nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Erfgoed Maken

Voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoededucatie | Je zet ontwikkelstappen voor erfgoed met effect. Kies hieronder de categorie.

Welke subsidie past bij jou?

Cat. 1 | Verkenning of één ontwikkelstap

Voor kortlopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Het kan een verkenning zijn voor een toekomstig groter project of een project waarin in elk geval meer of nieuwe mensen deelnemen aan erfgoed.
€ 1.000 - 5.000 14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024 Lees meer

Cat. 2 | Twee of meer ontwikkelstappen

Voor langer lopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Naast het bereiken van meer en nieuwe groepen mensen zet je minstens nog één ontwikkelstap met effect.
€ 5.000 - 25.000 14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024 Lees meer

Cat. 3 | Vijf of meer ontwikkelstappen

Voor langer lopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Naast het bereiken van meer en nieuwe groepen mensen zet je minstens nog vier ontwikkelstappen met effect.
€ 25.000 - 75.000 14 mrt 2022 ⁠t/m 31 jul 2024 Lees meer

Met deze regeling stimuleren we projecten waarin activiteiten worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie.

Wil jij met je organisatie, je leerlingen of beoefenaars een ontwikkelstap zetten en een erfgoedproject uitvoeren waarmee je bepaalde effecten bereikt? Dan kan je hiervoor subsidie aanvragen.

Druk op onderstaande afbeelding voor de drie categorieën in één oogopslag.

Welke categorie kies ik?

  • Kies welke categorie past bij jouw erfgoedproject waarin je meer en nieuwe groepen mensen wil gaan betrekken.
  • Bedenk welke ontwikkelstap(pen) je wilt gaan zetten en welke effect(en) je daardoor bereikt. Dit kan een eerste stap zijn of een groter project met meerdere effecten waarvoor je een hogere bijdrage nodig hebt.

Voor een verkenning (categorie 1) onderzoek je hoe effecten in een toekomstig project kunnen worden bereikt.


Welk effect bereik je?

We formuleren zeven effecten om aan de ontwikkelstappen die jij wilt gaan zetten richting te geven. Het bereiken van effect a is voor elk project in alle drie de categorieën verplicht.

We vinden het belangrijk dat er meer en nieuwe groepen mensen actief deelnemen aan erfgoed. We willen weten wie je al bereikt en wie je aanvullend gaat bereiken. Op welke manier gaat de nieuwe doelgroep deelnemen aan je erfgoed? En hoe sluit het aan bij hun behoeften, mogelijkheden en interesses? 

a: meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan erfgoed
b: deelnemers aan erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
c: de organisatie wordt meer zelfredzaam
d: deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van erfgoed
e: deelnemers gebruiken erfgoed als inspiratie of bronmateriaal om cultuur mee te maken
f: deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen
g: de activiteiten dragen bij aan een betere leefomgeving

 

Inspiratie en tips

Zoek je tips en inspiratie op het gebied van erfgoedparticipatie, -educatie en - vrijwilligers? Kijk op Erfgoed.

De subsidieregeling Erfgoed Maken bestaat uit de onderdelen: Erfgoed met effect en Talentontwikkeling ambachten: Meester-Gezeltraject.

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'