nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028

Meerjarenregeling Cultuureducatie met Kwaliteit: de culturele ontwikkeling van alle leerlingen en studenten centraal.

In deze vierde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee werken we in Nederland straks al 16 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs. Met deze editie wordt het onderwijs bovendien goed voorbereid op de vernieuwing van het curriculum in 2026. 

 

Wie kan subsidie aanvragen? 

Deze regeling werkt met coördinerende culturele instellingen die we ‘penvoerders’ noemen. Bij gemeenten in Europees Nederland met meer dan 90.000 inwoners is er een eigen penvoerder, anders is er een regionale of provinciale penvoerder. De penvoerders leggen contact met de scholen en zorgen voor de verbinding met het culturele veld.  

Alleen deze door de provincie of gemeente aangewezen penvoerder mag subsidie aanvragen. Daarvoor is een ondertekende adhesieverklaring voor nodig. Het bedrag dat zij ontvangen is gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente of provincie. De lokale overheid draagt hetzelfde bedrag bij aan het lokale programma. 

Wanneer je als school of als culturele instelling op zoek bent naar een lokale partner kun je het beste contact opnemen met de penvoerder voor jouw gemeente of regio. Bekijk hiervoor het overzicht op deze website

 

Waarvoor kan je subsidie aanvragen? 

Je vraagt subsidie aan voor het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie. Je doet dit onder andere door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Deze samenwerking is gebaseerd op een onderwijskundige visie op cultuureducatie, die de kansengelijkheid vergroot en de culturele ontwikkeling van de leerling en student centraal stelt. Dit doel wordt gerealiseerd door middel van: 

 • duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld; 
 • het vergroten van de deskundigheid van leraren, docenten en culturele partners op het gebied van cultuureducatie. 

Daarnaast zijn er nog twee niet-verplichte doelen: 

 • het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken; 
 • het verbinden van binnen- en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij de leerling en student te brengen. 

Projecten mogen gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen penvoerders hun plannen zo passend mogelijk laten aansluiten bij de lokale situatie. 

 

Hoe vraag je subsidie aan? 

 • Op deze pagina vind je rechts in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop je aanvraag wordt beoordeeld. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag.    
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik rechtsboven op deze pagina op ‘Mijn Fonds’ of ‘Subsidie aanvragen’ om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.    

 

Goed om te weten: 

 • Je kunt je aanvraag vanaf 1 december 2023 om 09:00 Nederlandse tijd indienen. Je aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2024 om 16:00 Nederlandse tijd door het Fonds zijn ontvangen.  
 • We informeren je uiterlijk 22 weken na het indienen van je aanvraag schriftelijk over het besluit op je aanvraag. 
 • Het aanvraagbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners in jouw regio 
 • De gemeente of provincie waarin de activiteiten worden uitgevoerd, moet het aangevraagde bedrag voor 100% matchen. 
 • Aanvragen is alleen mogelijk met een ondertekende adhesieverklaring. 
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 4.6 van de subsidieregeling. 
 • Je aanvraag bevat een ondertekende adhesieverklaring door de verantwoordelijke wethouder of gedeputeerde van de matchende gemeente of provincie.  
 • Je verplicht tot kennisdeling, monitoring en evaluatie van de activiteiten waarvoor je subsidie ontvangt. 
 • Het subsidieplafond voor alle aanvragen is € 15.231.238 per kalenderjaar.  
 • De CmK-regeling voor de bijzondere gemeenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk opent in kwartaal 4 van 2024.
 • Het Fonds ontvangt binnenkort van het ministerie van OCW extra middelen om aanvragers die in de meerjarenregeling 2025-2028 komen, te ondersteunen bij het werk maken van Fair Practice. Meer informatie over het verdelen van deze middelen onder de (positief gehonoreerde) aanvragers van de meerjarenregelingen lees je hier. Verder informatie volgt.
  Voor het berekenen van uurtarieven die voldoen aan Fair Pay, verwijzen we naar de rekentool voor kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst van Platform ACCT, de rekentool van Digipacct, andere bestaande collectieve afspraken over honorering zoals een CAO en de sociale dialoog tussen werkgevers of opdrachtgevers en werknemers of opdrachtnemers. 

Op zoek naar inspiratie?

Bekijk hier een lijst inspiratiedocumenten en websites die aansluiten bij de thema's van CmK.

Lees meer