nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Erfgoed: Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Tijdens het Herdenkingsjaar van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 wordt extra aandacht besteed aan het Slavernijverleden. Deze regeling is voor activiteiten en initiatieven op het gebied van herdenken en vieren van de afschaffing en/of die een bijdrage leveren aan kennis en bewustwording over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

Read this scheme in English, Papiamentu or Papiamento here. 

Heb je een plan voor een project dat een bijdrage levert aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in de gebieden die toenmalig tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorden en/of aan het vergroten van de kennis van en het bewustzijn over het Slavernijverleden? En neem je in de vrije tijd actief deel aan activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie? Dan zou je subsidie kunnen aanvragen via de regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Een aanvraag doen kan in het Nederlands, Engels, Papiamentu en/of Papiamento. Voor aanvragers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die Nederlands of Engels niet als eerste taal hebben, is het mogelijk om de aanvragen in het Papiamentu en Papiamento te schrijven en te laten vertalen voordat ze de aanvraag indienen.  

De focus bij deze subsidieregeling ligt op activiteiten waarbij de deelnemers actief betrokken zijn en is bedoeld voor initiatieven waarin onderdelen van de geschiedenis en slavernij naar voren komen, educatief materiaal gecreëerd wordt, helingsprocessen gestimuleerd worden of (internationale) samenwerking tussen instellingen opgezet wordt. 
 
Het Mondriaan Fonds heeft in het kader van het Herdenkingsjaar een Open Oproep waarbij de focus ligt op receptieve activiteiten zoals presentaties, tentoonstellingen en voorstellingen. Makers en beschouwers kunnen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor de totstandkoming van een activiteit 

Wie kan aanvragen? 

Voor de te ondersteunen projecten is het een voorwaarde dat de gemeenschap(pen) zelf de aanvrager is. Het is belangrijk dat zij zeggenschap hebben over de opzet, organisatie en uitvoering van het project. In de uitvoering nemen zij de leiding. De aanvrager kan samenwerken met bijvoorbeeld culturele organisaties, erfgoedinstellingen of onderwijsinstellingen. Dit kan ook een samenwerking zijn met een organisatie in het buitenland door bijvoorbeeld online bijeenkomsten, via een verslag of het delen en toepassen van samenwerkingsvormen tussen de verschillende organisaties. 


Waarvoor kan worden aangevraagd? 

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan een of meerdere van de volgende effecten: 

 • Effect a: het bereiken van nieuwe doelgroepen;  
 • Effect b: het bouwen van blijvende verbindingen of netwerken van gemeenschappen;  
 • Effect c: deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op slavernijgeschiedenis;  
 • Effect d: deelnemers gebruiken kennis over slavernij als bronmateriaal om cultuur mee te maken;  
 • Effect e: gemeenschappen vergroten hun zelfredzaamheid;  
 • Effect f: het bevorderen van het helingsproces door deelnemers uit gemeenschappen 

Subsidie kan worden aangevraagd voor een project in categorie 1, 2, of 3. Wat betreft de categorieën geldt: 

 • categorie 1 projecten zijn ten minste gericht op één effect, de hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000; 
 • categorie 2 projecten zijn ten minste gericht op twee effecten, de hoogte van de subsidie bedraagt meer dan € 5.000 en minder dan € 25.000; 
 • categorie 3 projecten zijn ten minste gericht op drie effecten, de hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000. 

Voorwaarden en beperkingen 

Subsidie wordt alleen verstrekt als de aanvrager aannemelijk maakt dat het project uitgevoerd kan worden met de beschikbare financiële middelen. 

Aanvragers gevestigd in het Europees deel van Nederland kunnen wat betreft de totale projectkosten vergoed krijgen: 

 • categorie 1 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 2 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 3 projecten: maximaal 90%.

Voor alle categoriën geldt dat maximaal 10% van de subsidie van het Fonds ingezet kan worden voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project. 

Aanvragers gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen wat betreft de totale projectkosten vergoed krijgen: 

 • categorie 1 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 2 projecten: maximaal 100%; 
 • categorie 3 projecten: maximaal 100%.

Voor alle categoriën geldt dat maximaal 20% van de subsidie van het Fonds ingezet kan worden voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project. 

 
Beoordelingscriteria  

Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de criteria:  

 1. Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling;  
 2. Organisatorische kwaliteit.  

Alleen aanvragen die voldoen aan beide beoordelingscriteria komen voor subsidie in aanmerking. 
 
Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000. 

Bekijk hieronder een samenvatting van de drie categorieën:

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'