nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuur@Cruyffcourts Open dag. Kinderen op Cruyffcourt bezig met graffitti. Cultuur@Cruyffcourts Open dag. Kinderen op Cruyffcourt bezig met graffitti.
Participatie

Samen cultuurmaken verbreden (aanloopregeling)

Een subsidieregeling die het culturele en sociale domein stimuleert om (nog beter) samen te werken en zo cultuurmaken toegankelijker te maken.

UPDATE 8 september 2020 - Bereiken subsidieplafond en daarmee sluiting regeling

Het plafond van de regeling is in de laatste commissievergadering bereikt. In totaal hebben we rond de 125 aanvragen ontvangen waarvan er 98 behandeld konden worden voor het bereiken van het plafond. Het is dan ook niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Alle aanvragers die een conceptaanvraag hadden staan of wiens aanvraag niet behandeld is, ontvangen van ons bericht. Op 15 september opent de regeling Samen Cultuurmaken, de meerjarige vervolgregeling op deze aanloopregeling. Was je nog van plan een aanvraag in te dienen bij de aanloopregeling dan adviseren we je hier te kijken. 

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden wellicht geschikt hiervoor. Deze is bedoeld om te investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie.

In aanloop naar het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 zal starten zijn we op zoek naar initiatieven die nu al verschillen in cultuurdeelname verkleinen bijvoorbeeld op het gebied van armoede, eenzaamheid, sociale integratie, en preventie. Of naar instellingen en organisaties die hierop ambities en ideeën hebben. De opgedane kennis, ervaring en opbrengsten bieden dan een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen we (OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

“Cultuur is van en voor iedereen, ongeacht de plek waar je woont, uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt, en ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding”,

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk of als cultuurprofessional mits je voor de gevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling werkzaam in het sociale domein met rechtspersoonlijkheid, of vice versa. 

 

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

Feiten en cijfers

Het subsidieplafond is € 3.600.000,  waarvan € 600.000 bestemd voor aanvragen die zich specitifiek richten op het verlagen van drempels voor cultuurmaken voor mensen met een mentale of lichamelijke beperking.

 

Praktische voorwaarden

 • het betreft een gezamenlijke/samenwerkings aanvraag
 • de aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
 • een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen
 • behandelingstermijn is 13 weken
 • maximale looptijd van de activiteiten is 18 maanden en starten uiterlijk binnen 3 maanden na subsidieverlening
 • regeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020
 • aanvrager is verplicht tot het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. De aanvrager werkt  samen met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) door deelname aan (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;
 • aanvrager werkt overeenkomstig de principes van geldende sectorcodes voor goed en integer bestuur en toezicht. 

Verslag kick-off Samen cultuurmaken verbreden

31 januari lanceerden we de regeling met een publieksbijeenkomst. Benieuwd wat we daar vertelden?

Bekijk het videoverslag.

Talkshow Cultuur voor iedereen

Op zaterdag 13 juni lanceerde minister Ingrid van Engelshoven het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij studio KUUB in Artiance te Alkmaar. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

Kijk hier de talkshow terug
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Anita Hazeu Alexander Klapwijk Vicky Serao Noud van de Rhee Jill Senhorst  of  Gino van Zolingen

030- 2336030
g.vanzolingen@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl