nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Internationale Samenwerking 2022-2024

Subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en/of erfgoed met landen binnen of buiten het Koninkrijk. Benieuwd of je project in aanmerking komt voor een subsidie? Lees verder of neem contact met ons op.

Welke subsidie past bij jou?

Verkennen

De verkenningssubsidie is bedoeld voor een eerste kennismaking met een mogelijke samenwerkingspartner. Je kan subsidie aanvragen om elkaar te bezoeken, gesprekken te voeren en om afspraken te maken over o.a. de inhoud, taakverdeling en financiering.
€ 0 - 7.500 14 feb 2022 ⁠t/m 28 aug 2024 Ga naar Verkennen

Samenwerken

De samenwerkingssubsidie is bedoeld voor de uitvoering van een internationaal samenwerkingsproject. Het kan zijn dat je na een 'verkenning' een volgende stap wilt zetten. Of je hebt al een samenwerkingspartner en wilt een project gaan uitvoeren.
€ 0 - 25.000 14 feb 2022 ⁠t/m 28 aug 2024 Ga naar Samenwerken

Open Call

Open Calls richten zich op actuele onderwerpen, speciale aandachtsgebieden of specifieke landen | Actueel: Open Call Nederland - Leeds 2023 - 15 mei t/m 14 juni 2023 en Open Call Nederland - Italië - 23 mei t/m 28 juni 2023
€ 0 - 25.000 14 feb 2022 ⁠t/m 28 aug 2024 Lees meer

De regeling Internationale Samenwerking is voor projecten binnen cultuureducatie én cultuurparticipatie. Denk hierbij ook aan erfgoedprojecten, samenwerking met het sociaal domein of talentontwikkeling.

Binnen deze regeling kan je subsidie aanvragen voor:

  • Verkennen - eerste kennismaking met een mogelijke samenwerkingspartner
  • Samenwerken - ontwikkeling en uitvoering van samenwerkingsprojecten
  • Open Call - gericht op actuele onderwerpen, specifieke aandachtsgebieden of landen

Kijk welke mogelijkheid past bij jouw initiatief. Ze kennen ieder hun eigen inhoud, criteria, budget en bedragen. Klik hierboven op 'Verkennen', 'Samenwerken' of ' Open Call' en lees alle informatie op de subsidiepagina.


Interregionale samenwerking

Binnen deze regeling kan je ook subsidie aanvragen voor interregionale samenwerking. Hierbij gaat het om samenwerking tussen de landen of openbare lichamen binnen het Koninkrijk. 

Twijfel je welke subsidie voor jullie project geschikt is? Neem dan contact op met een adviseur die je verder kan helpen – de contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Marie-Anne Eij Alice Duiven  of  Lucien Ravensberg

030 - 233 60 30
internationaal@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl