nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Foto: de PlusWhat Deal (Wedowe) Foto: de PlusWhat Deal (Wedowe)
Participatie

Talentontwikkeling in informele netwerken

Trajecten voor groepen talenten in alle stijlen en disciplines die zich los van formele routes kunnen (door)ontwikkelen.

Foto: de PlusWhat Deal (Wedowe)

Werk jij met (groepen) talenten die zich buiten de gebaande paden door willen ontwikkelen, maar allerlei knelpunten ervaren op weg naar de beroepspraktijk?

Soms past hun kunstvorm niet in het aanbod van (vervolg)opleidingen. Maar in het uiteenlopende informele circuit kunnen talenten veel meer verschillende dilemma's en drempels ervaren.

Wil jij deze groepen talenten versterken en verder laten groeien? Met deze subsidieregeling kan je investeren in een traject om groepen talenten binnen hun eigen circuit te laten uitblinken en doorstromen.

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als je een culturele instelling bent zonder winstoogmerk – dat mag ook een kleine stichting zijn of een cultureel collectief. Ook als je samenwerkt met andere partijen, is er maar één partij de aanvrager.

Je mag als aanvulling op het projectplan een mondelinge toelichting geven. Dit is niet verplicht.

Waar kijkt het Fonds naar?

Het gaat om een ontwikkeltraject waaraan meerdere talenten meedoen. Deze talenten ontwikkelen zich vanuit hun eigen behoefte in een informele context en krijgen in dit traject ondersteuning om zich verder te ontwikkelen. 

Je kan in deze regeling aanvragen voor talenttrajecten binnen genres en voor doelgroepen die geen passende (vervolg)route kennen. Dit zijn bijvoorbeeld :

 • begeleidingstrajecten voor multidisciplinaire talenten, talenthubs voor signed word, masterclasses voor bodypainters of striptekenaars, een creatieve academy voor breakdance of podcast, broedplaatsen voor talenten in circus of streetart, etc;
 • begeleidingstrajecten voor talenten met een beperking, autisme of ADHD;
 • begeleidingstrajecten voor talenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk,
 • samenwerkingstrajecten tussen culturele instellingen, de beroepspraktijk en kunstvakopleidingen etc.

Het gaat dus om de ontwikkeling van talenten in de vrije tijd, niet in schoolverband of van kunstvakstudenten. We vinden het belangrijk dat je in je aanvraag laat zien hoe het traject aansluit bij waar de talenten naartoe willen groeien en dat je daarbij andere partijen betrekt die hen verder kunnen helpen.

Concreet kijken we naar we naar de kwaliteit, samenwerking en het effect van de aanvraag:

Kwaliteit | Je legt uit wat het startpunt is van de talenten die gaan meedoen, en wat de ontwikkelstappen zijn. Op welke behoefte(n) of welk knelpunt van het informele netwerk is de aanvraag gebaseerd? En hoe sluit het traject daarop aan? We kijken ook naar de planning en de haalbaarheid van de aanvraag.

Samenwerking | In de aanvraag leg je uit met wie je gaat samenwerken, waarom, en hoe die samenwerking eruit ziet. In hoeverre past deze rol- en taakverdeling bij de ontwikkeling van de talenten? En hoe versterk je hiermee de (regionale) infrastructuur voor talentontwikkeling binnen informele netwerken?

Effect | Wat is het effect van dit traject op korte en langere termijn? Hoe verbreed je het draagvlak voor doorstroming van talent uit informele netwerken? Hoe delen de talenten hun ervaringen, en hoe en met wie doen de aanvrager en de andere betrokken partijen dat?

Als je tot en met 25.000 euro aanvraagt is de toetsing lichter dan als je meer dan 25.000 euro aanvraagt. In de toelichting van de regeling (zie hiernaast bij Documenten) lees je meer over de voorwaarden waarop de aanvraag wordt beoordeeld (Artikel 3.10 op pagina 22 en 23).

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet vóórdat je aanvraag is goedgekeurd, maar altijd binnen 6 maanden nadat je het subsidiebesluit hebt ontvangen;
 • Je project duurt maximaal 2 jaar (en bij voorkeur minimaal 1 jaar);
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt is maximaal € 75.000, en mag in het Europese gedeelte van het Koninkrijk maximaal 50% van je projectkosten dekken en in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk maximaal 80%;
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren)

 

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Lisan Beune Eylem Tanir  of  Thomas Nijhuis

Klik op de naam of foto voor de contactgegevens
talent@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl