nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie Educatie

Erfgoed Maken

Voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoededucatie | Je zet ontwikkelstappen voor erfgoed met effect. Kies hieronder de categorie.

Cat. 1 | Verkenning of één ontwikkelstap

Cat. 1 | Verkenning of één ontwikkelstap


Voor kleinere en kortlopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie.

Het kan een verkenning zijn voor een toekomstig groter project of een project waarin in elk geval meer of nieuwe mensen deelnemen aan erfgoed.

 • Aanvraagperiode: 14 maart 2022 tot en met 31 juli 2024
 • Aanvraagbedrag: 1.000 – 5.000 euro per aanvraag
 • Subsidie bedraagt 100% van de totale projectkosten
 • Duur project maximaal 1 jaar
Cat. 2 | Twee of meer ontwikkelstappen

Cat. 2 | Twee of meer ontwikkelstappen


Voor langer lopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie.

Naast het bereiken van meer en nieuwe groepen mensen zet je minstens nog één ontwikkelstap met effect.

 • Aanvragen van 14 maart 2022 tot en met 31 juli 2024
 • Aanvraagbedrag: 5.000 – 25.000 euro per aanvraag
 • Subsidie bedraagt 80% van de totale projectkosten
 • Duur project maximaal 18 maanden. Voor een binnenschools educatieproject geldt: twee schooljaren.
Cat. 3 | Vier of meer ontwikkelstappen

Cat. 3 | Vier of meer ontwikkelstappen


Voor langer lopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie.

Naast het bereiken van meer en nieuwe groepen mensen zet je minstens nog vier ontwikkelstappen met effect.

 • Aanvragen van 14 maart 2022 tot en met 31 juli 2024
 • Aanvraagbedrag: 25.000 – 75.000 euro per aanvraag
 • Subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten
  Ben je gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk is dit maximaal 80%
 • Duur project maximaal 24 maanden. Voor een binnenschools educatieproject geldt: drie schooljaren

Met deze regeling stimuleren we projecten waarin activiteiten worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie.

Wil jij met je organisatie, je leerlingen of beoefenaars een ontwikkelstap zetten die er toe doet en een erfgoedproject uitvoeren waarmee je bepaalde effecten bereikt? Dan kan je hiervoor subsidie aanvragen.


Drie categorieën van verschillende omvang

Om subsidie te kunnen aanvragen maak je een keuze uit één van de drie categorieën:

Categorie 1: verkenning of je zet één ontwikkelstap
Categorie 2: twee of meer ontwikkelstappen
Categorie 3: vier of meer ontwikkelstappen

Druk op onderstaande afbeelding voor de drie categorieën in één oogopslag.

Kies welke categorie past bij jouw erfgoedproject waarin je meer en nieuwe groepen mensen wil gaan betrekken. En bedenk welk effect of meerdere effecten je wilt gaan bereiken.

Voor een verkenning (categorie 1) onderzoek je hoe effecten in een toekomstig project kunnen worden bereikt.

Ontwikkelstappen met effect

We formuleren zeven effecten om aan de ontwikkelstappen die jij wilt gaan zetten richting te geven. Het bereiken van effect a is voor elk project in alle drie de categorieën verplicht. In categorie 2 bereik je daarnaast minstens nog één effect en in categorie 3 nog vier effecten.

a: meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan erfgoed
b: deelnemers aan erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
c: de organisatie wordt meer zelfredzaam
d: deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van erfgoed
e: deelnemers gebruiken erfgoed als inspiratie of bronmateriaal om cultuur mee te maken
f: deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen
g: de activiteiten dragen bij aan een betere leefomgeving

 

Welke categorie past bij jouw project? 

Hoe je het project invult is aan jou. Bedenk welke ontwikkelstap(pen) je wilt gaan zetten en welke effect(en) je daardoor bereikt. Dit kan een eerste stap zijn of een groter project met meerdere effecten waarvoor je een hogere bijdrage nodig hebt. 

Kies bovenaan in de blauwe balk een categorie die past bij jouw project en druk op ‘Ga naar …’ Je leest daar alles over hoe en waarvoor je subsidie kan aanvragen.


Wie kan aanvragen?

Voor stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor erfgoedparticipatie dan wel -educatie. Of een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen. Ook zelfstandig erfgoedprofessionals met tenminste drie jaar ervaring kunnen subsidie aanvragen.

Hulp bij subsidie aanvragen

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd. Ga dan naar 'Eerste hulp bij Aanvragen'. Hier nemen we je stap voor stap mee hoe het werkt.


Inspiratie en tips

Zoek je tips en inspiratie op het gebied van erfgoedparticipatie, -educatie en - vrijwilligers? Kijk op Erfgoed.

De subsidieregeling Erfgoed Maken bestaat uit de onderdelen: Erfgoed met effect en Talentontwikkeling ambachten: Meester-Gezeltraject.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Tamira Boogaard Marjolijn Peeters Francisca Priem Britt Jennissen Judith Pors  of  Arie Koelemij

Klik op de foto of naam voor contactgegevens
erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Stappen

Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl