nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Internationale Samenwerking: Open Call Suriname-Nederland 2024

Wil je als Surinaamse culturele organisatie samenwerken met een Nederlandse culturele organisatie? Of juist andersom? Bij de Open Call Suriname - Nederland 2024 kun je subsidie aanvragen voor een project dat in het teken staat van co-creatie of kennisuitwisseling.

Let op

Wegens groot succes is inmiddels het subsidieplafond bereikt. We hebben de Open Call Suriname-Nederland 2024 dan ook eerder moeten sluiten. Het is dus niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

Suriname en Nederland delen een geschiedenis, taal en zijn nauw verbonden. Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil de culturele samenwerking tussen beide landen stimuleren. Via deze Open Call ondersteunen we projecten waarbij Surinaamse en Nederlandse organisaties elkaar opzoeken en van elkaar leren. Bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken, kennis te delen, of door samen een artistiek of erfgoedproject uit te voeren.

Wie kan subsidie aanvragen? 

Je kan subsidie aanvragen als: 

 • culturele (kunst- of erfgoed-)organisatie gevestigd in Suriname. Deze organisatie kan subsidie aanvragen voor een samenwerkingsproject met één of meerdere Nederlandse culturele organisaties. De Surinaamse aanvrager moet ingeschreven zijn bij het stichtingenregister, onderdeel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). 
 • culturele organisatie, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden. Deze organisatie kan subsidie aanvragen voor een samenwerkingsproject met een Surinaamse culturele organisatie. Het Fonds raadt deze organisaties uitdrukkelijk aan om in eerste instantie te kijken naar de mogelijkheden die onze regeling Internationale Samenwerking kan bieden.  

Hoe ziet het project eruit? 

Je kunt subsidie aanvragen voor een samenwerkingsproject tussen Surinaamse en Nederlandse culturele instellingen. Dat kan zijn: 

 • een co-creatie project op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling of immaterieel erfgoed met en voor kinderen, jongeren of volwassenen. 
 • een samenwerking, kennisdeling of uitwisseling op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling of immaterieel erfgoed. De doelgroep zijn kinderen, jongeren of volwassenen. 
 • een combinatie van deze twee. 

Wij denken voor deze Open Call aan bijvoorbeeld werkbezoeken, meewerken in elkaars organisaties, een gezamenlijke scholing, een conferentie of het samen uitvoeren van een project. Wij raden aanvragers aan het plan voortijdig in conceptvorm aan ons voor te leggen; wij denken graag mee om de aanvraag kansrijk te maken. 

We zijn benieuwd naar je ideeën! Heb je vragen of twijfel je ergens over? Bel of app dan contact op met één van onze adviseurs. Of stuur een mail aan internationaal@cultuurparticipatie.nl.

Hoe vraag je subsidie aan?

Op deze pagina vind je rechts in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop je aanvraag wordt beoordeeld. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag.  

Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Een account aanmaken doe je zo: 

 • Voor culturele organisaties gevestigd in Suriname: Stuur een mail naar: internationaal@cultuurparticipatie.nl met het bericht ‘Ik wil een aanvraag indienen’. We vragen je vervolgens om wat informatie aan te leveren. Dat hebben we nodig om een account voor je aan te maken. Daarna kun je het aanvraagformulier invullen om de subsidieaanvraag in te dienen.  
 • Voor culturele organisaties gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden: Klik rechtsboven op 'Mijn Fonds’ om een account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten. 

Het is mogelijk om (digitaal) een mondelinge toelichting te geven op je aanvraag. Meer weten? Bekijk hier onze infopagina over subsidie aanvragen.

Goed om te weten 

 • De regeling opent op 8 januari 2024 vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd (9.00 uur Suriname Time) en sluit op 5 juli 16.00 uur Nederlandse tijd (11.00 uur Suriname Time).  
 • Het project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 8 weken), maar wel binnen 9 maanden nadat je ons besluit hebt ontvangen. Het project heeft een looptijd van maximaal 2 jaar. 
 • De subsidie is maximaal € 25.000 en mag 90% van de totale projectkosten dekken. De overige 10% van je projectkosten betaal je zelf, of via sponsoring, giften of andere subsidies. De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 10% van de totale kosten zijn. Binnen de post onvoorzien mag je ook kosten voor wisselkoersen en valutaverlies opnemen. Maximaal 20% van de subsidie mag ingezet worden voor materiële investeringen. De subsidie wordt uitbetaald in euro's. 
 • De subsidie kan besteed worden aan: reis- en verblijfkosten (lokaal en internationaal) en loonkosten, materiaalkosten, materiële kosten of andere kosten voor de uitvoering. 
 • Bij honorering wordt de subsidie beschikt in twee delen: 80% bij beschikking en 20% één maand voor de einddatum van het project.  
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget op is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. 
 • Het subsidieplafond bedraagt € 300.000.