nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Jongere zoekt beeldmateriaal in fotoarchief. Foto: EYE Filmmuseum Jongere zoekt beeldmateriaal in fotoarchief. Foto: EYE Filmmuseum
Participatie Educatie

Creatief gebruik digitaal erfgoed

Meer mensen creatief op basis van collecties, archieven en ander digitaal materiaal

Deze regeling is gesloten op 1 oktober 2021. Er kunnen dus geen aanvragen meer worden ingediend.

Update 2 september 2021 | Let op! De regeling staat nog open. We hebben inmiddels veel aanvragen ontvangen waardoor het budget op lijkt te gaan. Aanvragen worden nog steeds op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is. Wanneer dit moment precies is weten we niet. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wil jij toegang krijgen tot de onontdekte verhalen in museumcollecties? En vervolgens aan de slag met mensen om met digitaal erfgoed hun eigen verhaal te vertellen, of een heel nieuw verhaal, op hún manier? Of beheer je digitaal erfgoed en wil je nieuwe doelgroepen aanspreken? Met deze subsidie komen partijen onder begeleiding samen tot verrassende projectvoorstellen.

Een videoclip op basis van archiefmateriaal, een magazine geïnspireerd op een online museumcollectie, of een theatervoorstelling door leden van een toneelvereniging die hiervoor het digitale erfgoed over hun stad of dorp hebben gebruikt. Het mag allemaal.

De subsidie is er voor projecten op school en in de vrije tijd en mag tot 100% van de projectkosten dekken! Let op! er worden wel voorwaarden gesteld aan de begroting. Welke? daar lees je meer over in de FAQ-Veelgestelde vragen en in de regeling, beiden te vinden in de rechterkolom.

Met digitaal erfgoed bedoelen we:

 • Gedigitaliseerd erfgoed, zoals digitale museumcollecties of digitale stadsarchieven
 • Erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals film, foto's, online archieven of digitale kunst
 • Digitale informatie over erfgoed, zoals beschrijvingen of detailfoto’s van erfgoedobjecten.

Je vindt digitaal erfgoed o.a.:

Wie kan aanvragen?

Culturele organisaties (verenigingen of stichtingen) kunnen subsidie aanvragen. Ook beheerders van digitaal erfgoed kunnen een aanvraag indienen, zoals musea, archieven of heemkundekringen en andere kleine erfgoedorganisaties. 

De vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een knooppunt vormen voor hun sector kunnen geen subsidie aanvragen: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Ontmoetings- en begeleidingstraject van ID tot idee

Het Fonds biedt ook een begeleidingstraject waarin cultuur- en erfgoedpartijen aanvragen samen kunnen voorbereiden.

Voor degenen die wel een goed idee hebben maar (nog) geen toegang tot een digitale collectie, of voor museale en erfgoedinstellingen die graag hun collectie voor gebruik willen aanbieden, maar nog niet weten met wie, organiseren we een ontmoetings- en begeleidingstraject.  Op dinsdag 17 november ontmoeten partijen elkaar en gaan ze meteen aan de slag. Voor geslaagde matches is er ook budget en begeleiding beschikbaar voor de ontwikkelfase erna. 

Waar let het Fonds op?

Deze regeling daagt je uit om projecten te ontwikkelen waarbij het digitaal erfgoed (her)gebruikt wordt in vormen die passen bij de doelgroep. Dat kunnen scholieren zijn (in primair of voortgezet onderwijs (ook speciaal onderwijs) of MBO), maar het kunnen ook buurtgenoten of stadsbewoners zijn, of leden van een vereniging die met oude foto’s en filmbeelden iets nieuws willen maken.

Het gaat in deze regeling niet om het bewaren van digitaal erfgoed, maar om het zichtbaar maken en gebruiken. De doelgroep staat daarbij centraal. Voor projecten gericht op het digitaliseren van collecties zijn er andere subsidiemogelijkheden. Dat geldt ook voor het toegankelijk maken, delen of presenteren van digitaal erfgoed.

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie
 • Je project duurt maximaal 2 jaar
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag tot 100% van je projectkosten dekken. Let wel de begroting wordt wel op redelijkheid beoordeeld !
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
 • Lees de hele subsidieregeling (onder ‘documenten’) voor de complete voorwaarden.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem gerust contact op! Onze programma-adviseurs Judith Pors en Francisca Priem helpen je graag verder. Elke donderdag houden we telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail je naam, organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.

Erfgoedsubsidies, tips en inspiratie

Al onze erfgoedsubsidieregelingen, tips en inspiratie vind je op cultuurparticipatie.nl/erfgoed.

Samenwerking Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Ook het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidiëren nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed. Hun subsidieregelingen zijn inmiddels gesloten. De regelingen van de drie landelijke cultuurfondsen vullen elkaar aan. Zo vergroten we samen de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Bij welke subsidieregeling hoort mijn project voor scholieren?

Heb je een erfgoedproject voor scholieren? Kijk hier of het past bij de subsidieregeling Mediakunst- en erfgoedparticipatie (MKE) past of juist bij Creatief gebruik digitaal erfgoed:

  doelgroep projectduur onderwerp samenwerking overig
Erfgoed-educatie
MKE

primair onderwijs, incl. po/vo speciaal

2 - 3  jaar

leren uit materiële en immateriële sporen

duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen

het project is deel van het lesprogramma

Creatief gebruik digitaal erfgoed

po, vo, mbo (en behalve scholieren:
iedereen)

max. 2 jaar

digitaal erfgoed

samenwerking mag, maar hoeft niet

doelgroep centraal: de vorm past bij hún leefwereld

Twijfel je? Overleg dan even met één van onze programmamedewerkers of adviseurs welke subsidieregeling het beste bij jouw project past.

Als het om gescheiden projecten gaat, kan je ook binnen hetzelfde overkoepelende thema bij verschillende regelingen subsidie aanvragen. Zo krijgt de Stichting Gedeelde Verhalen voor het project ADAK deel 3 – De vlucht van de kaketoe subsidie via Creatief gebruik digitaal erfgoed. Voor een ander, duidelijk afgebakend project, krijgt de stichting subsidie via de regeling Maakruimte voor Cultuur.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl