nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Spoor 1 | Try-out

Dit spoor richt zich op kleinere en kortlopende initiatieven. De nadruk ligt op kennismaken en uitproberen.

Op 25 april 2024 sloot de laatste ronde van Spoor 1. Het is binnen de regeling Samen Cultuurmaken nu alleen nog mogelijk subsidie aan te vragen via een van de Open Oproepen. Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van alle nieuwe projectregelingen vanaf 2025. We houden je graag op de hoogte van updates en ontwikkelingen.

Algemeen

Try-out is er voor kleinere en kortlopende initiatieven. De nadruk ligt op kennismaken en uitproberen. Het biedt ruimte om te experimenteren, daarvan te leren en nieuwe inzichten op te doen die ondersteunend zijn voor verdere ontwikkeling.

Druk op onderstaande afbeelding voor aanvraagperiodes en criteria in één oogopslag.

Aan het eind van elke aanvraagperiode sluit de regeling en daarmee ook de ‘Mijn Fonds’ omgeving waar je je aanvraag indient. In de tussentijd kan je wel advies vragen en je aanvraag alvast voorbereiden voor de volgende aanvraagperiode.


Wie kan aanvragen?

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Instelling in het cultureel domein
 • Instelling in het sociaal domein
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Samenwerkingspartners kunnen ook organisaties zijn zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen). Of onderwijsinstellingen, als het om naschoolse activiteiten gaat. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.


Waarvoor kan je aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor een onderzoek, experiment of proefsituatie waarbij je concrete kunst- en of erfgoedactiviteiten met de doelgroep uitvoert. Het gaat altijd om een samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein waarbij het verlagen van drempels voor cultuurparticipatie centraal staat.

Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein.

Hulp bij subsidie aanvragen

Om je te helpen bij je aanvraag  hebben we 'tips voor het schrijven van een projectplan' opgesteld. Dit geeft houvast om je plan goed uit de verf te laten komen.

Ook hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Een ingevulde modelbegroting en samenwerkingsdocument zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en toelichting leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'. Onderdeel van je aanvraag is ook een kort online gesprek waarin we je in de gelegenheid stellen je project toe te lichten.

Criteria waarop wij je aanvraag beoordelen kort uitgelegd:

Inhoud | Welke activiteiten bied je de cultuurmakers aan, zijn deze relevant voor hen? Wat brengen de activiteiten teweeg en op welke manier wordt de creativiteit geprikkeld? Ook kijken we of de activiteiten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep.

Organisatie | Bevat je aanvraag een realistische planning met activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel? Beschik je over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Besteed je plan aandacht aan evaluatie? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten en de inhoud van je projectplan?

Samenwerking| Is de samenwerking tussen de partners gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Ook kijken we of er een gezamenlijk doel is en een heldere taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën. Wordt ieders expertise benut en hoe leer je van elkaar?

Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.


Goed om te weten

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren. Kijk ook welk indieningstermijn voor jou haalbaar is en overleg, als je wilt, met een adviseur.
 • Per aanvraagperiode kan je voor maximaal één spoor of Open Oproep een aanvraag doen.
 • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op.
 • Een interne adviescommissie beoordeelt je aanvraag. In een online gesprek stellen we je in de gelegenheid je aanvraag kort toe te lichten.
 • Je mag pas beginnen met uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken. Houd hier rekening mee met de startdatum en planning van je project.
 • Je project duurt maximaal 1 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Je werkt samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2 kennissessies per jaar.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.

In een aanvraagperiode kan je een aanvraag indienen vanaf de startdatum (13.00 uur) tot de einddatum (17.00 uur).

2022 7 maart t/m 30 maart 7 juni t/m 29 juni 3 okt. t/m 2 nov.
2023 6 maart t/m 29 maart 5 juni t/m 28 juni 2 okt. t/m 1 nov.
2024 8 jan. t/m 31 jan. 2 april t/m 25 april  

Aan het eind van elke aanvraagperiode sluit de regeling en daarmee ook de ‘Mijn Fonds’ omgeving waar je je aanvraag indient. In de tussentijd kan je wel advies vragen en je aanvraag alvast voorbereiden voor de volgende aanvraagperiode. Je vindt aan de rechterzijde in het grijze kader onder 'Documenten' alles wat je hiervoor nodig hebt.

Budget

Het totale budget van spoor 1 is € 1.000.000,- per jaar. Dit bedrag is in 2024 als volgt verdeeld:

 • van 8 januari tot en met 31 januari:       € 500.000,-
 • van 2 april tot en met 25 april:               € 500.000,- 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare budget volledig is besteed.

Spreekuur Samen Cultuurmaken

Heb je nog vragen? Neem contact op met één van de adviseurs. Zij helpen je graag verder. Elke donderdag houden we een telefonisch spreekuur van 15 uur tot 17 uur.