Communicatie

Communicatiepagina

Wanneer je subsidie ontvangt van het Fonds vragen we je hierover te communiceren. Door zichtbaarheid van je project via onze en je eigen kanalen, vergroten we de impact. Zo laten we met elkaar zien hoe we bijdragen aan cultuurparticipatie.

Richtlijnen

In de communicatiehandreiking vind je alle richtlijnen overzichtelijk op een rij:

Ontvang je een bijdrage uit een van de onderstaande subsidieregelingen, dan hebben we een aangepaste communicatiehandreiking:

Verder vind je onder de diverse subsidieregelingen ook een verwijzing naar de communicatierichtlijnen.

Vermelding Fonds en logogebruik

We verzoeken je in alle publicaties en berichtgeving over je activiteit (bijvoorbeeld persberichten, website, advertenties, flyers en uitnodigingen) duidelijk te vermelden dat de activiteit mede mogelijk wordt gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Je mag ook het subsidiebedrag communiceren.

Bij het logo kun je de volgende standaardzin gebruiken:
Nederlands: Deze activiteit (of naam activiteit) is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.
Engels: This event (or name of the event) is supported by The Cultural Participation Fund. The Cultural Participation Fund aims to encourage and increase participation in the arts and culture.

Wil je vanaf de omschrijving op je eigen website ook doorlinken naar de website van het Fonds?

Er zijn drie basisprincipes voor het gebruik van het logo:

  • Geef het logo altijd voldoende witruimte.
  • Het logo dient altijd schuin gedraaid te blijven. De hoek mag dus niet aangepast worden.
  • Het logo mag niet aangepast worden in kleur.

Logo's

Er zijn drie versies van het logo. Je mag zelf kiezen welke je gebruikt.

Voor de subsidieregeling Duitsland-Nederland: Jonge Kunst en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we een extra logo:

Het kantoor van het Fonds
Het kantoor van het Fonds
Het kantoor van het Fonds
Het kantoor van het Fonds

Standaard persbericht

Om aandacht te krijgen in de (lokale) pers en media is het belangrijk om te investeren in je contacten met journalisten en deze regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in je project. Het feit dat je subsidie krijgt van een landelijk cultuurfonds is nieuws dat je kunt verspreiden onder je perscontacten.

Houd ons op de hoogte met beeld en verhaal!

In de aanloop en na afloop van je project verspreiden we graag via social media en ons online magazine mooie beelden en verhalen uit je project. Dat zegt zoveel meer dan een projectbeschrijving alleen. Heb je foto's of filmpjes van je activiteit? Heeft een regionale omroep of krant een item gemaakt over je project? Heb je bijzondere quotes van deelnemers aan je project? Mail het naar communicatie@cultuurparticipatie.nl. Je kan ons ook een berichtje of foto's sturen via Facebook. Tag ons ook vooral in je berichten. Of Twitter naar het Fonds. Zo kan het Fonds op zijn beurt jouw communicatie ondersteunen en verder verspreiden. 

Als je ons materiaal toestuurt gaan we ervan uit dat we dit mogen gebruiken voor onze communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrief, publicaties, jaarverslagen, website, online magazine en sociale media). Als hier restricties aan zitten kun je dit vermelden in je e-mail.

Tips

Vragen?

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met een van de communicatieadviseurs van het Fonds: Nancy Scheeve of Elgar Snelders.