nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Van ID tot idee

In een kort begeleidingstraject komen partijen samen tot kansrijke subsidieaanvragen Creatief gebruik digitaal erfgoed

Wat houdt het traject in?

Beheer je digitaal erfgoed en wil je nieuwe doelgroepen aanspreken? Werk je bijvoorbeeld voor een museum, archief of erfgoedorganisatie, of ben je actief in een heemkundekring, oudheidkamer of andere partij met een online collectie? 

Of ben je een culturele organisatie, maker, creatieve professional die graag met een digitale collectie nieuwe content wil creeren?

Met het extra begeleidingstraject binnen onze subsidieregeling Creatief gebruik digitaal erfgoed kom je met elkaar tot verrassende projectvoorstellen.

Hoe werkt het?

Fase 1 inzamelen, voorstellen

Eerst nodigen we geinteresserden uit zich bij ons aan te melden door onderstaand inschrijfformulier in te vullen waarmee we de basis van je  ID-kaart kunnen aanmaken. 

Als je stuur mij een kopie aanvinkt ontvang je automatische een ontvangstbevestiging. PerfectStorm, het bureau dat de sessie van 17 november vorm gaat geven, verzorgt het verolgcontact met onder andere een concrete vervolgopdracht voor een (video) pitch en informatie over het programma en de andere deelnemers.

!! Door je aan te melden geef je automatisch toestemming voor het delen van de opgegeven informatie met PerfectStorm en andere deelnemende partijen, alleen voor en gedurende de looptijd van het traject.

Fase 2 Online evenement voor matchen en ideevorming

In een levendig, interactief online evenement wordt onder leiding van bureau PerfectStorm ontmoetingen gestimuleerd. Makers en erfgoedinstellingen presenteren zich aan elkaar. In verschillende vormen van online presenteren en speeddaten werken we toe naar matches. Deze krijgen de gelegenheid om samen een idee uit te werken tot een pitch die aan het einde van de sessies gepresenteerd worden, waarna er ter plekke gedeeld zal worden welke ideeen voor het begeleidingstraject in aanmerking komen.

De inschrijving voor het traject is inmiddels gesloten.

Fase 3 Begeleidingstraject om tot een aanvraag te komen

Wanneer er kansrijke samenwerkingen zijn onstaan is er de mogelijkheid om in het traject erna nog  begeleiding te krijgen om van idee tot kansrijke aanvraag te komen. Omdat het zeker voor kleinere organisaties, collectieven of zzp’ers een relatief grote belasting kan zijn een samenwerking op te zetten en plan op te stellen voordat duidelijk is of een subsidieaanvraag kansrijk is, is er budget beschikbaar voor deze ontwikkelfase. Dit vindt plaats in de vorm van vouchers voor een x-aantal sessies. Tijdens het online evenement van 17 november worden deze uitgereikt.