nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Dance connects
Participatie

Samen cultuurmaken

Een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein Samen werken aan cultuur voor iedereen.

Op dit moment kun je niet aanvragen voor deze regeling. 

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je.

De eerste ronde van de regeling Samen Cultuurmaken is achter de rug. We maken ons op voor een nieuwe ronde waarin we de geleerde lessen en ervaringen vanuit het werkveld meenemen. 

Vanwege de grote interesse in de eerste aanvraagronde waarbij we zelfs met extra gelden van VWS ruim overvraagd zijn, is het subsidieplafond in deze regeling tijdelijk op nul gezet (bestuursbesluit 1 november). Je kunt nu dus niet meer aanvragen. We hopen snel een vervolg te kunnen geven aan de regeling waarbij we de geleerde lessen en ervaringen vanuit het werkveld uit de eerste ronde kunnen meenemen. Hou de website, onze nieuwsbrief en/of andere communicatiekanalen in de gaten.

Wijzigingen op komst

Misschien ben je al bezig met voorbereidingen voor een aanvraag bij de regeling Samen Cultuurmaken voor de nieuwe ronde. Let dan op, want er worden wat dingen gewijzigd. We willen de mogelijkheden en kansen voor aanvragers verbeteren en verspreiden door het jaar heen. Daarnaast willen we meer ruimte en tijd inbouwen voor contact in de fase vóór het indienen.

Dit kan dus behoorlijk wat consequenties hebben voor bijvoorbeeld de inhoudelijke voorwaarden per spoor en aanvraagperiodes. De details hierover zijn we nu aan het uitwerken en het afstemmen.

Informatiesessies

Op 19, 21, 26, 28 oktober en 2 november organiseerden we diverse online informatiesessies. De belangstelling hiervoor was groot. We verwachten deze sessies in de loop van januari 2022 te herhalen.

De komende maanden zijn onze adviseurs ook geregeld in het land te gast bij informatiesessies om de regeling toe te lichten. Check onze agenda waar.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie '21-'24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds zijn het ministerie van OCW en LKCA partner in het programma. 

Waarvoor kun je aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

TIP! Kijk ook naar de documenten 'tips voor het schrijven van een projectplan' en 'veelgestelde vragen'. Je vindt ze onder Documenten rechts in het blauwe blok op deze pagina. Hier vind je ook handige voorbeeldformulieren.

Kennisdossiers LKCA

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit thema’s uit het sociale domein.

Een beeld krijgen van wat we ondersteunen in deze regeling? In de de projectmonitor verzamelt het LKCA de ervaringen van alle gehonoreerde projecten:

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureelprofessional of zelfstandig professional uit het sociale domein. Belangrijk is dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe je drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hier van kunnen leren.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het culturele of sociale domein of onderwijsinstellingen zijn. Zij kunnen echter niet de aanvrager zijn. 

Waar let het Fonds op?

Je kunt een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten met een artistiek inhoudelijke invulling, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein.

Wat bedoelen we hiermee?
Wat is vernieuwend?

Vernieuwend is een breed begrip.  Het betekent niet dat het 'experimenteel' of nog nooit gedaan moet zijn (mag wel natuurlijk). Iets kan bijvoorbeeld nieuw zijn voor de doelgroep waarmee je wilt gaan werken, of net een andere aanpak kennen dan normaal  (denk bijvoorbeeld aan het inzetten van theater voor het beter leren omgaan met een psychische aandoening). Belangrijk is dat het niet bedoeld is voor activiteiten die je altijd al zo doet.

Wat is artistiek inhoudelijke invulling?

Daarmee willen we zeggen dat de kunstbeleving wel uitgangspunt is (denk aan een dansproject voor mensen met en zonder een fysieke beperking, de dansproductie staat centraal, niet de beperkingen).

En wat is voor ons het sociale domein?

Zeer breed; van zorg tot welzijn, voor alle doelgroepen van jong tot oud. We willen er zijn voor iedereen die bewust of onbewust een drempel tot cultuurdeelname kan ervaren. Of dit nu is omdat je de financiele middelen niet hebt, je niet herkent in het aanbod, niet bekend bent met het aanbod of je er (om welke reden dan ook) geen toegang tot hebt. 

Waarvoor kun je aanvragen? Verken de drie sporen

Binnen de meerjarenregeling zijn er drie verschillende sporen waarvoor je kunt aanvragen. Bekijk onderstaand schema of je activiteiten binnen de regeling passen en zo ja, binnen welk spoor. Want je moet vooraf kiezen (en dus weten) binnen welk spoor je activiteiten passen.

Toelichting op beoordeling Samen Cultuurmaken

Wil je meer weten over hoe we projecten in de eerste ronde regeling beoordelen en hoe veel aanvragen we specifiek in deze ronde hebben ontvangen en kunnen toewijzen? Lees meer hier.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Jill Senhorst Gino van Zolingen Ingrid Henzen  of  Vicky Serao

030 - 233 60 30
samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl