nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Hiphoppers doen mee aan Woord voor Woord - foto via De Bibliotheek Zuid-Kennemerland Hiphoppers doen mee aan Woord voor Woord - foto via De Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Participatie

MeeMaakPodia

Subsidieregeling voor theaters, concertzalen, poppodia, musea en bibliotheken. Geef lokale amateur-cultuurmakers een podium en uiteindelijk ook de regie en de uitvoering.

Is jouw organisatie al bezig is met het betrekken van jullie omgeving, of is de ambitie dat op korte termijn te gaan doen? Denk bij omgeving aan wijkbewoners, maar ook aan andere groepen die jij een podium kan bieden. Daarbij geef je hen een deel van de verantwoordelijkheid voor je programmering, positionering en identiteit.

En heeft jouw culturele instelling het hele jaar door een presentatie- of podiumfunctie? Deze subsidieregeling* is er voor bijvoorbeeld theaters, concertzalen, musea en bibliotheken die lokale amateur-cultuurmakers (‘de community’) daar structureel bij willen betrekken, tot het punt waarop zij deze locatie beschouwen als ‘ook van hen’.

Je kunt die werkwijze stapsgewijs doorvoeren: eerst nieuwe groepen bereiken, ze leren kennen, ook van hén leren wat zij willen en hoe, en hen dan begeleiden in het zelf programmeren – van regie tot uitvoering. Van elkaar leren. Om uiteindelijk met elkaar, op gelijke voet, het podium ten volle te benutten. Tot MeeMaken in het DNA zit van de hele organisatie.

*Deze regeling voor MeeMaakPodia is onderdeel van de bredere subsidieregeling Vernieuwen van cultuurmaken. In de documentenlijst hiernaast vind je zowel de volledige regeling als een leesversie gericht op het onderdeel MeeMaakPodia

Wie kan subsidie aanvragen?

Aanvragers zijn:

 • culturele instellingen die de community al aantoonbaar structureel betrekken bij de invulling van hun presenteer- of podiumfunctie, en die werkwijze nu verder willen verankeren. Het is belangrijk dat je kunt toelichten hoe je de community nu al structureel betrekt. Vaak zijn zij al eerder gehonoreerd in de subsidieregeling MeeMaakPodia maar dat hoeft niet;
 • culturele instellingen die de community incidenteel of in beperkte mate betrekken bij de invulling van hun presenteer- of podiumfunctie, en dit willen intensiveren en structureel doorvoeren in hun werkwijze;
 • of vergelijkbare organisaties uit het Caribische deel van het Koninkrijk. Twijfel je over jouw type organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs om dit te bespreken.

Waar kijkt het Fonds naar?

Je project richt zich op 1 of meer stappen op weg naar een structurele werkwijze als MeeMaakPodium, zoals:

 • communitybuilding - breng partijen uit je omgeving in beweging en stimuleer samenwerking tussen cultuurmakers;
 • eigenaarschap - laat je omgeving de programmering verzorgen en democratiseer zo de podiumfunctie;
 • werkwijze - ontwikkel je werkwijze en activiteiten zo dat je een MeeMaakPodium wordt;
 • verankering en verduurzaming - maak de nieuwe werkwijze toekomstbestendig;
 • interne organisatieverandering - voer de nieuwe werkwijze door tot in het DNA van je organisatie.

In je aanvraag mag je beschrijven welke activiteiten je uitvoert en wat die concreet opleveren (output), maar je mag ook beschrijven welke stappen je gaat zetten om je doel te realiseren (outcome). Want de groepen die een eigen rol en stem krijgen, moeten (mee) kunnen bepalen welke activiteiten er precies plaatsvinden, dus wat de output gaat worden.

Wat wel & wat niet?

MeeMaakPodium ben je met de hele organisatie. Je gaat als organisatie in transitie, van de techniek tot pr. Je leert van elkaar en kunt elkaars netwerk inzetten. Het is belangrijk dat je in de aanvraag laat zien 'hoe' je dat gaat doen. Het is niet voldoende als één medewerker zich bezig houdt met het MeeMaakPodium. 

Als MeeMaakPodium bedenk je samen met je omgeving nieuwe projecten. Je gaat in een gelijkwaardige samenwerking aan de slag. Je bedenkt geen projecten voor de omgeving, maar met de omgeving. Het is niet voldoende als wijkbewoners in een klankbordgroep mogen meedenken over de programmering van je instelling.

Praktische voorwaarden

 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je gehonoreerd bent. Dat duurt maximaal 13 weken;
 • Je start binnen 6 maanden na het honoreren van je aanvraag;
 • Je project duurt minimaal 2 en maximaal 3 jaar;
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt is minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000, en mag maximaal 50% van je projectkosten dekken als je uit het Europese deel van Nederland aanvraagt, en maximaal 80% voor aanvragen vanuit en voor het Caribisch deel van het Koninkrijk;
 • De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn;
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen als je uit het Europese deel van Nederland aanvraagt, en maximaal 20% vanuit en voor het Caribisch deel van het Koninkrijk;
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in de subsidieregeling (Artikel 1.6). Hoe strikt je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt;
 • Je neemt gedurende de looptijd van je project actief deel aan een begeleidingstraject.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren.)
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Inge Molenaar Esther van der Veldt  of  Alex Vis

Klik op de naam of foto voor de contactgegevens
meemaakpodia@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'

FAQ

Ik vraag subsidie aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Mag ik de kosten voor het omwisselen van valuta voor het uitvoeren van het project opnemen in de subsidieaanvraag?
Ja, dat mag.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl