nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Erfgoed: Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Tijdens het Herdenkingsjaar van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 wordt extra aandacht besteed aan het Slavernijverleden. Deze regeling is voor activiteiten en initiatieven op het gebied van herdenken en vieren van de afschaffing en/of die een bijdrage leveren aan kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

Update 30 mei | Let op! Wegens enorme belangstelling is het subsidieplafond voor het Europese deel van het Koninkrijk van de regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden inmiddels bereikt. Aanvragers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Statia en Saba) kunnen wel nog steeds een aanvraag indienen. Meer info lees je hier.

Update 29 april | Het Fonds heeft wegens grote belangstelling besloten de regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden te verlengen tot en met 2 september 2024. Er is nog voldoende budget om een aanvraag in te dienen. Vinden de activiteiten van jouw project tot en met 31 december 2024 plaats? Ook dan kun je een aanvraag doen. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt? Neem dan contact op met een van de adviseurs of verkenners via de contactgegevens op deze pagina. 

Read this scheme in English, Papiamentu or Papiamento here. 

Heb je een plan voor een project dat een bijdrage levert aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in de gebieden die toenmalig tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden en/of aan het vergroten van de kennis van en het bewustzijn over het Slavernijverleden? En neem je in de vrije tijd actief deel aan activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie? Dan zou je subsidie kunnen aanvragen via de regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Een aanvraag doen kan in het Nederlands, Engels, Papiamentu en/of Papiamento. Voor aanvragers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die Nederlands of Engels niet als eerste taal hebben, is het mogelijk om de aanvragen in het Papiamentu en Papiamento te schrijven en te laten vertalen voordat ze de aanvraag indienen.  

De focus bij deze subsidieregeling ligt op activiteiten waarbij de deelnemers actief betrokken zijn en is bedoeld voor initiatieven waarin onderdelen van de geschiedenis en slavernij naar voren komen, educatief materiaal gecreëerd wordt, helingsprocessen gestimuleerd worden of (internationale) samenwerking tussen instellingen opgezet wordt. 

Meer informatie? Bekijk de webinar!

In het document van de regeling en de video worden nog oude deadlines / bedragen vermeld. De deadlines op deze pagina zijn leidend. 

Wie kan aanvragen? 

Voor de te ondersteunen projecten is het een voorwaarde dat de gemeenschap(pen) zelf de aanvrager is. Het is belangrijk dat zij zeggenschap hebben over de opzet, organisatie en uitvoering van het project. In de uitvoering nemen zij de leiding. De aanvrager kan samenwerken met bijvoorbeeld culturele organisaties, erfgoedinstellingen of onderwijsinstellingen. Dit kan ook een samenwerking zijn met een organisatie in het buitenland door bijvoorbeeld online bijeenkomsten, via een verslag of het delen en toepassen van samenwerkingsvormen tussen de verschillende organisaties. 

In het kort
Waar kan voor worden aangevraagd en voor hoeveel?

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan een of meerdere van de volgende effecten: 

 • Effect a: het bereiken van nieuwe doelgroepen;  
 • Effect b: het bouwen van blijvende verbindingen of netwerken van gemeenschappen;  
 • Effect c: deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op slavernijgeschiedenis;  
 • Effect d: deelnemers gebruiken kennis over slavernij als bronmateriaal om cultuur mee te maken;  
 • Effect e: gemeenschappen vergroten hun zelfredzaamheid;  
 • Effect f: het bevorderen van het helingsproces door deelnemers uit gemeenschappen 


Subsidie kan worden aangevraagd voor een project in categorie 1, 2, of 3. Wat betreft de categorieën geldt: 

 • categorie 1 projecten zijn ten minste gericht op één effect, de hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000; 
 • categorie 2 projecten zijn ten minste gericht op twee effecten, de hoogte van de subsidie bedraagt meer dan € 5.000 en minder dan € 25.000; 
 • categorie 3 projecten zijn ten minste gericht op drie effecten, de hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000.
Voorwaarden en beperkingen 

Subsidie wordt alleen verstrekt als de aanvrager aannemelijk maakt dat het project uitgevoerd kan worden met de beschikbare financiële middelen. 

Aanvragers gevestigd in het Europees deel van Nederland kunnen wat betreft de totale projectkosten vergoed krijgen: 

 • categorie 1 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 2 projecten: maximaal 100%;
 • categorie 3 projecten: maximaal 90%.

Voor alle categoriën geldt dat maximaal 10% van de subsidie van het Fonds ingezet kan worden voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project. 

Aanvragers gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen wat betreft de totale projectkosten vergoed krijgen: 

 • categorie 1 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 2 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 3 projecten: maximaal 100%.

Voor alle categoriën geldt dat maximaal 20% van de subsidie van het Fonds ingezet kan worden voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project. 

Beoordelingscriteria 

Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de criteria:  

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling;  
 • Organisatorische kwaliteit.  

Alleen aanvragen die voldoen aan beide beoordelingscriteria komen voor subsidie in aanmerking. 
 
Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 1.000.000. 

Contact

Heb je na het zien van het webinar nog meer vragen? Neem contact op met een van de adviseurs. Zij helpen je graag verder.

Maandag

13.00 - 16.00

Francisca Priem

06 501 992 06

Donderdag

10.00 - 13.00

Faizel Lynch

06 270 044 39

Vrijdag

13.00 - 16.00

Gyonne Goedhoop

06 485 823 44

Advies nodig?

Woon je op één van de ABC of SSS-eilanden? Neem dan contact op met de juiste Verkenner. 
Woon je in Nederland? Dan kun je contact opnemen met één van de adviseurs van deze regeling. 

Neem per e-mail contact op met een Verkenner

Bekijk hieronder een samenvatting van de drie categorieën:

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.

Projecten

Benieuwd welke projecten we gehonoreerd hebben?