nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Poetry Circle Nowhere Poetry Circle Nowhere
Participatie

Versterking talentketen

Breng jouw werkwijze in kaart en krijg inzicht in de succesfactoren voor de ontwikkeling en doorstroming van talenten in informele netwerken

Foto: Poetry Circle Nowhere

Wil jij weleens weten hoe de vervolgroute van jouw talenten eruitziet? Of welke leervormen en methodes binnen jouw talentontwikkeltraject wel of niet succesvol zijn?
Breng wat je doet in kaart of werk je methode van talentontwikkeling verder uit. Dat kan ook gaan om een talentvolgsysteem, behoefteanalyse onder talenten en partijen uit je netwerk, of een evaluatiemethode.

Door jouw werkwijze overdraagbaar en toekomstbestendig te maken, en de succesfactoren te ontdekken, versterk je de talentketen. Informele culturele circuits kunnen jouw inzichten en ervaring goed gebruiken. Van podcastscene, tot urban arts, circus, cosplay, outsider art, bodypaint- en tattoo art of buikdansen – overal waar cultuurmakers uit eigen beweging en van elkaar leren, en er graag hun beroep van zouden maken. Ook kan dit jouw organisatie helpen om nieuwe partners of financiers te vinden, of om te weten of je (nog) de juiste mensen in huis hebt voor wat je doet.

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als culturele instelling zonder winstoogmerk die zich inzet voor cultuurparticipatie in een informele setting. Dat mag ook een kleine stichting zijn.

Je mag als aanvulling op het projectplan een mondelinge toelichting geven. Dit is niet verplicht.

Waar kijkt het Fonds naar?

Het gaat uiteindelijk om het versterken en uitbouwen van effectieve netwerken en inzichtelijke routes, lokaal, regionaal en landelijk. Daarmee kunnen talenten in informele netwerken duurzame begeleiding krijgen, en wordt ontwikkeling en doorstroming gemakkelijker. Je kan subsidie aanvragen om je expertise en werkwijze in het begeleiden van talenten verder uit werken en deze gestructureerd beschrijven en invoeren. Zo nodig betrek je externe expertise bij je projectplan.

Concreet kijken we naar we naar de kwaliteit, samenwerking en het effect van jouw aanvraag.

Kwaliteit | Je legt uit wat het startpunt is van je methode of methodiek en welke stappen je wilt nemen. Op welke behoefte(n) of welk knelpunt speelt de methode of methodiek in? Wat is de positie in het veld en de toegevoegde waarde van de methode, en van de talentontwikkelaar zelf? We kijken ook naar de planning en de haalbaarheid van de aanvraag.

Samenwerking | In de aanvraag leg je uit met welke partners je gaat samenwerken, waarom, en hoe die samenwerking eruit ziet, inclusief de rol- en taakverdeling. En hoe versterk je hiermee de (boven)regionale infrastructuur voor talentontwikkeling in informele netwerken?

Effect | Welke effecten verwacht je: voor je eigen instelling, voor het doel van de methode of methodiek, en voor de talenten en hun ontwikkeling? Welke blijvende impuls geeft het project aan het informele netwerk waarvoor je je inzet? En hoe deel je jouw leerervaringen met de talenten en andere betrokken partijen?

In de toelichting van de regeling (zie hiernaast bij Documenten) lees je meer over de voorwaarden waarop de aanvraag wordt beoordeeld (Artikel 4.11 op pagina 26 en 27).


Praktische voorwaarden

  • Je project start niet vóórdat je aanvraag is goedgekeurd, maar altijd binnen 6 maanden nadat je het subsidiebesluit hebt ontvangen;
  • Je project duurt maximaal 2 jaar;
  • De subsidie die je van het Fonds ontvangt is maximaal € 50.000, en mag in het Europese gedeelte van het Koninkrijk maximaal 50% van je projectkosten dekken en in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk maximaal 80%;
  • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren)
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Eylem Tanir Thomas Nijhuis  of  Lisan Beune

Klik op de naam of foto voor de contactgegevens
talent@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

  • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
  • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
  • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
  • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
  • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl