nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Fase 1 | Kennismaken en uitproberen

Wil je als culturele instelling een basis leggen voor cultuureducatie op het vmbo? Wil je met een school onderzoeken hoe jullie kunnen gaan samenwerken? Vraag dan subsidie aan voor Fase 1.

Infosessie

Op woensdag 22 mei organiseren we een infosessie over de regelingen Cultuureducatie: mbo en vmbo, vso, pro. Tijdens deze infosessie geven we antwoord op al je vragen.

Meld je nu aan

Update: De regeling Cultuureducatie vmbo, vso, pro is verlengd! Subsidie aanvragen kan nog tot en met 1 juli 2024. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl. We helpen je graag verder!

 

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Een culturele instelling zonder winstoogmerk. Je gaat als instelling een samenwerking aan met een school of vestiging van een school voor vmbo, vso of pro. 
 • Een school kan zelf niet aanvragen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om mee samen te werken.  

Hoe ziet je project eruit?

Je hebt een cultuureducatief project, waarin je kennismaakt met je samenwerkingspartner en samen cultuureducatieve projecten uitprobeert die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de leerlingen. Je deelt onderling je expertise en kennis. Een verbinding maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie mag onderdeel zijn van je project.  

Hoe vraag je subsidie aan?

 • Op deze pagina vind je in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop je aanvraag wordt beoordeeld. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag.    
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik rechtsboven op deze pagina op ‘Mijn Fonds’ of ‘Subsidie aanvragen’ om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.  
 • Meer weten? Bekijk onze pagina Zo werkt het.

Nationaal Programma Onderwijs: extra mogelijkheden

Je mag het NPO-budget inzetten als cofinanciering. Naast werken aan het creatieve vermogen kun je zo ook werken aan het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen. 

Goed om te weten:

 • Je hebt een cultuureducatief project (maximaal 1 jaar), waarin je kennismaakt met je samenwerkingspartner en samen cultuureducatieve projecten uitprobeert die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de leerlingen.  
 • Je project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken). 
 • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen vanuit een van eerdere vmbo-regelingen van het Fonds voor activiteiten binnen deze leerweg van de school waarmee je nu gaat samenwerken. Per aanvrager worden maximaal drie aanvragen gehonoreerd.  
 • Je kunt maximaal € 25.000 aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag in het Europees deel van Nederland maximaal 80% van je projectkosten dekken. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen maximaal 90% van je projectkosten dekken. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op. 
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. Hoezeer je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.
 • De onderwijsinstelling draagt ook bij aan de benodigde financiële middelen voor het project. Deze bijdrage mag niet alleen uit gekapitaliseerde uren bestaan. 
 • Je mag het CJP-budget en het budget van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook inzetten als financiële bijdrage voor een project binnen deze regeling. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is. Begin daarom op tijd; wacht niet te lang met aanvragen. 

Heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl. We helpen je graag verder! 

Past jouw project toch niet in deze fase?

De volgende twee fases zijn gericht op het samen ontwikkelen en het verduurzamen van cultuureducatieve projecten:

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.

FAQ

Mag ik meerdere keren aanvragen of voor meerdere fases tegelijkertijd?
Je mag meerdere keren aanvragen, hoe vaak verschilt per fase. In fase 1 kun je maximaal drie projecten gehonoreerd krijgen, in fase 2 maximaal twee projecten en in fase 3 maximaal één project. Het is mogelijk om voor meerdere fases tegelijkertijd aan te vragen, als je je met verschillende scholen in een verschillende fase van samenwerking bevindt. Dit geldt met name voor fase 1 en 2. Fase 3 is echt gericht op het verduurzamen van je aanbod. In deze fase kun je als instelling een reeds ontwikkeld project dat op één of twee scholen is uitgevoerd, op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen vmbo, vso en pro gaan uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een project hebt uitgevoerd op een vmbo-school, en dit nu passend wil maken voor en gaan uitvoeren op het voortgezet speciaal onderwijs.
Met hoeveel scholen moet of mag ik samenwerken?
Dit verschilt per fase. In fase 1 en fase 2 is het minimum aantal scholen één school, er is geen maximum aan verbonden. Maar kijk wel goed naar wat realistisch is, en naar de vraag en behoefte van de school: het is altijd maatwerk. In fase 3 dien je met minimaal drie scholen samen te werken.
Hoe concreet moet de aanvraag zijn uitgewerkt?
We begrijpen dat je nog niet alles tot in detail weet tijdens het schrijven van je plan voor de aanvraag. Wat voor de commissie belangrijk is, is om niet alleen te weten wat je wil doen, maar ook dat je hebt nagedacht over HOE je het wil doen. Welke stappen wil je nemen om te werken aan het creatief vermogen, op welke competenties wil je je richten? Maak je gebruik van bepaalde (didactische of artistieke) theorieën? Neem ons dus mee in jullie gedachtenproces als je nog niet concreet kunt zijn. Tip: Bekijk het inspiratiedocument Creatief Vermogen en het format Projectplan die je vindt onder ‘Documenten’ op de site van iedere fase (in het grijze blok rechts).
Wat zijn de regels omtrent deelname van verschillende vestigingen van een school?
We kijken naar BRIN-nummers van scholen om te zien of een school/vestiging al eerder heeft deelgenomen aan een project. De meeste vestigingen hebben een eigen locatienummer bij de BRIN-nummer. Dat geeft scholen met meerdere vestigingen de kans om die te laten deelnemen, omdat ze allemaal een uniek BRIN-nummer hebben.
Wat zijn redelijke uurtarieven?
Het Fonds stelt geen minimum of maximum aan het uurtarief. Wel vragen we in de toelichting de tarieven te verklaren. Daarnaast gaat het Fonds er van uit dat de Fair Practice Code wordt toegepast. Op de site fairpracticecode.nl vind je honorariumrichtlijnen en rekentools. Van docenten en medewerkers van de school vragen we de werkelijke uurtarieven die de school hanteert (bekend bij de school) aan te houden. Het Fonds gaat uit van de redelijkheid ervan.
Wat vindt het Fonds een acceptabele geldelijke bijdrage van de scholen?
We vragen aan de aanvrager en school om samen te kijken naar wat zij een redelijke bijdrage vinden en dit toe te lichten. Daar hangt geen percentage aan en daar kan een aanvraag ook niet op worden afgewezen. Als meerdere scholen deelnemen mogen de bijdragen onderling verschillen. Licht wel toe waarom dat is. We vinden het van belang dat, in het kader van duurzaamheid, scholen zich voorbereiden op cultuureducatie zonder vorm van subsidie en vragen daarom een geldelijke bijdrage.
Mag een school NPO gelden inzetten voor het project?
Ja, dat mag. Er zijn diverse financieringsbronnen waaruit de geldelijke bijdrage van de school mag bestaan. Zo mag een school ook bijdragen door bijvoorbeeld CJP-tegoed in te zetten of het vervoer van leerlingen naar een theater te bekostigen.
Ik heb als culturele instelling al eerder een subsidiebijdrage van het Fonds gehad. Mag ik nu voor deze regeling aanvragen?
Ja, dat mag. Je kunt als instelling voor verschillende projecten bij verschillende subsidieregelingen van het Fonds een aanvraag doen. Je mag verschillende subsidies echter niet in één aanvraag combineren. Zo mag je bijvoorbeeld geen CmK-gelden (vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit) inzetten voor een aanvraag bij de vmbo-regeling. Ook mag je, als je in het verleden al eerder voor de vmbo-regeling een subsidiebijdrage hebt ontvangen, opnieuw een aanvraag doen.