nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Ontwikkeling

Dit onderdeel is er voor verbreding in cultuurparticipatie. Wil jij je artistiek-inhoudelijk ontwikkelen en daarmee anderen inspireren? Daarvoor hoef je geen beroeps te zijn. Of ben je cultuurprofessional en wil een groep deelnemers met wie jij werkt nieuwe ervaringen opdoen en zo een stap verder komen? Met een kleine subsidie komen cultuurmakers daar waar zíj willen komen.

Met deze subsidie kunnen cultuurmakers hun culturele of artistieke palet verbreden, door nieuwe ervaringen op te doen op het gebied van cultuurparticipatie. Daarmee inspireren ze weer anderen. Vernieuwing kan zitten in wát ze doen, hoe ze dat doen, met wie of waar. Bijvoorbeeld door digitalisering van activiteiten. Of door verrassende groepen bij elkaar te brengen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Aanvragers kunnen zijn:

 • een culturele stichting of vereniging;
 • een cultureel professional met minstens 3 jaar werkervaring in cultuurparticipatie of -educatie;
 • particuliere cultuurmakers, als collectief of groep van minstens 3 personen. Vul dan de samenwerkingsovereenkomst in (die staat onder ‘documenten’ hiernaast).

Waar kijkt het Fonds naar?

Je hebt een kleinschalig project dat draait om een ontwikkelstap of artistiek-inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van cultuurparticipatie. Je mag die ontwikkelingstap zelf maken, of deelnemers aan je project maken hem. De basis is een behoefte van de betrokken cultuurmakers.

Wat wel & wat niet?

We stimuleren vernieuwende projecten op het gebied van cultuurparticipatie. Aanvragers met terugkerende activiteiten of projecten voor cultuureducatie kunnen geen subsidie aanvragen. Wij geven een impuls aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen van samenwerkingen, projecten en aanbod.

Deze regeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de creatieve of culturele ontwikkeling van een groep cultuurmakers. Actieve deelname en de behoefte van deze groep staan hierbij centraal. Professionals kunnen geen subsidie aanvragen voor hun individuele artistieke ontwikkeling.

Praktische voorwaarden

 • Je deelt je ervaringen op social media;
 • Je project start niet vóórdat je aanvraag is goedgekeurd, maar altijd binnen 6 maanden nadat je het subsidiebesluit hebt ontvangen;
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt is maximaal € 10.000, en mag maximaal 80% van je projectkosten dekken;
 • De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn;
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen als je vanuit het Europese deel van Nederland aanvraagt.
 • Voor aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk geldt: je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in de subsidieregeling (Artikel 1.6). Hoe strikt je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren)

Vraag je voor het eerst subsidie aan bij het Fonds? Het filmpje hieronder helpt je op weg.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Gerben Willers Marie-Anne Eij  of  Jeroen van Dijk

klik op de naam of foto voor de contactgegevens
vernieuwen@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl