nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

MeeMaakPodia

Wil jij makers uit de omgeving betrekken bij je theater, concertzaal, poppodium, museum of bibliotheek? Met deze subsidieregeling geef je lokale amateurs een podium.

Wil jij je omgeving betrekken bij jouw organisatie? Door bijvoorbeeld wijkbewoners (of andere groepen) een podium te bieden, geef je hen een deel van de verantwoordelijkheid voor je programmering, positionering en identiteit.

Culturele instellingen die het hele jaar door een presentatie- of podiumfunctie hebben en lokale amateurs hierbij structureel betrekken, creëren een stevige binding met hun omgeving. Deze werkwijze kan je stapsgewijs doorvoeren: eerst nieuwe groepen bereiken, ze leren kennen, ook van hén leren wat zij willen en hoe, en hen dan begeleiden in het zelf programmeren - van regie tot uitvoering. Zo leer je van elkaar, om uiteindelijk, op gelijke voet, het podium ten volle te benutten - tot MeeMaken in het DNA zit van de hele organisatie.

*Deze regeling voor MeeMaakPodia is onderdeel van de bredere subsidieregeling Vernieuwen van cultuurmaken. Onder ‘Documenten’ hiernaast vind je de volledige regeling.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • een culturele instelling die de community al aantoonbaar structureel betrekt bij de invulling van hun presenteer- of podiumfunctie, en die werkwijze nu verder wil verankeren. Mogelijk ben je al eerder gehonoreerd in subsidieregeling MeeMaakPodia;
 • een culturele instelling die de community incidenteel of in beperkte mate betrekt bij de invulling van hun presenteer- of podiumfunctie, en dit will intensiveren en structureel doorvoeren in hun werkwijze.

Hoe ziet je project eruit?

Je project richt zich op één of meer stappen op weg naar een structurele werkwijze als MeeMaakPodium, zoals:

 • communitybuilding - breng partijen uit je omgeving in beweging en stimuleer samenwerking tussen cultuurmakers;
 • eigenaarschap - laat je omgeving de programmering verzorgen en democratiseer zo de podiumfunctie;
 • werkwijze - ontwikkel je werkwijze en activiteiten zo dat je een MeeMaakPodium wordt;
 • verankering en verduurzaming - maak de nieuwe werkwijze toekomstbestendig;
 • interne organisatieverandering - voer de nieuwe werkwijze door tot in het DNA van je organisatie.

In je aanvraag mag je beschrijven welke activiteiten je uitvoert en wat die concreet opleveren (output), maar je mag ook beschrijven welke stappen je gaat zetten om je doel te realiseren (outcome). Want de groepen die een eigen rol en stem krijgen, moeten (mee) kunnen bepalen welke activiteiten er precies plaatsvinden, dus wat de output gaat worden.

We zijn benieuwd naar je ideeën! Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina. 

Wat wel & wat niet?

MeeMaakPodium ben je met de hele organisatie. Je gaat als organisatie in transitie, van de techniek tot pr. Je leert van elkaar en kunt elkaars netwerk inzetten. Het is belangrijk dat je in de aanvraag laat zien 'hoe' je dat gaat doen. Het is niet voldoende als één medewerker zich bezig houdt met het MeeMaakPodium. 

Als MeeMaakPodium bedenk je samen met je omgeving nieuwe projecten. Je gaat in een gelijkwaardige samenwerking aan de slag. Je bedenkt geen projecten voor de omgeving, maar met de omgeving. Het is niet voldoende als wijkbewoners in een klankbordgroep mogen meedenken over de programmering van je instelling.

Goed om te weten:

 • Je hebt een communityproject (minimaal 2 - maximaal 3 jaar) waarbij je de omgeving betrekt bij jouw organisatie - je biedt de community een podium en geeft hen een deel van de verantwoordelijkheid voor je programmering, positionering en identiteit.
 • Je project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken), maar wel binnen 6 maanden nadat je ons besluit hebt ontvangen. 
 • Je kunt maximaal € 100.000 aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag in het Europees deel van Nederland maximaal 60% van je projectkosten dekken. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen maximaal 80% van je projectkosten dekken. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op. De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn. 
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen als je vanuit het Europese deel van Nederland aanvraagt. Als je aanvraagt vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk is dat maximaal 20%.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.6 van de subsidieregeling. (Hoezeer je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.) 
 • Je neemt gedurende de looptijd van je project actief deel aan een begeleidingstraject.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is. Begin daarom op tijd; wacht niet te lang met aanvragen. 
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Alex Vis Inge Molenaar  of  Esther van der Veldt

Klik op de naam of foto voor de contactgegevens
meemaakpodia@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'

FAQ

Ik vraag subsidie aan vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Mag ik de kosten voor het omwisselen van valuta voor het uitvoeren van het project opnemen in de subsidieaanvraag?
Ja, dat mag.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl