nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Fase 3 | Resultaten verduurzamen

Deze fase is gericht op het verbreden van een bestaand project met minstens drie verschillende scholen.

Je hebt al eerder een cultuureducatieproject op het vmbo, vso of pro ontwikkeld dat inmiddels op één tot twee scholen is uitgevoerd. Nu ben je klaar om dit project op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen het vmbo, vso en pro uit te voeren. 

Wie kan aanvragen?

Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als culturele instelling zonder winstoogmerk, met aantoonbare ervaring in het vmbo, vso of pro, die een samenwerking aangaat met minstens drie scholen of vestigingen voor vmbo, vso of pro.

Waarvoor kan je aanvragen?

Je wil jouw succesvolle, hedendaagse project uitbreiden naar andere type scholen of niveaus in het vmbo, vso en pro. Je wilt onderzoeken hoe het project op grotere schaal kan worden ingezet en wat jij nog nog nodig hebt om dit te kunnen realiseren. 

Verbinding maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie mag onderdeel zijn van je project.

Waar let het Fonds op?

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een format gemaakt voor je projectplan. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan uit te leggen. Ook hebben we een format voor de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gemaakt, we adviseren je deze te gebruiken. Deze pagina is een samenvatting van de volledige juridische regeling. Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige regeling ook hebt gelezen. We hebben hier een leesversie voor gemaakt, waar alleen de relevante onderdelen in opgenomen zijn. Je vindt alle hier genoemde documenten in het grijze kader, onder 'Documenten'.

Hieronder staan de criteria van de regeling nog kort uitgelegd:

Inhoud | Hoe heeft hetbestaande project eerder bijgedragen aan het bevorderen van het creatief vermogen van leerlingen en zijn er voldoende mogelijkheden om dit project op maat aan te passen.?
Samenwerking | Is de samenwerking evenwichtig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Is er dus een gezamenlijk doel en is er betrokkenheid op financieel vlak? Is er ook voldoende ruimte voor wederzijdse uitwisseling van expertise om tot maatwerk te komen?
Bestendigen| Is er een realistisch beeld van hoe jullie de uitvoering van het project op grotere schaal ook na afloop van het project kunnen blijven uitvoeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan logistiek, personele inzet, communicatie en financiële haalbaarheid.
Organisatorisch | Beschik je over de benodigde kennis en ervaring om het project uit te voeren? Bestaat je aanvraag uit een realistisch plan met een heldere en haalbare planning? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Aan het eind van het project weet je wat er nodig is om je cultuureducatieve projecten voor het vmbo, vso en pro breder in te kunnen zetten en hoe je deze voor elke school op maat kan maken. Je hebt nu een duurzaam en hedendaags cultuureducatief aanbod dat past bij de vraag van leerlingen in het vmbo, vso en/of pro.

Praktische voorwaarden (selectie)

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Wacht dus niet te lang met aanvragen
 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag is gehonoreerd. Dat duurt maximaal 13 weken
 • Je start uiterlijk in het schooljaar volgend op het jaar waarin je aanvraag is gehonoreerd
 • Je project duurt maximaal drie jaar, waarvan alle de jaren activiteiten met leerlingen bevatten
 • Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd
 • Je werkt samen met minimaal 3 scholen
 • je mag niet samenwerken met een school waarmee je dit project al in fase 1 of 2 hebt uitgevoerd
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt
 • De subsidie bedraagt voor het Europese deel van Nederland maximaal 50% van de totale projectkosten; voor de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden geldt een percentage van maximaal 80% 
 • De scholen dragen ook bij aan de benodigde financiële middelen voor het project. Deze bijdrage mag niet alleen uit gekapitaliseerde uren bestaan

Het totale budget van deze fase is € 1 miljoen. 

Andere fases

Past jouw project toch niet in deze fase? Bekijk de andere twee fases. Deze zijn gericht op een eerste kennismaking en het samen ontwikkelen van cultuureducatieve activiteiten:

Overkoepelende Regeling Cultuureducatie

De aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het vmbo, vso en pro zijn onderdeel van een grote overkoepelende Regeling Cultuureducatie. Binnen deze regeling bestaan ook aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het mbo. Meer weten hierover? Bekijk dan de Overzichtspagina Cultuureducatie:

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Lucien Ravensberg Valerie van Valkenburg Petra Janssen Duyghuysen Ingrid Henzen  of  Marie-Louise van Nieuwenburg

Klik op de adviseur voor het telefoonnummer
cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl