nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

KITCHENs Light

Lees het interview met deelnemer Marie van Driessche: “Ik vond het eerst gewoon nog te eng om mezelf te laten zien”

Stichting Geelprodukt gaat met het multimediaproject KITCHENs Light een samenwerking aan met met tenminste drie maatschappelijke organisaties voor dove jongeren in Nederland: Lonely City in Groningen, Swan Harbour in Rotterdam en Lieverdjes in Amsterdam. Op artistiek niveau zet de aanvrager de samenwerking voort met woordkunstenaar Elten Kiene, naar aanleiding van een pilotproject spoken word voor dove jongeren.

Het doel van het project KITCHENs Light is om gezamenlijk met jonge dove cultuurmakers, gebarentaalkunstenaars en maatschappelijke partners toegang tot en zichtbaarheid van cultuuruitingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT) te bevorderen. Hierbij gaat het om nieuwe en gevorderde cultuurmakers uit de dovengemeenschap, alsmede de culturele uitwisseling met makers uit de reguliere cultuursector. Centraal staan het eigenaarschap van jonge dove cultuurmakers in het ontdekken en verdiepen van hun creatieve talenten.

KITCHENs Light is opgebouwd uit samenhangende onderdelen: kwaliteit uitbouwen, performances geven en maken en masterclasses om te verdiepen en uit te breiden. Ook wordt een online platform ontwikkeld in de vorm van een website en web-app, waar workshopdeelnemers hun creativiteit delen, de achterban actief betrokken en aangemoedigd wordt om ook zelf bij te dragen. Het wordt een plek waar veel informatie over en rond dovencultuur te vinden is. Op termijn kunnen er ook optredens van dove performers worden geboekt en zijn er educatieve materialen te vinden.

Het uitgangspunt is gebarentaal als ruimtelijke, visuele taal, die niet op schrift kan worden vastgelegd en als performance bij uitstek geëigend is om vast te leggen in bewegend beeld. Net als hiphoppers dat doen voor gesproken talen, brengen de dove jongeren hun eigen verhaal voor het voetlicht.

Kennisdeling wordt gerealiseerd door een samenwerking met een gerenommeerd impactproducent Miriam van Oort, die tot taak heeft de activiteiten en producten van het project en de spin-off daarvan onder te brengen bij (nieuwe) maatschappelijke organisaties en instellingen.