nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Internationale Samenwerking 2022-2024

Subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en/of erfgoed met landen binnen of buiten het Koninkrijk. Benieuwd of je project in aanmerking komt voor een subsidie? Lees verder of neem contact met ons op.

Welke subsidie past bij jou?

Verkennen

De verkenningssubsidie is bedoeld voor een eerste kennismaking met een mogelijke samenwerkingspartner. Je kan subsidie aanvragen om elkaar te bezoeken, gesprekken te voeren en om afspraken te maken over o.a. de inhoud, taakverdeling en financiering.
€ 0 - 7.500 14 feb 2022 ⁠t/m 28 aug 2024 Ga naar Verkennen

Samenwerken

De samenwerkingssubsidie is bedoeld voor de uitvoering van een internationaal samenwerkingsproject. Het kan zijn dat je na een 'verkenning' een volgende stap wilt zetten. Of je hebt al een samenwerkingspartner en wilt een project gaan uitvoeren.
€ 0 - 25.000 14 feb 2022 ⁠t/m 28 aug 2024 Ga naar Samenwerken

Open Call

Open Calls richten zich op actuele onderwerpen, speciale aandachtsgebieden of specifieke landen
€ 0 - 25.000 14 feb 2022 ⁠t/m 28 aug 2024 Lees meer

De regeling Internationale Samenwerking is voor projecten binnen cultuureducatie én cultuurparticipatie. Denk hierbij ook aan erfgoedprojecten, samenwerking met het sociaal domein of talentontwikkeling.

Binnen deze regeling kan je subsidie aanvragen voor:

  • Verkennen - eerste kennismaking met een mogelijke samenwerkingspartner
  • Samenwerken - ontwikkeling en uitvoering van samenwerkingsprojecten
  • Open Call - gericht op actuele onderwerpen, specifieke aandachtsgebieden of landen

Kijk welke mogelijkheid past bij jouw initiatief. Ze kennen ieder hun eigen inhoud, criteria, budget en bedragen. Klik hierboven op 'Verkennen', 'Samenwerken' of ' Open Call' en lees alle informatie op de subsidiepagina.


Interregionale samenwerking

Binnen deze regeling kan je ook subsidie aanvragen voor interregionale samenwerking. Hierbij gaat het om samenwerking tussen de landen of openbare lichamen binnen het Koninkrijk. 

Twijfel je welke subsidie voor jullie project geschikt is? Neem dan contact op met een adviseur die je verder kan helpen – de contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.