nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuur. Jij maakt het!

Wij zijn er voor iedereen met een idee voor een project over cultuureducatie of -participatie.

Bekijk onze subsidiemogelijkheden

Uitslagen meerjarenregelingen

De adviezen van de meerjarenregelingen Talentontwikkeling en Co-creatie 2025-2028 zijn bekend. Met de toegekende projecten zorgen we voor een stevige basis in de amateurkunst en cultuurparticipatie.

Bekijk hier de uitslag