nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie Participatie

Internationale Samenwerking 2022-2024

Subsidieregeling voor projecten op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en/of erfgoed met landen binnen of buiten het Koninkrijk. Lees de informatie goed door en kies of je subsidie wil aanvragen voor 'Verkennen' of 'Samenwerken'.

Verkennen

Verkennen

De verkenningssubsidie is bedoeld voor een eerste kennismaking met een mogelijke samenwerkingspartner van een project op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en/of erfgoed.

Je kan subsidie aanvragen om elkaar te bezoeken, gesprekken te voeren en om afspraken te maken over o.a. de inhoud, taakverdeling en financiering. 

Samenwerken

Samenwerken

De samenwerkingssubsidie is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van een internationaal samenwerkingsproject.

Je kan hier subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of erfgoed.

Open Call

Open Call


Op dit moment is er geen Open Call
| De Open Call richt zich op actuele onderwerpen, speciale aandachtsgebieden of specifieke landen.

We stimuleren hiermee de verkenning, ontwikkeling en uitvoering van internationale projecten op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie.

Wie kan aanvragen?

Culturele instellingen en ZZP’ers met minimaal 3 jaar relevante werkervaring kunnen subsidie aanvragen voor internationale samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en/of erfgoed. 


Waarvoor kan je aanvragen?

De regeling Internationale Samenwerking is voor projecten binnen cultuureducatie én cultuurparticipatie. Denk hierbij ook aan erfgoedprojecten, samenwerking met het sociaal domein of talentontwikkeling.

Binnen deze regeling kan je subsidie aanvragen voor:

 • Verkennen - eerste kennismaking met een mogelijke samenwerkingspartner
 • Samenwerken - ontwikkeling en uitvoering van samenwerkingsprojecten

Kijk welke mogelijkheid past bij jouw initiatief. Ze kennen ieder hun eigen inhoud, criteria, budget en bedragen. Klik hierboven op 'Verkennen' of  'Samenwerken' en lees de betreffende informatie op de subsidiepagina.

Daarnaast zal het Fonds ook een aantal keer een Open Call uitzetten waarvoor je een aanvraag kunt indienen. Deze is gericht op actuele thema's, aandachtsgebied of specifiek land. Zodra er een Open Call is, kondigen we deze uiterlijk twee weken voor aanvang op de website aan. Daar vind je dan de inhoud, criteria, aanvraagperiode en aan te vragen bedrag.


Interregionale samenwerking

Binnen deze regeling kan je ook subsidie aanvragen voor interregionale samenwerking. Hierbij gaat het om samenwerking binnen het Koninkrijk, dus tussen de zelfstandige landen en bijzondere gemeenten in het Koninkrijk.


Waar kijkt het Fonds naar?

Vanuit de inhoudelijke en organisatorische kwaliteit kijken we bij de beoordeling naar:

 • Wat is de meerwaarde van het project voor jou, je samenwerkingspartner én voor het culturele veld?
 • Welke bijdrage levert deze samenwerking volgens jou aan de versterking en zichtbaarheid van de cultuurparticipatie of cultuureducatie in het Koninkrijk?
 • Welke inhoudelijke bijdrage levert iedere partner en wat levert het project voor jullie organisaties op?
 • Op welke manier sluit het project aan op de wensen en/of behoeften van cultuurmakers, leerlingen of studenten en nemen zij actief deel aan het uiteindelijke project?

De ontwikkelingen rondom Corona en de beperkingen die dit heeft voor internationaal reizen zijn onzeker. We hebben hier uiteraard begrip voor. We vragen je wel om in je aanvraag rekening te houden met veranderende reisadviezen en coronamaatregelen.


Meer informatie of advies?

Neem via de bovenstaande links de subsidieregeling en toelichting goed door. Heb je vragen of wil je weten of jouw idee past? Mail dan naar: internationaal@cultuurparticipatie.nl en een adviseur helpt je verder.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Suzanna de Kruijf Martine Rippen Alice Duiven Marie-Anne Eij  of  Lucien Ravensberg

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl