nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samenwerken

Samenwerken richt zich op het uitvoeren van een internationaal samenwerkingsproject op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of erfgoed.

Ben jij klaar voor een internationaal project met een samenwerkingspartner? Met 'Samenwerken' kan je subsidie aanvragen om in een wederkerige samenwerking een internationaal project te ontwikkelen en uit te voeren.


Wie kan aanvragen?

 • Een culturele instelling uit het Nederlands Koninkrijk, zonder winstoogmerk
 • Een professional die minimaal drie jaar werkzaam is op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie.

Waarvoor kan je aanvragen?

Je vraagt aan voor een samenwerkingsproject op het gebied van cultuurparticipatie, -educatie en/of erfgoed met een partner in een ander land, binnen of buiten het Koninkrijk.

 • Je werkt aan een duurzame, wederkerige samenwerking. Leren, kennisdeling en netwerkvorming staan hierin centraal staan.
 • We verwachten dat de activiteiten in het project gericht zijn op de ontwikkeling van leerlingen, mbo-studenten, cultuurmakers en/of erfgoedvrijwilligers uit het Koninkrijk. Dit kunnen workshops, voorstellingen of andere uitvoerende activiteiten zijn.

Waar kijkt het Fonds naar?

Het doel van de subsidieregeling is de versterking van cultuurparticipatie en -educatie in het Koninkrijk de Nederlanden. Het Fonds kijkt in hoeverre jouw internationaal samenwerkingsproject daaraan een bijdrage kan leveren. We letten op de inhoudelijke en organisatorische kwaliteiten van het project en jullie visie op de toekomst.

Hoe vraag je subsidie aan? 

 • Je vindt rechts in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop we je aanvraag beoordelen. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag.  
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik rechtsboven op ‘Subsidie aanvragen’ om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.  
 • Meer weten? Bekijk onze infopagina over subsidie aanvragen.

Ben je van plan om een aanvraag te doen? Lees dan de regeling én de toelichting. 

Heb je vragen of twijfels? Of wil je vooraf weten of jouw plan in aanmerking komt voor subsidie? Mail je vragen of concept (een A4) naar: internationaal@cultuurparticipatie.nl en ontvang feedback van één van de adviseurs.


Goed om te weten

 • Aanvragen kan alleen via Mijn Fonds. Het stappenplan onderaan helpt je op weg.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren.
 • De subsidie mag 90% van de totale projectkosten dekken als de aanvraag vanuit Europees Nederland komt. Komt de aanvraag vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan mag de subsidie 100% van de totale kosten dekken. 
 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dat duurt maximaal 13 weken.
 • Je project start binnen negen maanden na het indienen van je aanvraag.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • Creatieve mbo-opleidingen zijn uitgesloten van samenwerking (zie Artikel 3.2.3 in de subsidieregeling).
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je aan de rechterkant onder 'Documenten'.
 • Het subsidieplafond van 'Samenwerken' is per 18 juli 2023 verlaagd naar € 1.616.000.