nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

4 maart 2024

De Krachtige Koppeling: samenwerking tussen de domeinen zorg, welzijn en cultuur

Op 29 februari vond de bestuurlijk conferentie ‘De krachtige koppeling’ plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een event speciaal voor bestuurders en beleidsmakers van cultuur-, zorg- en welzijnsorganisaties die zich met hun werk inzetten voor een gezonde en veerkrachtige samenleving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, keynote speeches, panelgesprekken en tafelsessies werden tijdens het congres diverse perspectieven en inzichten gedeeld over de uitdagingen waar de verschillende domeinen in hun samenwerking tegenaan lopen én mogelijke oplossingen om deze samenwerking in de toekomst te verbeteren en te verankeren.

Van panelgesprek tot showcase

De middag werd afgetrapt met een keynote speech van Geert-Jan Stams, hoogleraar forensisch orthopedagogiek en onderzoeker op het terrein van cultuurparticipatie. Hij ging, vanuit wetenschappelijk onderzoek, in op de betekenis van cultuur, het belang van cultuurdeelname binnen zorg en welzijn en hoe je dit goed inbedt in de verschillende domeinen.

Vervolgens volgde er een panelgesprek tussen Godfried Barnasconi van Cordaan (zorg), Floor van Berkel van R-Newt (sociaal) en Teddy Vrijmoet van Cultuurhuis De Lindenberg (cultuur). In het gesprek kwamen onderwerpen als bewijsvoering (er is genoeg onderzoek gedaan), draagvlak (voor steun door overheid en financiers) en aanpak (tekorten in de zorg werken nadelig) terug. Demissionair staatssecretaris Cultuur en Media Fleur Gräper-van Koolwijk die ook onderdeel was van het panelgesprek, erkende de uitdagingen én de kracht van cultuurparticipatie. Ze sprak de hoop uit dat de samenwerking tussen welzijn, zorg en cultuur op verschillende niveau's (zowel rijks-, provinciaal als lokaal) wordt verbreed en bestendigd en zei toe daar waar mogelijk hieraan bij te dragen. 

De tekst gaat onder de foto's verder.

Tussen de panelgesprekken, speeches en rondetafelsessies door werden twee voorbeelden van deze samenwerking uitgelicht. Het Anderhoofd-koor, dat een veilige omgeving biedt voor psychose gevoelige mensen of voor hen die bekend zijn met deze problematiek, betrad het podium en liet de zaal genieten van een stuk uit hun repertoire. Later werd een deel uit de voorstelling ‘The Queer Nature of Everything' van WILD Producties & DOCK Utrecht opgevoerd. De voorstelling, een live natuurdocumentaire, is een ode aan veelzijdigheid: de natuur laat zien dat ze vaak non-binair of fluïde is. WILD Producties biedt trans en genderqueer jongeren een plek waar ze theater kunnen maken, experimenteren en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Vraagstukken en oplossingen

In twee rondes bespraken diverse tafels, met een mix van bestuurders uit verschillende domeinen, welke uitdagingen zij ondervinden bij het verbinden van verschillende domeinen. Daarna deelden verschillende organisaties hun lopende vraagstukken en interventies, en brainstormden over oplossingen om de samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn te verbeteren. Enkele onderwerpen die tijdens de sessie aan bod kwamen waren:

  • Er is al veel onderzoek, het is belangrijk deze uitkomsten samen te brengen. Deze kansen bespreken met professionals uit cultuur en sociaal domein. Daarnaast moeten we het werk blijven voortzetten en blijven pionieren.
  • Het is belangrijk de best practices met impact te delen en koplopers te financieren zodat ze een basis hebben en hun ervaringen duurzaam kunnen delen met andere organisaties
  • Om de samenwerking te realiseren is tijd en kennis én zijn relaties nodig
  • De tekorten in de zorg (financieel en personeel) vragen om een andere aanpak om kwaliteit van leven te verbeteren.

Subsidiemogelijkheden binnen Samen Cultuurmaken

Praktijkvoorbeelden zoals Anderhoofd en zijn er genoeg. Ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deelname aan kunst en cultuur zoals muziek, dans en theater positieve invloed heeft op lichaam en geest. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft daarom verschillende regelingen die dit mogelijk maken. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt? Klik hier voor de contactgegevens van een van onze adviseurs.

Het congres, onderdeel van het programma Cultuurparticipatie werd georganiseerd samen met het LKCA en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Veel dank aan onze partners voor de input op het programma: ContourdeTwern, Cordaan, Cultuur Oost, JoU Utrecht R-Newt en Vitalis.

Joris de Jager
Joris de Jager Communicatieadviseur