van leefbaarheid, werk, maatschappelijke ondersteuning, participatie, zelfredzaamheid tot integratie. Ook kun je denken aan speciaal onderwijs, jeugdzorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg, GGZ en alle daaraan verwante taken, waaronder naar gemeenten gedecentraliseerd beleid.

Vernieuwend

Vernieuwend zijn is een breed begrip en wordt altijd binnen de lokale omstandigheden gewogen. Het betekent namelijk niet dat projecten altijd experimenteel of nog nooit gedaan zijn. Iets kan bijvoorbeeld nieuw zijn voor de doelgroep waarmee je wilt gaan werken, of net een andere aanpak kennen dan je al gewend bent. Belangrijk is dat het niet bedoeld is voor activiteiten die je altijd al zo doet of die vanuit de basis reeds worden gefinancierd.

 

 

Kennisdeling binnen subsidieregeling

Het LKCA voorziet beleidsmedewerkers bij overheden en ondersteunende professionals op het gebied van cultuur, zorg en welzijn van kennis en netwerk. Zo zorgen ze voor een positieve en betrokken houding om cultuurparticipatie op waarde te schatten.

Binnen het Programma Cultuurparticipatie verzorgt het LKCA het kennisdelingstraject. Als je project is gehonoreerd ontvang je van hen een uitnodiging met informatie en deelname hieraan.

Kennisdossiers LKCA

Zoek je relevante informatie die je kunt gebruiken bij de opzet en ontwikkeling van je project? Het LKCA ontwikkelt kennisdossiers die in de loop van de tijd worden verrijkt met nieuwe kennis uit de ondersteunde projecten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere armoede en eenzaamheid.

Projectenmonitor

Het LKCA creërt ook een projectenmonitor waarin ze ervaringen vastleggen en toegankelijk maken. In samenwerking met provinciale en grootstedelijke steuninstellingen organiseren ze thematische werkgroepen en bijeenkomsten. Reken op gemiddeld twee bijeenkomsten per jaar per provincie en/of stad. Diverse gehonoreerde projecten delen hun kennis en ook andere onderwerpen komen aan bod.

De subsidieregeling Samen Cultuurmaken is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie waarin het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) partners zijn.

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'