nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Educatie: Cultuureducatie mbo

Werk je in het mbo en wil je meer aandacht besteden aan kunst- en cultuuronderwijs? Of werk je bij een culturele instelling en wil je samenwerken met een school? Deze subsidieregeling helpt jullie om de culturele ontwikkeling van mbo-studenten te stimuleren.

Infosessie

Op woensdag 22 mei organiseren we een infosessie over de regelingen Cultuureducatie: mbo en vmbo, vso, pro. Tijdens deze infosessie geven we antwoord op al je vragen.

Meld je nu aan

Update: De regeling Cultuureducatie mbo is verlengd! Subsidie aanvragen kan nog tot en met 1 juli 2024. Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl. We helpen je graag verder!

Cultuureducatie heeft geen vaste plek in het mbo. Gelukkig ontwikkelen veel mbo- en culturele instellingen zelf cultureel aanbod. Dit doen ze in co-creatie met studenten, die de ruimte krijgen om te experimenteren. Je kunt subsidie aanvragen voor zo’n project: wij helpen je graag op weg in een kennismaking en eerste samenwerking om dit aanbod voor studenten te realiseren. Twijfel je ergens over of heb je vragen? Neem contact op met een van onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl.


Starterskit voor aanvragen

We hebben een speciale starterskit gemaakt voor culturele- en mbo instellingen die voor het eerst het speelveld van cultuureducatie in het mbo betreden. Om je goed op weg te helpen en tijd te besparen hebben we hier de meest relevante informatie, mogelijkheden en tips over cultuureducatie in het mbo samengebracht.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Een culturele instelling zonder winstoogmerk 
 • Een mbo-instelling zonder winstoogmerk 
 • Met deze subsidie willen we studenten bereiken die niet of nauwelijks in aanraking komen met cultuur tijdens hun opleiding. Daarom staat deze regeling helaas niet open voor creatieve opleidingen. Dit gaat specifiek om de opleidingen: 
  • Media en Vormgeving, hoofdgroepcode HG009 
  • Artiestenopleidingen, beroepsopleidingcode BC283 
  • Ambachtelijke techniek, de volgende opleidingen: 
   - Goud- en zilversmeden, beroepsopleidingcode SBB BC072 
   - Creatief vakmanschap, beroepsopleidngcode SBB BC294 
   - Collectiebeheer beroepsopleidingcode SBB BC294 

Hoe ziet je project eruit?

Je hebt een cultuureducatief project, waarin je hedendaags aanbod ontwikkelt dat een impuls geeft aan de culturele ontwikkeling van studenten. In het project wordt gelijkwaardig samengewerkt tussen een mbo-instelling, een lokale culturele instelling en mbo-studenten. Je betrekt lokale partners zodat studenten hun culturele omgeving kunnen leren kennen. Je biedt ruimte voor experiment door studenten: zij zijn verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van een cultuureducatief project. Hun ervaringen vormen de belangrijkste input voor de verdere ontwikkeling van het aanbod. 

Tip
Om ervoor te zorgen dat cultuureducatie voor alle studenten toegankelijk is, raden we je aan zoveel mogelijk aan te sluiten bij verplichte vakken als burgerschap, keuzedelen, loopbaanbegeleiding (LOB) en Nederlands. Hierbij werken studenten o.a. aan vaardigheden als kritisch denken, communiceren en samenwerken: thema's die raken aan cultuureducatie. Je kunt het aanbod dat je ontwikkelt ook verbinden met maatschappelijke actualiteiten, de beroepspraktijk of het leven van de studenten buiten schooltijd – dat juichen we toe.

Hoe vraag je subsidie aan?

 • Op deze pagina vind je in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop je aanvraag wordt beoordeeld. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag.    
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik rechtsboven op deze pagina op ‘Mijn Fonds’ of ‘Subsidie aanvragen’ om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.  
 • Meer weten? Bekijk onze pagina Zo werkt het.

Overige financiering

Je kunt subsidie aanvragen voor 80% van de totale projectkosten. Voor het overige deel kan je gekapitaliseerde uren inzetten. Voor overige financiering kun je bij Fonds21 terecht of meedoen met de CJP MBO Card Pilot. Als mbo kun je ook NPO-gelden inzetten, mits je werkt aan het sociaal-emotioneel welbevinden van de studenten.  

Goed om te weten:

 • Je hebt een cultuureducatief project (minimaal 6 maanden – maximaal 2 jaar), waarin je hedendaags aanbod ontwikkelt dat een impuls geeft aan de culturele ontwikkeling van studenten. In het project wordt gelijkwaardig samengewerkt tussen een mbo-instelling, een lokale culturele instelling en mbo-studenten.  
 • Je project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken), maar wel binnen 6 maanden na het indienen van je aanvraag. 
 • Iedere mbo-instelling mag bij maximaal twee projecten betrokken zijn. 
 • Enkel nieuwe samenwerkingsverbanden tussen één of meerdere opleidingen van een mbo-instelling en een culturele instelling komen in aanmerking voor subsidie; reeds bestaande samenwerkingen kunnen niet aanvragen. (Er kan dus wel al sprake zijn van een bestaande samenwerking tussen de culturele instelling en een andere opleiding binnen de mbo-instelling.) 
 • Per aanvrager worden maximaal drie aanvragen gehonoreerd.  
 • Je kunt maximaal € 55.000 aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag in het Europees deel van Nederland maximaal 80% van je projectkosten dekken. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen maximaal 90% van je projectkosten dekken. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op. 
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is. Begin daarom op tijd; wacht niet te lang met aanvragen. 

Heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl. We helpen je graag verder! 

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.

FAQ

Wat bedoelen jullie met 'lokale' samenwerking?
Met lokaal bedoelen we het bedieningsgebied van de mbo-instelling. Doorgaans geldt hoe meer mbo's in de buurt, des te kleiner het lokale werkgebied. In het Carbisch deel van het Koninkrijk nemen we dit ruimer.