nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samen Cultuurmaken- Spoor 3

Meerjarentraject

Dit spoor is bedoeld voor aanvragen die al een bewezen kwaliteit hebben of kunnen aantonen dat deze geborgd is in een gedegen organisatie en aanpak. Deze projecten zijn op zoek naar verdieping, verbreding en/of opschaling van activiteiten en werken zo toe naar duurzaamheid en continuïteit. Deze meerjarige trajecten gaan vanaf € 50.000,- en ook hier geldt dat de subsidie maximaal 50% van de begroting mag zijn.

Let op: de informatie over bedragen en aanvraagperiodes golden voor 2021. Vanaf de nieuwe aanvraagronde, maart 2022, worden er dingen gewijzigd. Hou de website, onze nieuwsbrief en/of andere communicatiekanalen in de gaten.

Feiten en cijfers- Spoor 3

Het subsidieplafond bedraagt per deadline € 3.280.000,-

Je kunt aanvragen indienen vanaf € 50.000,- tot € 500.000,-

Maximaal 50% van de totale begroting komt in aanmerking voor subsidie.

Praktische voorwaarden- Spoor 3

  • Je project start op z'n vroegst 13 weken na de deadline van indienen
  • Behandelingstermijn is 13 weken
  • Een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen in een tenderconstructie: alle volledige aanvragen worden op punten beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Ze worden van boven naar beneden gehonoreerd, tot het budget bereikt is.
  • Je ontwikkeltrajectaanvraag doorloopt ten minste twee van de volgende fasen: ontwerp, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging.
  • Je project duurt minimaal 2 en maximaal 4 jaar en start uiterlijk binnen negen maanden na indiening van de subsidieaanvraag.
  • Je project start niet voor subsidietoekenning
  • Je kunt maximaal 2 aanvragen in spoor 3 gehonoreerd krijgen (niet tegelijkertijd)
  • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject