nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Erfgoed Maken

Voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoededucatie | Je zet ontwikkelstappen voor erfgoed met effect. Kies hieronder de categorie.

Welke subsidie past bij jou?

Cat. 1 | Verkenning of één ontwikkelstap

Voor kortlopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Het kan een verkenning zijn voor een toekomstig groter project of een project waarin in elk geval meer of nieuwe mensen deelnemen aan erfgoed.
€ 1.000 - 5.000 14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024 Lees meer

Cat. 2 | Twee of meer ontwikkelstappen

Voor langer lopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Naast het bereiken van meer en nieuwe groepen mensen zet je minstens nog één ontwikkelstap met effect.
€ 5.000 - 25.000 Gesloten Lees meer

Cat. 3 | Vijf of meer ontwikkelstappen

Voor langer lopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Naast het bereiken van meer en nieuwe groepen mensen zet je minstens nog vier ontwikkelstappen met effect.
€ 25.000 - 75.000 14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024 Lees meer

Contact

Heb je vragen over de regeling of ben je benieuwd of jouw project aanmerking komt? Neem contact op met een van de adviseurs via erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Zij helpen je graag verder. 

 

Met deze regeling stimuleren we projecten waarin activiteiten worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie.

Wil jij met je organisatie, je leerlingen of beoefenaars een ontwikkelstap zetten en een erfgoedproject uitvoeren waarmee je bepaalde effecten bereikt? Dan kan je hiervoor subsidie aanvragen.

Druk op onderstaande afbeelding voor de drie categorieën in één oogopslag.

Welke categorie kies ik?

  • Kies welke categorie past bij jouw erfgoedproject waarin je meer en nieuwe groepen mensen wil gaan betrekken.
  • Bedenk welke ontwikkelstap(pen) je wilt gaan zetten en welke effect(en) je daardoor bereikt. Dit kan een eerste stap zijn of een groter project met meerdere effecten waarvoor je een hogere bijdrage nodig hebt.

Voor een verkenning (categorie 1) onderzoek je hoe effecten in een toekomstig project kunnen worden bereikt.


Welk effect bereik je?

We formuleren zeven effecten om aan de ontwikkelstappen die jij wilt gaan zetten richting te geven. Het bereiken van effect a is voor elk project in alle drie de categorieën verplicht.

We vinden het belangrijk dat er meer en nieuwe groepen mensen actief deelnemen aan erfgoed. We willen weten wie je al bereikt en wie je aanvullend gaat bereiken. Op welke manier gaat de nieuwe doelgroep deelnemen aan je erfgoed? En hoe sluit het aan bij hun behoeften, mogelijkheden en interesses? 

a: meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan erfgoed
b: deelnemers aan erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
c: de organisatie wordt meer zelfredzaam
d: deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van erfgoed
e: deelnemers gebruiken erfgoed als inspiratie of bronmateriaal om cultuur mee te maken
f: deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen
g: de activiteiten dragen bij aan een betere leefomgeving

 

Inspiratie en tips

Zoek je tips en inspiratie op het gebied van erfgoedparticipatie, -educatie en - vrijwilligers? Kijk op Erfgoed.

De subsidieregeling Erfgoed Maken bestaat uit de onderdelen: Erfgoed met effect en Talentontwikkeling ambachten: Meester-Gezeltraject.

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.

Projecten

Benieuwd welke projecten we gehonoreerd hebben?