nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 030 - 233 60 30 of  info@cultuurparticipatie.nl

Algemeen
Wat doet het Fonds voor Cultuurparticipatie?

Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie geloven we in de kracht van kunst en cultuur. Toegang tot kunst en cultuur is noodzakelijk voor de vitaliteit van mens en maatschappij. Daarom maken we, als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), cultuur toegankelijk voor iedereen. Dat bereiken we door subsidies te verstrekken voor culturele projecten in het onderwijs en in de vrije tijd. Daarbij staan meedoen en meemaken centraal. Met onze subsidieregelingen stimuleren we cultuureducatie en -participatie op een laagdrempelige, verbindende en inclusieve manier.

Hoe kom ik met de juiste persoon in contact?

Heb je een algemene vraag die niet tussen de veelgestelde vragen staat? Neem dan contact met ons op via 030 - 233 60 30 of info@cultuurparticipatie.nl. Heb je een vraag over een specifieke regeling? Kijk dan op de pagina van de regeling en neem contact op via het algemene e-mailadres van de regeling of met een van de adviseurs. Alle contactgegevens van onze adviseurs vind je op deze pagina.  

Onze subsidieregelingen
Welke subsidieregelingen heeft het Fonds?

Het Fonds heeft subsidies voor cultuureducatie (projecten voor leerlingen, onder schooltijd) en cultuurparticipatie (projecten in de vrije tijd). Met onze regelingen richten we ons op verschillende domeinen: talentontwikkeling, erfgoed, internationale samenwerking, het sociale domein, het onderwijs en de amateurkunsten. Kijk voor alle regelingen op deze pagina.

Wie kan subsidie aanvragen?

Dit verschilt per regeling. In de subsidieregeling lees je wie een aanvraag kan indienen voor de betreffende regeling. 

Komt mijn project in aanmerking voor subsidie?

Heb je een goed idee voor een project, maar weet je niet welke subsidieregeling hier het beste bij past? Vul dan de Subsidiewijzer in of kijk in onze agenda en meld je aan voor één van onze (online) infosessies. Weet je al welke regeling bij je past? Dan kan je een kort concept van je project mailen naar het algemene e-mailadres van de regeling. Een van onze adviseurs denkt dan graag met je mee. 

Wanneer kan ik starten met mijn project?

Dit verschilt per regeling. In de subsidieregeling lees je de behandeltermijn. Over het algemeen start je project op z'n vroegst 8 of 13 weken nadat wij je aanvraag in behandeling nemen. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.  

Wanneer is de deadline voor het aanvragen van subsidie?

Dit verschilt per regeling. De aanvraagdeadline vind je rechts onder ‘Aanvraagperiodes’ op de pagina van de regeling.  

Hoe weet ik of er nog budget is?

We proberen zo nauwkeurig mogelijk in te schatten wanneer het budget op is. Als het budget (bijna) op is, vermelden we een waarschuwing bij de regeling of sluiten we de aanvragen. Zolang de regeling openstaat en er geen waarschuwing bij de regeling staat vermeld kan je ervan uitgaan dat er nog voldoende budget is.  

Aanvragen van subsidie
Hoe doe ik een aanvraag?

Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraagomgeving. Klik rechtsboven op een subsidiepagina op ‘Subsidie aanvragen’ of klik op Mijn Fonds in de menubalk om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten. Meer weten over alle stappen in het aanvraagproces? Bekijk hier onze Zo werkt het-pagina over subsidie aanvragen.

In welke taal kan ik mijn aanvraag doen?

Bij het Fonds kunnen Nederlands- en Engelstalige aanvragen worden ingediend. Alle correspondentie en officiële documenten zijn in het Nederlands. 

Hoe kan ik me verder voorbereiden op een aanvraag?

Bij elke regeling vind je rechts onder 'Documenten’ enkele documenten die je op gang helpen bij een aanvraag, zoals handvatten voor een projectplan, een voorbeeldaanvraagformulier en een voorbeeldbegroting. Met deze bestanden kan je je voorbereiden op het doen van een aanvraag. Ook kan je een kort concept van je project mailen naar het algemene e-mailadres van de regeling. Een van onze adviseurs denkt dan graag met je mee.  

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

Aanvragen tot € 25.000 worden beoordeeld door een interne adviescommissie. De interne adviescommissie bestaat uit adviseurs van het Fonds. Aanvragen boven de € 25.000 worden beoordeeld door een externe commissie. Bekijk hier onze externe commissieleden.

Wie is mijn contactpersoon bij het Fonds?

In de beschikking staat wie je contactpersoon is. De contactgegevens van al onze medewerkers vind je op onze medewerkerspagina. Heb je nog geen beschikking? Dan kun je het beste contact opnemen via het algemene e-mailadres van de regeling, deze vind je op de pagina van de regeling.  

Kan ik meerdere aanvragen voor verschillende projecten tegelijk indienen?

Ja, dat kan. Het moet in de aanvragen wel duidelijk zijn dat het om verschillende projecten gaat. Dat betekent dat er geen overlap in inhoud en begroting tussen de verschillende projecten bestaat.

Kan ik voor een project aanvragen bij meerdere regelingen?

Nee, dit kan niet. De aanvraag wordt dan afgewezen. 

Mijn Fonds
Hoe maak ik een account aan bij Mijn Fonds?

Je kunt een account aanmaken als zzp’er/culturele instelling/instelling uit het sociaal domein, als onderwijsinstelling of als particulier/individu. Ga naar Mijn Fonds en vul je gegevens in. Stuur je een KvK-formulier mee? Zorg er dan voor dat dit formulier niet ouder dan één jaar is. Vervolgens checken wij je gegevens en maken we een account voor je aan. Binnen 5 werkdagen ontvang je je inloggegevens via de mail. 

Ik heb een account aangevraagd, maar na 5 werkdagen geen bericht ontvangen. Wat doe ik nu?

Check je spam/map met ongewenste mail. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een mail naar mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. We helpen je dan zo spoedig mogelijk. 

Hoe kan ik wijzigingen in Mijn Fonds doorgeven?

Wijzigingen met betrekking tot je aanvraag (bijvoorbeeld de planning van je project) of met betrekking tot contactpersonen kan je doorgeven door een mail sturen naar mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. Beschrijf in je mail duidelijk welke wijziging je graag wilt laten doorvoeren en vermeldt daarbij het eventuele aanvraagnummer. 

Ik kan formulieren of bestanden niet verzenden of uploaden. Wat doe ik nu?

Het formaat van je documenten mag maximaal 12 mb zijn. Probeer, als het uploaden niet lukt, alle bijlagen in één pdf-document te uploaden. Lukt het dan nog steeds niet? Stuur dan een mail naar mijnfonds@cultuurparticipatie.nl.

Ik kan geen taken zien in mijn inbox in Mijn Fonds. Wat doe ik nu?

Je aanvragen en de documenten die daarbij horen, vind je onder ‘Aanvragen waar ik aan verbonden ben’. In je inbox vind je taken: dit zijn de acties die je nog moet voltooien. Zie je geen taken? Check eerst of je met het juiste account bent ingelogd. Zie je dan nog steeds geen taken? Stuur dan een mail naar mijnfonds@cultuurparticipatie.nl

Ik kan de juiste regeling niet kiezen. Wat doe ik nu?

Het kan zijn dat je bent ingelogd maar een regeling niet kan aanklikken. Dan kan het zijn dat jouw type aanvrager niet kan aanvragen voor deze regeling. Check of je als aanvrager aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Je kunt eventueel een nieuw account aanvragen voor een ander type aanvrager. Dit doe je via Mijn Fonds.  

Al mijn aanvragen lijken weg te zijn. Wat doe ik nu?

Ben je de nieuwe contactpersoon voor een aanvraag? Geef deze wijziging dan door via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. Vermeld in deze mail alle relevante gegevens, zoals de naam van je stichting, het dossiernummer en de oude contactpersoon. Wij koppelen dan de juiste aanvraag aan de juiste contactpersoon. 
 
Is het contactpersoon voor een aanvraag niet gewijzigd? Neem dan contact op via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl

Ik krijg een foutmelding. Wat doe ik nu?

Het kan gebeuren dat Mijn Fonds tijdelijk niet werkt. Probeer het op een ander tijdstip opnieuw. Als het een paar uur later nog niet mogelijk is om iets aan te vragen of te uploaden, neem dan contact op via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl

Toegekende aanvragen
Waar vind ik de brief over de honorering van mijn project?

Deze brief kan je vinden in Mijn Fonds. Klik op het dossiernummer: daar vind je alle communicatie met betrekking tot je aanvraag, inclusief de beschikkingsbrief. 

Wat verwacht het Fonds van mij bij toekenning van subsidie?

Dat verschilt per regeling. In de beschikkingsbrief leggen we uit aan welke voorwaarden je moet voldoen, zoals verantwoordingen en communicatie-uitingen. Communicatietools zoals logo's vind je op deze pagina.

Waar vind ik mijn verantwoordingsformulier?

Kijk in je inbox op Mijn Fonds onder ‘Huidige taken’. Kan je het formulier niet vinden, bijvoorbeeld omdat de contactpersoon van je aanvraag is gewijzigd? Neem dan contact op via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. Dan koppelen wij de juiste contactpersoon aan het formulier.

Er is een wijzing in mijn projectplanning. Wat doe ik nu?

Is er een wijziging in je projectplan nadat je aanvraag is gehonoreerd? Neem dan contact op met de contactpersoon of adviseur die op je beschikkingsbrief staat vermeld. Een adviseur beoordeelt de wijziging en je ontvangt een nieuwe beschikking met nieuwe afspraken. Wil je een wijziging doorvoeren in een nog niet beoordeeld projectplan? Stuur de wijziging dan naar mijnfonds@cultuurparticipatie.nl en vermeldt in de mail alle relevante informatie, zoals het dossiernummer, de projecttitel en de naam van de aanvrager.

Afgewezen aanvragen
Krijg ik een uitleg als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Ja, in de brief met de afwijzing staat een duidelijke uitleg over waarom je aanvraag is afgewezen. Als je vragen hebt met betrekking tot de afwijzing, dan kan je contact opnemen met de contactpersoon die in de brief staat vermeld. 

Kan ik mijn aanvraag aanpassen en opnieuw laten beoordelen?

Nee, je kan je aanvraag niet aanpassen en opnieuw laten beoordelen. Als de regeling nog open staat, kan je wel opnieuw een aanvraag doen. Houd dan rekening met de uitleg van de afwijzing van je eerste aanvraag en neem voor advies eventueel contact op met een van onze adviseurs. 

Ik ben het niet eens met de afwijzing of met het toegekende bedrag. Wat kan ik doen?

Als je meer wilt weten over de afwijzing, of wilt weten of het zin heeft om opnieuw een aanvraag te doen, neem dan contact op met de contactpersoon die in de brief staat vermeld. Ben je het niet eens met de beslissing? Op deze pagina vind je de procedure om een bezwaar in te dienen bij het Fonds. 

Culturele codes
Waar vind ik meer informatie over de culturele codes?

De drie codes zijn ontwikkeld door de sector zelf. Het Fonds put voor informatie over inhoud en toepassing van de codes uit de speciale websites die daarvoor zijn ontwikkeld:

- Code diversiteit & inclusie: www.codedi.nl

- Fair Practice Code: www.fairpracticecode.nl

- Governance Code Cultuur: www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur

Welke gegevens worden van mijn organisaties verwacht over de codes?

Wees bij alle codes expliciet over waar de organisatie nu staat in het toepassen van de codes, wat de ambities zijn en hoe deze ambities verwezenlijkt worden. Benoem vooral concrete inspanningen en voorkom verhandelingen over het belang van de codes in algemene zin. Neem de eigen positie van de organisatie als uitgangspunt en kies voor passende acties die in de context van jouw organisatie effectief bijdragen aan het toepassen van de codes. Beschrijf beoogde resultaten.

Wat verwacht het Fonds voor Cultuurparticipatie bij het openbaar maken van het beloningsbeleid van een meerjarig gesubsidieerde organisatie?

In het aanvraagformulier moet een link worden geplaatst naar de informatie over het beloningsbeleid op de website van de aanvragende organisatie. Die informatie kan de onderschrijving van een CAO of van een collectieve honorariumrichtlijn betreffen. Of, als er geen centrale afspraken zijn, het formuleren van eigen beloningsbeleid. Het document waarin die onderschrijving staat of het eigen beloningsbeleid kan bijvoorbeeld een jaarverslag zijn of ander bestuursdocument. Meerdere vormen van publicatie zijn hier denkbaar. We vragen nadrukkelijk niet om het openbaar maken van de salarisgegevens van individuele personen.

Wat moet ik doen als mijn organisatie geen gebruikmaakt van een CAO of honorariumrichtlijn?

In dat geval kies je voor een concrete beschrijving op de eigen website hoe in jullie specifieke geval het beloningsbeleid er uit ziet. Motiveer ook waarom daarvoor is gekozen. Daarbij kan een organisatie gebruikmaken van een CAO of richtlijn uit een vergelijkbare deelsector of discipline, als deze voor de eigen praktijk nog niet bestaat.

Geldt de verplichting om het beloningsbeleid te publiceren bij de aanvraag of na honorering?

Bij het indienen van de aanvraag voor een meerjarige subsidieregeling van het Fonds moet het beloningsbeleid van de organisatie gepubliceerd zijn. Indien het beloningsbeleid in de huidige periode nog niet op de manier wordt toegepast zoals vanaf 2025 het geval zal zijn, vermeld dat dan expliciet in de toelichting op het aanvraagformulier.

Fair Practice Code gaat over meer dan redelijke vergoedingen. Kijkt het Fonds ook naar de andere elementen van de code?

Het Fonds gaat ervan uit dat aanvragers zich tot de gehele Fair Practice Code verhouden. Zo veronderstellen we bijvoorbeeld dat er stappen worden gezet op het gebied van sociale veiligheid en dat er protocollen zijn hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. In de beoordeling van de aanvraag nemen we informatie over deze code mee. In de monitoring van bijv. meerjarig gesubsidieerde organisaties verwachten we dat op alle aspecten van de Fair Practice code wordt gereflecteerd.

In hoeverre speelt de Code Diversiteit en Inclusie een rol in de beoordeling?

Het Fonds gaat ervan uit dat alle organisaties die aanvragen voor een meerjarige subsidie de culturele codes toepassen. Dat betekent dat we in de plannen willen teruglezen of en hoe een aanvrager bijdraagt aan het toegankelijker maken van de sector.