nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Versterking Cultuureducatie vmbo

Ondersteuning voor de volgende stap in cultuureducatie op jouw school in het vmbo, vso of pro

Budget regeling volledig vergeven

In de commissievergadering van vrijdag 11 september jl is het laatste budget van deze regeling toegekend. Dat betekent dat we vanaf nu geen aanvragen meer kunnen behandelen. Heb je al een aanvraag ingediend? Dan krijg je hier bericht over. Heb je nog niet kunnen indienen? Helaas kunnen we je aanvraag dan niet meer in behandeling nemen.

--

Er is een aantal belangrijke zaken gewijzigd in de regeling:

  • Naast scholen kunnen nu ook culturele instellingen een aanvraag doen.
  • Aanvraagmogelijkheden zijn verhoogd van maximaal € 50.000 per project naar € 100.000.
  • 10% norm voor materiële investeringen is losgelaten.

Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem contact met ons op. Bel 030 233 60 30 en vraag naar een adviseur van de regeling voor cultuureducatie in het vmbo, vso en pro.

Wil je cultuureducatie bij jou op school verder ontwikkelen? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er nog niet écht sprake is van een doorgaande leerlijn in de huidige lessen. Of omdat er een discipline nu niet aan bod komt, die de leerlingen missen. Dan kan je subsidie aanvragen. Waar je als school ook staat met cultuureducatie. In deze subsidieregeling staat het zetten van de volgende stap, in samenwerking met een culturele instelling, centraal.

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als school of schoolvestiging voor vmbo, praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs en als culturele instelling. Wanneer je als school aanvraagt, moet het schoolbestuur de aanvraag ondertekenen.

Waar let het Fonds op?

We vinden het belangrijk dat je als school en culturele instellingen een gelijkwaardige samenwerking aangaat: samen bedenken, ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het project. Het is belangrijk dat het project het creatief vermogen van de leerlingen bevordert. Hierbij gaat het in ieder geval  om ‘maken en betekenis geven’. Bij het maken staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. Het is belangrijk om kort de huidige situatie op het gebied van cultuureducatie te omschrijven en duidelijk te maken wat je gaat doen om het project op te nemen in het lesprogramma. Denk hierbij ook aan draagvlak binnen je organisatie. Door deze punten kunnen wij goed zien hoe het project een volgende stap vormt.

Praktische voorwaarden

  • Je project start uiterlijk het schooljaar nadat je aanvraag is goedgekeurd, maar niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
  • Je project duurt minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.
  • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.

Onderzoek naar cultuureducatie in het vmbo

Bureau ART voerde op verzoek van het Fonds een QuickScan uit naar de wijze waarop ook in de toekomst cultuureducatie in het vmbo gestimuleerd kan worden. Ze spraken met 16 vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en  intermediaire instellingen en analyseerden relevante documenten en online bronnen. Benieuwd naar de uitkomsten?

Hulp bij aanvragen

Om scholen te helpen bij het maken van een goede aanvraag, maakten we een speciaal stappenplan en een leidraad voor aanvragen. Hopelijk helpt het!