nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Fase 1 | Kennismaken en uitproberen

Voor scholen en culturele instellingen om met elkaar kennis te maken en samen te leren over wat wel en niet werkt bij het vormgeven van cultuureducatie, vanuit de wensen van de leerling.

Wil jij als culturele instelling een basis leggen voor cultuureducatie op het vmbo? Wil je met een school kijken of jullie een goede match zijn en hoe jullie kunnen samenwerken? In fase 1 kan je geld aanvragen om dit te onderzoeken. Zo kunnen jullie samen leren over wat wel en niet werkt bij het vormgeven van cultuureducatieve activiteiten, passend bij de leerling.

Wie kan aanvragen?

Een culturele instelling uit het Nederlands Koninkrijk, zonder winstoogmerk, die een samenwerking aangaat met een school of vestiging van een school voor vmbo, vso of pro. Een school kan zelf niet aanvragen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om mee samen te werken.

Waarvoor kan je aanvragen?

Je vraagt aan voor een cultuureducatief project waarin je kennismaakt met je samenwerkingspartner, samen cultuureducatieve projecten uitprobeert die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de leerlingen. Je deelt onderling je expertise en kennis.

Een verbinding maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie mag onderdeel zijn van je project.

Waar let het Fonds op?

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een format gemaakt voor je projectplan. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan uit te leggen. Ook hebben we een format voor de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gemaakt, we adviseren je deze te gebruiken. Deze pagina is een samenvatting van de volledige juridische regeling. Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige regeling ook hebt gelezen. We hebben hier een leesversie voor gemaakt, waar alleen de relevante onderdelen in opgenomen zijn. Je vindt alle hier genoemde documenten in het grijze kader, onder 'Documenten'.

Hieronder staan de criteria van de regeling nog kort uitgelegd:

 • Inhoud | Is jullie project voldoende gericht op het samen onderzoeken van hoe het creatief vermogen van leerlingen kan worden bevorderd? Neem daar ook de verwachtingen, wensen en mogelijkheden van jezelf, de school en de leerlingen in mee.

 • Samenwerking | Is de samenwerking gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Is er dus een gezamenlijk doel en een heldere taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën? 

 • Organisatorisch | Bevat je aanvraag een realistisch plan met activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten? 

Aan het eind van het project kennen jullie elkaars mogelijkheden en behoeftes en ook die van de leerlingen, als het gaat om het bevorderen van het creatief vermogen. Ook weten jullie beter hoe je cultuureducatieve activiteiten passend bij de leerling kunt vormgeven.

Praktische voorwaarden (selectie)

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Wacht dus niet te lang met aanvragen
 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dat duurt maximaal 13 weken
 • Je start uiterlijk in het schooljaar volgend op het jaar waarin je aanvraag is gehonoreerd
 • Je project duurt maximaal 1 jaar
 • Je hebt niet eerder met dezelfde leerweg van de deelnemende school/scholen subsidie ontvangen in een van de eerdere vmbo-regelingen van het Fonds
 • Per aanvrager worden maximaal drie aanvragen gehonoreerd
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt
 • De subsidie bedraagt voor het Europese deel van Nederland maximaal 65% van de totale projectkosten; voor de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden geldt een percentage van maximaal 80% 
 • De onderwijsinstelling draagt ook bij aan de benodigde financiële middelen voor het project. Deze bijdrage mag niet alleen uit gekapitaliseerde uren bestaan

Het totale budget van deze fase is € 1.5 miljoen. Dit is opgeknipt in twee periodes van € 750.000 (tot 31 december 2022 en vanaf 1 januari 2023)

Andere fases

Past jouw project toch niet in deze fase? De andere twee fases zijn gericht op het samen ontwikkelen van cultuureducatieve activiteiten en verduurzaming van cultuureducatieve projecten

Overkoepelende Regeling Cultuureducatie

De aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het vmbo, vso en pro zijn onderdeel van een grote overkoepelende Regeling Cultuureducatie. Binnen deze regeling bestaan ook aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het mbo. Meer weten hierover? Bekijk dan de Overzichtspagina Cultuureducatie:

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Lucien Ravensberg Ingrid Henzen Marie-Louise van Nieuwenburg Petra Janssen Duyghuysen  of  Valerie van Valkenburg

Klik op de adviseur voor het telefoonnummer
cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl