nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

C: Marit Geluk C: Marit Geluk
Participatie

Spoor 1 | Try-out

Dit spoor richt zich op kleinere en kortlopende initiatieven. De nadruk ligt op kennismaken en uitproberen.

Je kunt je aanvraag indienen tot en met 28 juni 2023, 17.00 uur.

Algemeen

Try-out is er voor kleinere en kortlopende initiatieven. De nadruk ligt op kennismaken en uitproberen. Het biedt ruimte om te experimenteren, daarvan te leren en nieuwe inzichten op te doen die ondersteunend zijn voor verdere ontwikkeling.

Druk op onderstaande afbeelding voor aanvraagperiodes en criteria in één oogopslag.

Aan het eind van elke aanvraagperiode sluit de regeling en daarmee ook de ‘Mijn Fonds’ omgeving waar je je aanvraag indient. In de tussentijd kan je wel advies vragen en je aanvraag alvast voorbereiden voor de volgende aanvraagperiode.


Wie kan aanvragen?

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Instelling in het cultureel domein
 • Instelling in het sociaal domein
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het om naschoolse activiteiten gaat. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.


Waarvoor kan je aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor een onderzoek, experiment of proefsituatie waarbij je concrete kunst- en of erfgoedactiviteiten met de doelgroep uitvoert. Het gaat altijd om een samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein waarbij het verlagen van drempels voor cultuurparticipatie centraal staat.

Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein.

 

Het Fonds behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het kan gebeuren dat het beschikbare budget al op is voordat je aanvraag wordt behandeld. Mocht dit voor jou het geval zijn, dan volgen er in 2023 en 2024 nieuwe aanvraagrondes. 

Hulp bij subsidie aanvragen

Om je te helpen bij je aanvraag  hebben we 'tips voor het schrijven van een projectplan' opgesteld. Dit geeft houvast om je plan goed uit de verf te laten komen.

Ook hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Een ingevulde modelbegroting en samenwerkingsdocument zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en toelichting leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'. Onderdeel van je aanvraag is ook een kort online gesprek waarin we je in de gelegenheid stellen je project toe te lichten.

Criteria waarop wij je aanvraag beoordelen kort uitgelegd:

Inhoud | Welke activiteiten bied je de cultuurmakers aan, zijn deze relevant voor hen? Wat brengen de activiteiten teweeg en op welke manier wordt de creativiteit geprikkeld? Ook kijken we of de activiteiten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep.

Organisatie | Bevat je aanvraag een realistische planning met activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel? Beschik je over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Besteed je plan aandacht aan evaluatie? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten en de inhoud van je projectplan?

Samenwerking| Is de samenwerking tussen de partners gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Ook kijken we of er een gezamenlijk doel is en een heldere taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën. Wordt ieders expertise benut en hoe leer je van elkaar?

Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.


Goed om te weten

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren. Kijk ook welk indieningstermijn voor jou haalbaar is en overleg, als je wilt, met een adviseur.
 • Per aanvraagperiode kan je voor maximaal één spoor of Open Oproep een aanvraag doen.
 • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op.
 • Een interne adviescommissie beoordeelt je aanvraag. In een online gesprek stellen we je in de gelegenheid je aanvraag kort toe te lichten.
 • Je mag pas beginnen met uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken. Houd hier rekening mee met de startdatum en planning van je project.
 • Je project duurt maximaal 1 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Je werkt samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2 kennissessies per jaar.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.

In een aanvraagperiode kan je een aanvraag indienen vanaf de startdatum (13.00 uur) tot de einddatum (17.00 uur).

2022 7 maart t/m 30 maart 7 juni t/m 29 juni 3 okt. t/m 2 nov.
2023 6 maart t/m 29 maart 5 juni t/m 28 juni 2 okt. t/m 1 nov.
2024 8 jan. t/m 31 jan. 1 april t/m 24 april  

Aan het eind van elke aanvraagperiode sluit de regeling en daarmee ook de ‘Mijn Fonds’ omgeving waar je je aanvraag indient. In de tussentijd kan je wel advies vragen en je aanvraag alvast voorbereiden voor de volgende aanvraagperiode. Je vindt aan de rechterzijde in het grijze kader onder 'Documenten' alles wat je hiervoor nodig hebt.

Budget

Het totale budget van spoor 1 is € 1.000.000,- per jaar. Dit bedrag is in 2023 als volgt verdeeld:

 • van 6 maart tot en met 29 maart:           € 400.000,-
 • van 5 juni tot en met 28 juni:                 € 300.000,-
 • van 2 oktober tot en met 1 november:   € 300.000,-

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat dat het beschikbare budget volledig is besteed.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Alex Vis Tynke Hiemstra  of  Alexander Klapwijk

Klik op de adviseur voor het telefoonnummer
samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl