info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Internationale samenwerking met Helsinki: op zoek naar verborgen talent bij ouderen

Stichting Westland Cultuurweb wil onderzoeken waar concrete mogelijkheden zijn tot samenwerking tussen Westland Cultuurweb en het Aili netwerk van Finland in 2021-2022. Beide kennen een uitgebreid programma voor actieve kunstbeoefening voor en door ouderen. Zij denken dat er met betrekking tot de beide regio’s vergelijkbare omstandigheden zijn:

- kleinere gemeentes met een grote stad/steden in de buurt;

- de inzet van vakdocenten in de programma’s;

- aanbod van kunstactiviteiten aan zowel thuiswonende ouderen als aan ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen;

- en het samenstellen van een kunstactiviteiten op basis van behoeftes.

Inzet is te kunnen leren van elkaars werkvormen. Drie personen van Westland Cultuurweb reizen af naar Finland, later komen drie personen van Aili netwerk Finland naar Nederland.