nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Samen Cultuurmaken: Open Oproep Mentale gezondheid jongeren

Voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten.

De Open Oproep Mentale gezondheid jongeren sluit aan bij de landelijke aanpak: Mentale gezondheid van ons allemaal. De oproep wordt mogelijk gemaakt vanuit een samenwerking tussen de ministeries van OCW en VWS die hiermee laten zien dat het onderwerp hoog op de agenda staat.  

De subsidie is er voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten. De deelname aan deze activiteiten werkt positief op de mentale gezondheid.

Algemeen

Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? Hebben de activiteiten een positief effect op de mentale gezondheid van jongeren? Is het een samenwerking tussen bijvoorbeeld een kunstinstelling en sociaal werk? Lees dan verder.

Druk op onderstaande afbeelding voor criteria in één oogopslag.

Wie kan aanvragen?  

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Instelling in het cultureel domein
 • Instelling in het sociaal domein
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het gaat om naschoolse activiteiten. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.


Waarvoor kun je aanvragen?

Voor een project waarin het cultureel en sociaal domein samenwerken. In het project vinden kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten plaats voor en door jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Door het ontmoeten van anderen en samen cultuur maken, voelen jongeren zich meer verbonden met elkaar én met de buurt of wijk waar zij wonen en leven. Oftewel, actieve cultuurparticipatie draagt bij aan de mentale gezondheid van jongeren.

Waar let het Fonds op?

Om je op weg te helpen bij je aanvraag  hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Beiden vul je in en zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en uitwerking leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.


In het kort de criteria waarop wij jouw aanvraag beoordelen:

 • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten | Wat is het doel, welke aanpak wordt gebruikt en zijn de jongeren betrokken bij de opzet en uitvoering?
 • Organisatorische kwaliteit | Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders en is er sprake van een realistische planning en begroting?
 • Kwaliteit van samenwerking | Is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking, wordt de kennis van iedere partij voldoende ingezet en hoe ziet de rolverdeling eruit?

Aanvraag indienen

Op 21 november 2022 om 13.00 uur start de aanvraagperiode. Het totale budget van deze Open Oproep is € 565.000,-.

Aandachtspunten:

 • Heb je nog geen account in Mijn Fonds? Maak bijtijds een account aan; dit duurt namelijk een paar werkdagen.
 • Zorg dat je voor de opening van de aanvraagperiode alle documenten compleet hebt om een aanvraag te kunnen doen. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2-3 kennissessies per jaar.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd? Het filmpje 'Hoe vraag je subsidie aan' helpt je op weg.

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'