nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Aan de slag (Aanvraaghulp educatie)

Handige en praktische tips en tools voor scholen voor hun aanvraag

Wil je cultuureducatie bij jou op school verder ontwikkelen? Je hebt bijvoorbeeld het idee dat er nog niet echt sprake is van een doorgaande leerlijn in de huidige lessen of dat een discipline nu niet aan bod komt die echt gemist wordt door de leerlingen. Dan kun je subsidie aanvragen! 

STAPPENPLAN

Om je te helpen bij het aanvraagproces, vind je hier een visueel stappenplan. Bekijk de losse stappen en zie bij welke belangrijkste uitgangspunten ze aansluiten. Download het stappenplan door op deze button te klikken:

Preview van het stappenplan
Preview van het stappenplan

LEIDRAAD VOOR EEN AANVRAAG

We hebben ook een speciale leidraad gemaakt om je te helpen bij een aanvraag. Deze volgt het stappenplan en geeft per stap wat meer duiding en achtergrond. Handig hè? Je vindt hem hier:

Hieronder staan verschillende praktische zaken die nodig zijn voor een aanvraag:

WAT MOET JE DOEN?

 1. Een account aanvragen op de website
 2. Een projectplan schrijven
 3. Een begroting opstellen
 4. Een samenwerkingsovereenkomst tekenen (het schoolbestuur) met de culturele instelling
 5. Het digitale aanvraagformulier op MijnFonds invullen en versturen met de benodigde bijlages
   

CHECKLIST: WAAR MOET JE OP LETTEN?

 • Duurt het project minimaal 2 en maximaal 3 schooljaren?
 • Zijn er in minimaal 2 schooljaren activiteiten met leerlingen?
 • Start het project later dan 13 weken na het indienen van de aanvraag?
 • Start het project uiterlijk het volgende schooljaar? (gerekend vanaf wanneer je subsidie ontvangt)
 • Is je projectplan niet langer dan ongeveer 5000 woorden?
 • Is het aangevraagde bedrag minimaal €10.000 en maximaal €100.000?
 • Dekt de subsidie van het Fonds maximaal 50% van de hele begroting?
 • Is de post onvoorzien maximaal 7%?

Als alle bovenstaande vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden, ben je al een heel eind!

 

WELKE INHOUDELIJKE ELEMENTEN ZIJN ESSENTIEEL IN JE PROJECT?

 • Er is een gelijkwaardige samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de culturele instelling: samen bedenken, ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het project.
 • Het is belangrijk dat het project het creatief vermogen van de leerlingen bevordert. Hierbij gaat het in ieder geval  om ‘maken en betekenis geven’. Bij het maken staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal.
 • De aanvraag laat een volgende stap zien in de uitvoering en verankering van cultuureducatie op school: geef kort aan wat de huidige situatie is op het gebied van cultuureducatie en beschrijf wat je gaat doen om het project op te nemen in het lesprogramma. Denk hierbij ook aan draagvlak binnen je organisatie.