nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Spoor 2 | Ontwikkeltraject

Bij een ontwikkeltraject staan leren en verbeteren centraal. Je doorloopt de activiteiten in verschillende fasen.

Update 9 april. Let op: De laatste ronde opende op 2 april 2024. We hebben inmiddels veel meer aanvragen ontvangen dan het huidige budget toelaat. Het is nog steeds mogelijk om aan te vragen voor Spoor 2, omdat we deze aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelen is er echter een grote kans dat we nieuwe aanvragen niet meer kunnen honoreren.

Algemeen

Samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein vraagt de mogelijkheid om in alle rust gezamenlijk te verkennen, leren en verbeteren. In dit spoor ondersteunen we projecten die een aantal van de volgende fasen doorloopt: onderzoek, planvorming, uitvoering, evaluatie, bijstelling en verbeterde doorstart.

Druk op onderstaande afbeelding voor aanvraagperiodes en criteria in één oogopslag.

Aan het eind van elke aanvraagperiode sluit de regeling en daarmee ook de ‘Mijn Fonds’ omgeving waar je je aanvraag indient. In de tussentijd kan je wel advies vragen en je aanvraag alvast voorbereiden voor de volgende aanvraagperiode.


Wie kan aanvragen?

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Instelling in het cultureel domein
 • Instelling in  het sociaal domein
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe je drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hiervan kunnen leren.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het gaat om naschoolse activiteiten. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.


Waarvoor kan je aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor een ontwikkeltraject waarbij leren en verbeteren centraal staan. Jouw plan beschrijft een traject waarin je, aan de hand van je activiteiten, een aantal van de volgende fasen doorloopt: onderzoek, planvorming, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging.

Het gaat altijd om een samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein waarbij het verlagen van drempels centraal staat.

Hulp bij subsidie aanvragen

Om je te helpen bij je aanvraag hebben we 'Tips voor het schrijven van een projectplan' opgesteld. Dit geeft houvast om je plan goed uit de verf te laten komen. Ook hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt.

Een ingevulde modelbegroting en samenwerkingsdocument zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en toelichting leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.

Criteria waarop wij je aanvraag beoordelen kort uitgelegd
Inhoud

Met welke ontwikkelactiviteiten ga je aan de slag? Wat bied je aan? Sluiten deze voldoende aan op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep? Zijn de activiteiten binnen de regionale context vernieuwend en aanvullend op wat je al doet?

Organisatie

Bevat je aanvraag een realistische planning met passende activiteiten die bijdragen aan het halen van het gezamenlijke doel? Is er aandacht voor evaluatie en mogelijke bijsturing? Beschikken jij en je samenwerkingspartner(s) over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Is jullie begroting redelijk en realistisch? Denk aan vergoedingen en bijdragen van betrokken partners en professionals om de activiteiten uit te voeren.

Ontwikkeling en bijdrage samenwerking

Uit de aanvraag blijkt dat je werkt aan verduurzaming en ontwikkeling. Beschrijf hoe je gedurende je project toewerkt naar meer duurzame vormen van cultuurparticipatie voor de doelgroep. Is de samenwerking tussen de partners gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Ook kijken we of er een gezamenlijk doel is en een logische taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën. Wordt ieders expertise benut en hoe leer je van elkaar?

Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.


Goed om te weten

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren. Kijk ook welk indieningstermijn voor jou haalbaar is en overleg eventueel met een adviseur.
 • Per aanvraagperiode kun je voor maximaal één spoor of Open Oproep een aanvraag doen.
 • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op.
 • Een externe adviescommissie beoordeelt alle aanvragen.
 • Je mag pas beginnen met uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken. Houd hier rekening mee met de startdatum en planning van je project.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2 kennissessies per jaar.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.

In een aanvraagperiode kan je een aanvraag indienen vanaf de startdatum (13.00 uur) tot de einddatum (17.00 uur). 

2022 7 maart t/m 30 maart 7 juni t/m 29 juni  3 okt. t/m 2 nov.
2023 6 maart t/m 29 maart 5 juni t/m 28 juni  2 okt. t/m 1 nov.
2024 8 jan. t/m 31 jan. 2 april t/m 25 april  

Aan het eind van elke aanvraagperiode sluit de regeling en daarmee ook de ‘Mijn Fonds’ omgeving waar je je aanvraag indient. In de tussentijd kan je wel advies vragen en je aanvraag alvast voorbereiden voor de volgende aanvraagperiode. Je vindt aan de rechterzijde in het grijze kader onder 'Documenten' alles wat je hiervoor nodig hebt.


Budget

Het totale budget van spoor 2 is € 3.440.000,- per jaar. Dit bedrag is in 2024 als volgt verdeeld:

van 8 januari tot en met 31 januari:       € 1.720.000,-
van 2 april tot en met 25 april:               € 1.720.000,-

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare budget volledig is besteed.

Spreekuur Samen Cultuurmaken

Heb je nog vragen? Neem contact op met één van de adviseurs. Zij helpen je graag verder. Elke donderdag houden we een telefonisch spreekuur van 15 uur tot 17 uur.

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.