nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Co-creatie 2025–2028

Wil je een langere periode werken aan de versterking, vernieuwing en verduurzaming van je organisatie? Je cultureel inzetten voor maatschappelijke opgaven? Bijvoorbeeld via community building, festivals of cross-sectorale samenwerking? Vraag dan aan voor onze nieuwe Meerjarenregeling Co-creatie.

Welke subsidie past bij jou?

Co-creatie: Instellingen

Betrek je als instelling je omgeving bij de invulling van je programma? Bouw je samen aan een duurzame community, waarin iedereen zich eigenaar voelt van de programmering en/of de podiumfunctie? Vraag dan subsidie aan bij Co-creatie: Instellingen.
€ 200.000 - 500.000 Gesloten Lees meer

Co-creatie: Festivals

Ben je een (erfgoed)organisatie met veel vrijwilligers? Organiseer je samen met hen grootschalige festivals met landelijke impact? Wil je je organisatie met het oog op de langere termijn professionaliseren, om je rol in het culturele veld nog beter te vervullen? Vraag dan subsidie aan bij Co-creatie...
€ 200.000 - 500.000 Gesloten Lees meer

Co-creatie: Cross-sectoraal

Ben je een culturele instelling of instelling in het sociaal domein die zich sterk maakt voor actieve kunst- en cultuurdeelname voor iedereen? Werk je samen met partijen uit het sociale domein aan maatschappelijke opgaven? Vraag dan subsidie aan bij Co-creatie: Cross-sectoraal.
€ 250.000 - 1.000.000 Gesloten Lees meer

Deze regeling is bedoeld voor instellingen die een doordachte visie op hun rol in het culturele veld combineren met samenhangende en relevante activiteiten. Deze visie en activiteiten richten zich op het bereiken van outcome. Gehonoreerden krijgen de mogelijkheid over een langere periode te werken aan de versterking, vernieuwing en verduurzaming van de organisatie.