nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Fase 2 | Samen ontwikkelen

Deze fase is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuureducatieve activiteiten die passen bij leerlingen van vmbo, vso en pro, waarmee het creatief vermogen van de leerlingen bevorderd wordt. Zo ontstaat er meer geschikt cultuureducatief aanbod voor vmbo, vso en pro.

Wil jij als culturele instelling in samenwerking met het onderwijs een eerste of vervolgstap zetten in de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie op school? En zo het creatief vermogen van de leerlingen bevorderen? Je werkt samen met een school en weet wat jullie wensen en krachten zijn. Samen werk je vanuit de vraag van de school en de leerlingen aan cultuureducatie.

Wie kan aanvragen?

Een culturele instelling zonder winstoogmerk, die een samenwerking aangaat met een school of vestiging van een school voor vmbo, vso of pro. Een school kan zelf niet aanvragen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om mee samen te werken.

Waarvoor kan je aanvragen?

Je vraagt aan voor een samenwerking met het onderwijs waarin je een project op maat ontwikkelt om het creatief vermogen van leerlingen te bevorderen. Beide partijen zijn klaar voor een stap richting het verrijken van de cultuureducatie op school, buiten het reguliere programma.

Verbinding maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie mag onderdeel zijn van je project.

Waar let het Fonds op?

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een format gemaakt voor je projectplan. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan uit te leggen. Ook hebben we een format voor de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gemaakt, we adviseren je deze te gebruiken. Deze pagina is een samenvatting van de volledige juridische regeling. Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige regeling ook hebt gelezen. We hebben hier een leesversie voor gemaakt, waar alleen de relevante onderdelen in opgenomen zijn. Je vindt alle hier genoemde documenten in het grijze kader, onder 'Documenten'.

Hieronder staan de criteria van de regeling nog kort uitgelegd:

Inhoud | Maak jullie voldoende inzichtelijk met welke aanpak, methodiek of strategie jullie samen activiteiten ontwikkelen die het creatief vermogen van de leerlingen bevorderen?

Samenwerking | Is de samenwerking gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Is er dus een gezamenlijk doel en een heldere taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën? Maar ook in uitwisseling van expertise in de vorm van deskundigheidsbevordering?

Verankeren |
 Geef je een realistisch beeld van hoe jullie de gewenste resultaten en kennis ook na afloop van het project kunnen blijven inzetten?

Organisatorisch
: Bevat je aanvraag een realistisch plan met activiteiten die bijdragen aan  het halen van het doel? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Aan het eind van het project kennen jullie elkaars mogelijkheden en behoeftes en ook die van de leerlingen. Ook hebben jullie de deskundigheid van de medewerkers op het gebied van cultuureducatie vergroot en het creatief vermogen van de leerlingen bevorderd.

Praktische voorwaarden (selectie)

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Wacht dus niet te lang met aanvragen
 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag is gehonoreerd. Dat duurt maximaal 13 weken
 • Je start uiterlijk in het schooljaar volgend op het jaar waarin je aanvraag is gehonoreerd
 • Je project duurt maximaal drie jaar, waarvan minimaal twee jaar activiteiten met leerlingen bevatten
 • Per aanvrager worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt
 • De subsidie bedraagt voor het Europese deel van Nederland maximaal 65% van de totale projectkosten; voor de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden geldt een percentage van maximaal 80% 
 • De onderwijsinstelling draagt ook bij aan de benodigde financiële middelen voor het project. Deze bijdrage mag niet alleen uit gekapitaliseerde uren bestaan.

Het totale budget van deze fase is € 5.5 miljoen. Dit is opgeknipt in twee periodes van € 2.750.000 (tot 31 december 2022 en vanaf 1 januari 2023)

Andere fases

Past jouw project toch niet in deze fase? De andere twee fases zijn gericht op de eerste kennismaking en op verduurzaming van cultuureducatieve projecten:

Overkoepelende Regeling Cultuureducatie

De aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het vmbo, vso en pro zijn onderdeel van een grote overkoepelende Regeling Cultuureducatie. Binnen deze regeling bestaan ook aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het mbo. Meer weten hierover? Bekijk dan de Overzichtspagina Cultuureducatie:

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Valerie van Valkenburg Marie-Louise van Nieuwenburg Lucien Ravensberg Petra Janssen Duyghuysen  of  Ingrid Henzen

Klik op de adviseur voor het telefoonnummer
cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl