De Rozentuin / Der Rosengarten

De Rozentuin is een hedendaags theaterstuk met toneel, dans, muziek en video waarin de thematiek van Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Herinneringscentrum Augustaschacht nabij Osnabrück vertaald en uitgebeeld wordt door senioren en jongeren uit beide gemeenten. De twee gemeenten stonden zo’n 70 jaar geleden lijnrecht tegenover elkaar, hoewel ze niet zo verschillend waren: Kamp Amersfoort was evenals Augustaschacht een strafkamp en er zijn ook gevangenen vanuit Amersfoort naar Augustaschacht gestuurd. Vanuit die geschiedenis zijn de kampen nauw met elkaar verbonden. En heden ten dage staan ze samen voor een afschrikwekkend onderdrukkingsysteem, waarover vele verhalen over onmenselijke misdragingen en gruwelijke lotgevallen te vertellen zijn. Die verbondenheid vormt de thematiek voor het theaterstuk dat in de zomer van 2014 in beide gemeenten zal worden uitgevoerd. De inhoud van ‘De Rozentuin’ wordt gemaakt door de spelers zelf. De groep bestaat uit 8 senioren en 16 jongeren, voor de helft afkomstig uit Nederland, voor de helft uit Duitsland. Met elkaar zullen zij een stap in de geschiedenis zetten. De senioren verhalen over de vijandschap tussen Nederland en Duitsland en geven deze verhalen samen met de jongeren vorm. Ze zullen met elkaar bepalen wat zij in de thematiek zo belangrijk vinden en wat zij willen overbrengen aan anderen. Hierin worden zij begeleid door professionals.