De Dag van het Kasteel (Erfgoedmanifestaties)

De NKS is een expertisecentrum voor eigenaren, beheerders en exploitanten van kastelen en buitenplaatsen. Sinds 2008 organiseert de NKS op tweede pinksterdag jaarlijks de Dag van het Kasteel (hierna Dag), waarbij particuliere en bedrijfsmatige kastelen, buitenplaatsen en historisch groen door heel Nederland opengesteld zijn voor het publiek. Hiermee beoogt NKS de kennis over en de waarde van dit erfgoed te bevorderen en te behouden. Jaarlijks zijn er gemiddeld honderd deelnemers en circa 60.000 bezoekers. Tot nu toe zijn dat vooral leken en liefhebbers, maar NKS beoogt met nieuwe, inclusieve thema’s in de periode 2021-2024 een diverser publiek te

trekken.

Als expertisecentrum ondersteunt NKS deelnemers en vrijwilligers bij de ontwikkeling van eigen activiteiten tijdens de Dag. Die kunnen cultuurhistorisch zijn, maar ook fietstochten rondom het erfgoed of muzikale optredens zijn mogelijk. NKS voorziet in een jaarlijkse thema met bijbehorend essay, inspiratiedagen met presentaties en workshops (rondom ondernemerschap, storytelling, plannen, samenwerken en netwerken, rondleiden en pr) en de mogelijkheid om te sparren met een ervaren programmamaker.

Daarnaast initieert NKS in drie tot vier provincies een kennisprogramma met activiteiten als lezingen, muziekvoorstellingen, tochten langs ruïnes en archeologische kasteelvindplaatsen, storytelling, rondleidingen, exposities, rondetafelgesprekken en poëzievoordrachten. NKS wil hiervoor samenwerken met erfgoed- en kunstprofessionals. De invulling van het kennisprogramma is een samenspel tussen de betrokken programmamaker, locatie en vrijwilligers. Deelnemers kunnen via de online portal van NKS hun locatie en activiteiten onder de aandacht van het publiek brengen en gebruikmaken van de online verhalenbank om kennis en verhalen omtrent de Dag te borgen.