nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Open Call Cultuur voor Klimaat

Voor projecten die met social design en co-creatie bijdragen aan een duurzame toekomst. Zo versterken we de band tussen cultuur en klimaat.

De Open Call Cultuur voor Klimaat is gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Klimaatverandering is een dringend probleem. Een van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs 2050 is om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. Directe actie, nieuwe experimenten en een vergroting van het bewustzijn zijn noodzakelijk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie lanceert daarom de Open Call Cultuur voor Klimaat. Want cultuur speelt een belangrijke rol in het bijdragen aan een duurzame toekomst.  

Om een zo groot mogelijke impact te maken, focust de Open Call op co-creatie en social design. In de projecten werken social designers of andere kunstenaars in co-creatie samen met deelnemers aan duurzame initiatieven. Social design als principe of methodiek is een belangrijk uitgangspunt. We zoeken projecten die zowel de verkenning als ontwikkeling én uitvoering van het proces in zich hebben. Door social design en co-creatie wordt het handelingsperspectief van de deelnemers vergroot, wat leidt tot meer bewustwording over de rol die mensen kunnen spelen in de aanpak van klimaatverandering. Bekijk de uitwerking van de Open Call onder het tabblad 'Documenten'.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat ook lokaal impact heeft. We vragen daarom projecten die binnen een gemeenschap (denk aan buurt, wijk of regio, maar ook: een vereniging of groep van gelijkgestemden) een verandering teweegbrengen, waarbij lokale gebruiken, tradities of kennis worden ingezet. Inspiratie uit buitenlandse voorbeeldprojecten is verplicht bij de aanvraag en kan via de website van What Design Can Do worden gevonden. 

Het Fonds werkt samen met What Design Can Do, een internationale organisatie die zich inzet voor de versnelling van de transitie naar een duurzame, eerlijke en rechtvaardige samenleving via design. 

Wie kan aanvragen? 

 • Een professional (een zelfstandige en beroepsmatig beoefenaar of van kunst, cultuur of social design) gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, met een inschrijving van eenmanszaak bij de KVK. 
 • Een culturele instelling (stichting of vereniging) gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden zonder commercieel winstoogmerk. 

Waarvoor kun je subsidie aanvragen? 

Je kunt subsidie aanvragen voor een project dat: 

 • Plaatsvindt binnen een gemeenschap (denk aan buurt, wijk of regio, maar ook: een vereniging of groep van gelijkgestemden);
 • Een samenwerking is tussen een social designer, docent of maker met expertise in een kunstdiscipline en deelnemers; 
 • Waarbij social design en co-creatie worden ingezet om het handelingsperspectief van de deelnemers te vergroten. Dit zorgt voor meer bewustwording over de rol die mensen kunnen spelen in de aanpak van klimaatverandering; en  
 • Waarbij vooronderzoek is gedaan naar relevante voorbeeldprojecten in het buitenland door middel van bureauonderzoek of een andere vorm van kennisuitwisseling. Dit onderzoek hoeft niet door middel van een fysiek bezoek uitgevoerd te worden. Ook is wederkerigheid in het onderzoek niet verplicht. 

In het kort de criteria waarop wij jouw aanvraag beoordelen:

 • Inhoudelijke en/of artistieke kwaliteit: Is het project voldoende gericht op het thema, doel, effecten en inhoud van deze Open Call? Voldoet de aanvraag aan ‘waarvoor kan je subsidie aanvragen’? Geeft het plan voldoende weer hoe met social design wordt ingezet op sociale effecten? Gaat het om een gelijkwaardige samenwerking tussen de social designer en de deelnemers, waar het proces van het project centraal staat, niet het eindproduct.
 • Organisatorische kwaliteit: Is het plan duidelijk, concreet en realistisch, waarbij ook gekeken wordt naar een realistische planning en of de activiteiten in lijn zijn met de doelstelling en de gewenste effecten? Is de begroting realistisch en sluit deze aan bij de activiteiten en het doel van de regeling?

Aanvragen moeten op alle twee de criteria positief beoordeeld worden om subsidie van het Fonds te kunnen ontvangen. De Open Call is niet bedoeld voor politiek getinte aanvragen.

Wat zijn gewenste effecten van de projecten?

 • Deelnemers worden bewuster van natuurinclusie, waarbij ze leren hoe menselijke activiteiten rekening kunnen houden met het klimaat. Hierdoor kunnen ze actief bijdragen aan het verbeteren en aanpassen van hun directe leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en te verminderen;
 • De individuele of collectieve weerbaarheid tegen effecten van klimaatverandering wordt vergroot. Hiervoor worden binnen een gemeenschap (denk aan buurt, wijk of regio, maar ook: een vereniging of groep van gelijkgestemden) gezamenlijke stappen gezet; of
 • Er ontstaat een gedeelde visie en een actieplan voor de verduurzaming binnen een gemeenschap. Hiermee worden eigenaarschap en zeggenschap over de directe leefomgeving vergroot.

Hoe vraag je subsidie aan?  

 • Je vindt in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de uitwerking van de Open Call en de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop we je aanvraag beoordelen. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag. 
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik op ‘Subsidie aanvragen’ of op 'Mijn Fonds' in het menu om een Mijn Fonds-account aan te maken (let op: dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.   
 • Meer weten? Bekijk onze pagina Zo werkt het

Goed om te weten:

 • De regeling opent op 8 april 2024 vanaf 13:00 uur en sluit op 6 mei 2024 om 17:00 uur.
 • Let op: de aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Wacht daarom niet te lang met het indienen van je aanvraag, als het subsidieplafond is bereikt kunnen we je aanvraag niet meer in behandeling nemen.   
 • Het project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken), maar wel binnen 6 maanden nadat je ons besluit hebt ontvangen. Het project heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.
 • De subsidie is maximaal € 25.000 en mag 100% van de totale projectkosten dekken. Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je onder 'Documenten'.  
 • Je past de  drie culturele codes  toe, zoals beschreven in Artikel 1.7 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag wat je daarover beschrijft. 
 • Je bent verplicht om inspiratie uit voorbeeldprojecten uit het buitenland op te nemen in je project. Dit vooronderzoek kun je doen door middel van bureauonderzoek of een andere vorm van kennisuitwisseling. Dit onderzoek hoeft niet door middel van een fysiek bezoek uitgevoerd te worden. Ook is wederkerigheid in het onderzoek niet verplicht.  
 • Het subsidieplafond bedraagt € 500.000.