nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Samen Cultuurmaken: Open Oproep Mentale gezondheid jongeren

Voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten.

Update 18-03-24:  De Open Oproep Mentale gezondheid jongeren is verlengd t/m 31 mei 2024. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt, mail dan naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.

De Open Oproep Mentale gezondheid jongeren sluit aan bij de landelijke aanpak: Mentale gezondheid van ons allemaal. De oproep wordt mogelijk gemaakt vanuit een samenwerking tussen de ministeries van OCW en VWS die hiermee laten zien dat het onderwerp hoog op de agenda staat.  

De subsidie is er voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten. De deelname aan deze activiteiten werkt positief op de mentale gezondheid. 

Algemeen

Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? Hebben de activiteiten een positief effect op de mentale gezondheid van jongeren? Is het een samenwerking tussen bijvoorbeeld een kunstinstelling en sociaal werk? Lees dan verder.

Druk op onderstaande afbeelding voor criteria in één oogopslag.

Wie kan aanvragen?  

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Instelling in het cultureel domein
 • Instelling in het sociaal domein
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het gaat om naschoolse activiteiten. Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.

* Deze Open Oproep is ook beschikbaar voor de G4-gemeenten, G40-stedennetwerk en de provincie Zeeland. 


Waarvoor kun je aanvragen?

Voor een project waarin het cultureel en sociaal domein samenwerken. In het project vinden kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten plaats voor en door jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Door het ontmoeten van anderen en samen cultuur maken, voelen jongeren zich meer verbonden met elkaar én met de buurt of wijk waar zij wonen en leven. Oftewel, actieve cultuurparticipatie draagt bij aan de mentale gezondheid van jongeren.

Waar let het Fonds op?

Om je op weg te helpen bij je aanvraag  hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Beiden vul je in en zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en uitwerking leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.


In het kort de criteria waarop wij jouw aanvraag beoordelen:

 • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten | Wat is het doel, welke aanpak wordt gebruikt en zijn de jongeren betrokken bij de opzet en uitvoering?
 • Organisatorische kwaliteit | Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders en is er sprake van een realistische planning en begroting?
 • Kwaliteit van samenwerking | Is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking, wordt de kennis van iedere partij voldoende ingezet en hoe ziet de rolverdeling eruit?

Aanvraag indienen

Op 30 december 2023 om 13.00 uur start de aanvraagperiode. Het totale budget van deze Open Oproep is € 1.075.000,-.

Aandachtspunten:

 • Heb je nog geen account in Mijn Fonds? Maak bijtijds een account aan; dit duurt namelijk een paar werkdagen.
 • Zorg dat je voor de opening van de aanvraagperiode alle documenten compleet hebt om een aanvraag te kunnen doen. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2-3 kennissessies per jaar.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd? Het filmpje 'Hoe vraag je subsidie aan' helpt je op weg.