nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Talentontwikkeling 2025-2028

Heb je oog en oor voor talenten? Stimuleer je hun creatieve ontwikkeling via activiteiten zoals coaching, training, begeleiding in werkplaatsen of productiegroepen? Of geef je ze een podium op festivals of concoursen, waar ze van elkaar en van professionals leren? De Meerjarenregeling Talentontwikkeling ondersteunt culturele instellingen, festivals en concoursen die talenten in de amateurkunst de kans geven zich verder te ontplooien.

Welke subsidie past bij jou?

Talentontwikkeling: Instellingen

Talent heeft een vruchtbare omgeving nodig om tot bloei te komen. Zorgt jouw organisatie daarvoor, bijvoorbeeld via coaching in een groep, training in ateliers of door deelname aan professionele podiumproducties? Vraag dan subsidie aan bij Talentontwikkeling: Instellingen. 
€ 250.000 - 2.500.000 Gesloten Lees meer

Talentontwikkeling: Festivals

Bied jij talent een platform om zich te laten zien aan de wereld? Een plek waar talenten ervaringen uitwisselen, kennis opdoen, zich met elkaar meten en zich optrekken aan professionals? En lever je daarmee een structurele bijdrage aan de amateurkunst? Vraag dan subsidie aan bij Talentontwikkeling:...
€ 250.000 - 1.000.000 Gesloten Lees meer

Deze regeling is bedoeld voor instellingen die een doordachte visie op hun rol in het veld van talentontwikkeling combineren met samenhangende en relevante activiteiten. Deze visie en activiteiten richten zich op het bereiken van outcome. Gehonoreerden krijgen de mogelijkheid over een langere periode te werken aan de versterking, vernieuwing en verduurzaming van de organisatie.