nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Foto: Stark Ravin Mad - William van der Voort. Danser: Navin Roepan  Foto: Stark Ravin Mad - William van der Voort. Danser: Navin Roepan 
Educatie

Cultuureducatie mbo

Samenwerking tussen mbo- en culturele instelling. Voor en met studenten

Wil je als mbo- en culturele instelling samen de culturele ontwikkeling van studenten bevorderen? Dan past deze regeling misschien bij jou. In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. Zij krijgen binnen het project ook de ruimte om zelf vrij te experimenteren.


Starterskit voor aanvragen

We hebben een speciale starterskit gemaakt voor culturele- en mbo instellingen die, net als wij met de regeling Cultuureducatie mbo, voor het eerst het speelveld van cultuureducatie in het mbo betreden. Om je goed op weg te helpen en tijd te besparen hebben we hier de meest relevante informatie, mogelijkheden en tips over cultuureducatie in het mbo samengebracht.


Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde mbo-instelling zonder winstoogmerk, of als culturele instelling zonder winstoogmerk.

Wie kan helaas niet aanvragen?

Om vooral studenten te bereiken die nog niet of nauwelijks in aanraking komen met cultuur tijdens hun opleiding, staat deze regeling helaas niet open voor creatieve opleidingen. Dit gaat specifiek om de opleidingen:

 • Media en Vormgeving, hoofdgroepcode HG009
 • Artiestenopleidingen, beroepsopleidingcode BC283
 • Ambachtelijke techniek de volgende opleidingen:
  • Goud- en zilversmeden, beroepsopleidingcode SBB BC072
  • Creatief vakmanschap, beroepsopleidngcode SBB BC294
  • Collectiebeheer beroepsopleidingcode SBB BC294

Waarvoor kan je aanvragen?

Je vraagt aan voor een cultuureducatief project, met als resultaat hedendaags aanbod dat aansluit bij de studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft. Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen een mbo-instelling, een lokale culturele instelling en mbo-studenten.

Je gaat een samenwerking aan met lokale partners om studenten ook bekend te laten raken met hun culturele omgeving. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit project kan deskundigheidsbevordering nodig zijn. Dit maakt je project nog toekomstbestendiger.

Ook bied je ruimte voor een cultuurexperiment door studenten, waarin zij zelf verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van een cultuureducatief project. De ervaringen die de studenten opdoen neem je als belangrijke kennis mee in de verdere ontwikkeling van het aanbod.

Zie je kansen om het aanbod dat je voor de studenten ontwikkelt ook te verbinden met het buitenschoolse, dan juichen we dat toe.

Cofinanciering

Subsidie aanvragen kan voor de helft van de totale projectkosten. Je kunt voor een deel gekapitaliseerde uren inzetten. Voor de overige cofinanciering kun je bij Fonds21 terecht of meedoen met de CJP MBO Card Pilot. Als mbo kun je ook NPO-gelden inzetten wanneer je ook werkt aan het sociaal emotioneel welbevinden van de studenten. 

 

Waar let het Fonds op?

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een format gemaakt voor je projectplan. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan uit te leggen. Ook hebben we een format voor de samenwerkingsovereenkomst en de begroting gemaakt, we adviseren je deze te gebruiken.

Deze pagina is een samenvatting van de volledige juridische regeling. Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige regeling ook hebt gelezen. We hebben hier een leesversie voor gemaakt, waar alleen de relevante onderdelen in opgenomen zijn. Je vindt alle hier genoemde documenten in het grijze kader, onder 'Documenten'.

Hieronder staan de criteria nog even kort uitgelegd.

 • Doel | Leidt het nieuwe samenwerkingsinitiatief in co-creatie tot kwalitatief hoogwaardig hedendaags aanbod, dat aansluit bij de vraag van mbo-studenten? Bevordert het project het culturele vermogen van de student in aansluiting op de burgerschapsopdracht van het mbo? Is de keuze en meerwaarde van de samenwerking duidelijk? Hoe krijgt kansengelijkheid een rol in het project?
 • Samenwerking | Is er een gelijkwaardig samenwerkingsverband dat voldoende slagkracht heeft? Is de taak- en rolverdeling van de mbo-instelling, culturele instelling, studenten en mogelijke andere partijen helder en logisch? Maak in je aanvraag ook duidelijk op welke wijze studenten zullen meewerken aan het project.
 • Inhoudelijk-organisatorisch | Bestaat je aanvraag uit een duidelijk en realistisch plan met een heldere en haalbare planning? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Praktische voorwaarden

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Wacht dus niet te lang met aanvragen
 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je gehonoreerd bent. Dat duurt maximaal 13 weken
 • Je start binnen 6 maanden na het indienen van je aanvraag
 • Je project duurt minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar
 • Elke mbo-instelling mag bij één project betrokken zijn. Hiermee werken we ook aan de spreiding van projecten
 • Subsidie is alleen bestemd voor een nieuw samenwerkingsverband tussen een mbo-instelling en een lokale culturele instelling; bestaande samenwerkingen komen niet in aanmerking voor subsidie
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling.
 • De subsidie bedraagt voor het Europees deel van Nederland maximaal 50% van de totale projectkosten; voor de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden geldt een percentage van maximaal 80% 
  • De overige financiering van het project mag voor maximaal 50% bestaan uit gekapitaliseerde uren
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren)

Deze regeling sluit op 2 februari 2024, om 13:00u CET, of eerder als het budget op is. Het budget van deze regeling is €2 miljoen.

Aansluiten bij verplichte onderdelen

Cultuureducatie heeft nog niet overal een vaste plek in het curriculum. Om te zorgen dat cultuureducatie voor alle studenten toegankelijk is, raden we je aan zo veel mogelijk aan te sluiten bij verplichte onderdelen als burgerschap, keuzedelen, loopbaanbegeleiding (LOB) en Nederlands.

Met deze vakken werk je o.a. aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, communiceren en samenwerken. Dat draagt allemaal bij aan talentontwikkeling, creativiteitsontwikkeling of burgerschapsvorming. Je kan met cultuureducatie ook goed aanhaken bij maatschappelijke actualiteiten of de toekomstige beroepen van de studenten. 

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met het leven van de studenten buiten schooltijd.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Lucien Ravensberg  of  Marie-Louise van Nieuwenburg

06-27367573
m.vannieuwenburg@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'

FAQ

Wat bedoelen jullie met 'lokale' samenwerking?
Met lokaal bedoelen we het bedieningsgebied van de mbo-instelling. Doorgaans geldt hoe meer mbo's in de buurt, des te kleiner het lokale werkgebied. In het Carbisch deel van het Koninkrijk nemen we dit ruimer.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl