nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst

Met de pilot onderzoeken we waar de sector vanaf 2025 naartoe moet werken. De projecten die via deze pilot subsidie ontvangen, vormen de input en de basis voor een Nationaal Akkoord Amateurkunsten.

Welke subsidie past bij jou?

Discipline-ondersteuning

Deze regeling is gericht op amateurkunstkoepels Circuspunt, Danslink, Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland, Fotobond, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, Koornetwerk Nederland, Landelijke Organisatie Studenten Theaterverenigingen, Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateu...
€ 10.000 - 105.000 Gesloten Lees meer

Inhoudelijke versterking

Wil jij je als culturele instelling inzetten voor de toekomst van het amateurkunstenveld? En werk je daarin samen met professionele organisaties uit dat veld en met amateurkunstgroepen? Vraag dan subsidie aan bij deze pilot. 
€ 100.000 - 375.000 Gesloten Lees meer

Let op: wegens groot succes is het subsidieplafond van de hoofdstuk Inhoudelijke versterking bereikt. We hebben dit hoofdstuk dan ook eerder moeten sluiten. Het is dus niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

De pilot bestaat uit twee onderdelen: Discipline ondersteuning en Inhoudelijke versterking. Twijfel je welke subsidie voor jouw project geschikt is? Stuur dan een mail met je vraag en je contactgegevens naar amateurkunst@cultuurparticipatie.nl. Dan neemt een subsidieadviseur contact met je op.